Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

3 Joani 1:1-14

LITABA ZE MWAHALI

  • Tumeliso ni tapelo (1-4)

  • Pabazo yeya ku Gayusi (5-8)

  • Diotrefi yabata zetuna (9, 10)

  • Demetriusi upakwa hande (11, 12)

  • Ulela kupota, ni litumeliso (13, 14)

 Na, muuna-muhulu, niñolela Gayusi, mulatiwa, yenilata luli.  Mulatiwa, nilapela kuli uzwelepili kukondisa mwa lika kaufela ni kuli ube yaiketile kwa mubili, sina haukondisa cwale.  Kakuli nenitabile hahulu mizwale hane batile kuto paka za niti yeukumalezi, haunze uzwelapili kuzamaya mwa niti.+  Hakuna nto yeenitabisa* hahulu inge kuutwa taba ye: kuli bana baka bazwelapili kuzamaya mwa niti.+  Mulatiwa, ubonisa busepahali bwahao ku zeuezeza mizwale, niha bali bazwahule ku wena.+  Bapakile za lilato lahao fapilaa puteho. Nikupa kuli ubafundule ka mukwa oswaneleha ku Mulimu.+  Kakuli neli kabakala libizo lahae hane batamile musipili, basaamuheli sesiñwi+ kwa batu ba macaba.  Ka mukwa ocwalo, luswanela kuamuhela hande batu babacwalo,+ kuli lusebeze hamoho ni bona mwakuyemela niti.+  Neniñolezi puteho taba yeñwi, kono Diotrefi, yatabela kuba wapili mwahalaa bona,+ haamuheli ka likute nto ifi kamba ifi yezwa ku luna.+ 10  Ki lona libaka, haiba nitaha, nikapatulula misebezi yaeza ya kuhasanya litaba zemaswe ka za luna.*+ Ka kusakolwa ka zona zeo, uhana kuamuhela mizwale+ ka likute; mi bababata kubaamuhela, ulika kubatibela ni kubaleleka mwa puteho. 11  Mulatiwa, usike walikanyisa sesimaswe, kono ulikanyise sesinde.+ Yaeza zende uzwa ku Mulimu.+ Yaeza zemaswe hasika bona Mulimu.+ 12  Demetriusi upakilwe hande ki bona kaufela ni ka yona niti kasibili. Mane ni luna lwapaka zahae, mi mwaziba kuli bupaki bwaluna ki bwa niti. 13  Neninani litaba zeñata za kukuñolela, kono hanitabeli kuzwelapili kukuñolela ka siñoliso ni inki. 14  Kono nisepa kukubona hona cwale-cwale fa, mi lukaambola pata ka pata. Kozo ibe ni wena. Balikani bakulumelisa. Unilumeliseze yomuñwi ni yomuñwi wa balikani ka libizo lahae.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “yeenifa libaka la kuitumela.”
Linzwi ka linzwi, “yalubulela ka manzwi amaswe.”