Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Amosi 2:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Likatulo zetahela batu babakuta-kutela kueza milatu (1-16)

2  Jehova sabulela ki se, uli: ‘“Kabakala milatu* yemilaalu ya Moabi,+ mane ki yemine, hanina kucinca muhupulo waka wa kumufa koto, Kakuli naacisize masapo a mulena wa Edomo kuli afumane laimu.   Kabakaleo, nikalumela mulilo mwa Moabi, mi ukacisa litawala zesilelelizwe za Kerioti;+ Moabi ukashwa ka nako ya mifilifili, Ka mukosi wa ndwa, ka mulumo wa lunaka.+   Nikazwisa mubusi* mwahalaa hae Mi nikabulaya manduna bahae kaufela hamoho ni yena,”+ kubulela Jehova.’   Jehova sabulela ki se, uli: ‘Kabakala milatu yemilaalu ya Juda,+ mane ki yemine, hanina kucinca muhupulo waka wa kumufa koto, Kabakala kuli nebahanile mulao* wa Jehova, Ni kabakala kuli nebasika mamela litaelo zahae;+ Kono bakelusizwe ki litaba za buhata zeswana, zene balatelezi bo kuku wabona.+   Kabakaleo, nikalumela mulilo mwa Juda, Mi ukacisa litawala zesilelelizwe za Jerusalema.’+   Jehova sabulela ki se, uli: ‘Kabakala milatu yemilaalu ya Isilaele,+ mane ki yemine, hanina kucinca muhupulo waka wa kumufa koto, Kakuli balekisa batu babalukile kuli bafumane silivera, Mi balekisa babotana kuli bafumane makatulo.+   Bahatikela litoho za babotana mwa liluli la lifasi,+ Mi batiba nzila ya babaishuwa.+ Mutu ni ndatahe balobala ni musizana alimuñwi, Basilafaza libizo laka lelikenile.   Balobala fa liapalo zene baangile sina swalele,+ kwatuko ni lialetare+ kaufela; Mi waine yebanwela mwa ndu* ya milimu yabona neifumanwi kwa batu bane balifisize.’   ‘Kono ki na yanaayundisize Maamori fapilaa bona,+ Bane bali babatelele sina likota za sidare ni babamaata sina likota za oke; Nenisinyize miselo yabona kwahalimu ni mibisi yabona kwatasi.+ 10  Ki na yanaa mizusize mwa naha ya Egepita,+ Mi namizamaisa mwa lihalaupa ka lilimo ze 40,+ Kuli muluwe naha ya Maamori. 11  Naketa babañwi kwa bana bamina kuli babe bapolofita+ Ni babañwi kwa micaha bamina kuli babe Manazareni.+ Kana haki cwalo, mina sicaba sa Isilaele?’ kubulela Jehova. 12  ‘Kono mwazwelapili kufa Manazareni waine kuli banwe,+ Mi mwalaela bapolofita kuli: “Musike mwapolofita.”+ 13  Cwale nika mitubela mwa sibaka samina, Sina koloi yelongile bubeke bobusazo kutulwa moitubela lika zekwatasaa yona. 14  Yanani lubilo hakuna kwakasabela,+ Yamaata haana kuba ni maata ahae, Mi hakuna ndwalume yakapilisa bupilo* bwahae. 15  Yalwana ka buta ukasaba, Yanani lubilo haana kubaleha, Mi mupahami wa pizi haana kupilisa bupilo* bwahae. 16  Nihaiba ndwalume* yabundume hahulu Ukamata ali mapunu fa lizazi leo,’+ kubulela Jehova.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lifoso.”
Linzwi ka linzwi, “muatuli.”
Kamba “taelo.”
Kamba “tempele.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “yatiile pilu.”