Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Labubeli ku Timotea 1:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1, 2)

  • Paulusi uitumela ku Mulimu kabakala tumelo ya Timotea (3-5)

  • Muzwelepili kukoteza mpo ya Mulimu (6-11)

  • Muzwelepili kuswala manzwi amande (12-14)

  • Lila za Paulusi ni balikani bahae (15-18)

1  Na Paulusi, muapositola wa Kreste Jesu ka kuya ka tato ya Mulimu kulikana ni sepiso ya bupilo bobutaha ka Kreste Jesu,+  niñolela Timotea, mwanaka yalatwa, nili:+ Haike sishemo, muhau, ni kozo yezwa ku Mulimu Ndate ni Kreste Jesu Mulenaa luna libe ni wena.  Niitumela ku Mulimu, yena yeniezeza sebelezo yekenile ka lizwalo lelikenile sina mone baezelize bo kuku, hanituheli kukuhupula mwa likupo zaka busihu ni musihali.  Haninze nihupula miyoko yahao, ninyolelwa kukubona, kuli nitabe hahulu.  Kakuli nihupula tumelo yahao yesina buipi,+ yeneli teñi pili ku kuku wahao Loisi ni ku maho Eunise, kono ili yenikolwa kuli iteñi ni ku wena.  Ka lona libaka leo nikuhupulisa kuli mpo ya Mulimu yeinzi ku wena, yene ufilwe hane nikubeile mazoho fahalimu, uikoteze sina mulilo.+  Kakuli Mulimu naasika lufa moya wa boi,+ kono naalufile moya+ wa maata ni wa lilato ni wa kuba ni kutwisiso.  Cwale usike waswabela bupaki bwa za Mulenaa luna+ kamba kuswabela na, yali lipantiti kabakala hae,+ kono uitukiseze kunyandela taba yende ka kuitinga fa maata a Mulimu.+  Naalupilisize ni kulubiza ka pizo yekenile,+ isiñi kabakala misebezi yaluna, kono kabakala mulelo wahae ni sishemo sahae.+ Sishemo seo nelu sifilwe ka kuswalisana ni Kreste Jesu kwakale-kale, 10  kono cwale sibonahalisizwe hande ka kubonahala kwa Mupilisi waluna, yena Kreste Jesu,+ yafelisize lifu+ mi ubonahalize mwakufumanela bupilo+ bobusa shwi+ ka taba yende,+ 11  yona yene niketezwi kuba mukutazi ni muapositola ni muluti wayona.+ 12  Leo ki lona libaka leninyandisezwa cwalo ni na,+ kono haniswabi.+ Kakuli naziba yenilumezi ku yena, mi ninani buikolwiso bwa kuli wakona kubukeleza senibeile mwa pabalelo yahae kufitela lizazi leo.+ 13  Uzwelepili kuswala sikuka* sa manzwi amande*+ ane uutwile ku na, inze ubonisa tumelo ni lilato lelizwa mwa kuswalisana ni Kreste Jesu. 14  Usileleze nto ya butokwa yende ye, ka moya okenile oinzi ku luna.+ 15  Waziba kuli batu kaufela mwa provinsi ya Asia+ banifulalezi, kukopanyeleza cwalo ni Figelo ni Ermogene. 16  Haike Mulena ashemube ba ndu ya Onesiforo,+ kakuli naanikatulusize hañata, mi naasika swabela mawenge aka. 17  Kono hanaali mwa Roma, atukufalelwa kunibata mi anifumana. 18  Haike Mulena amutuse kuli Jehova* amushemube mwa lizazi leo. Mi waizibela hande misebezi kaufela yanaaezize mwa Efese.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mutala.”
Kamba “atusa.”