Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 7:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida utalusezwa kuli haa­na kuyaha tempele (1-7)

  • Tumelelano ni Davida ya mubuso (8-17)

  • Tapelo ya Davida ya buitumelo (18-29)

7  Mulena hasaainzi mwa ndu* yahae+ mi Jehova hasa musilelelize kwa lila zahae zeemupotolohile,  mulena abulelela mupolofita Natani,+ ali: “Na nipila mwa ndu yeyahilwe ka likota za sidare,+ kono Aleka ya Mulimu wa niti yona i mwa tende ya masila.”+  Natani aalaba mulena, ali: “Ueze kaufela sesi mwa pilu yahao, kakuli Jehova uinzi ni wena.”+  Ka bona busihu bo, linzwi la Jehova lataha ku Natani, lali:  “Zamaya uyo bulelela mutangaaka Davida kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Kana ki wena yaswanela kuniyahela ndu monika ina?+  Kakuli hanisika ina mwa ndu kuzwa lizazi lenizwisa Maisilaele mwa Egepita kufitela cwale,+ kono nizwezipili kuzamaya mwa tende, mona mwa tabernakele.+  Mwahalaa nako kaufela yene nizamaile ni Maisilaele,* kana nikile nabuza litoho za masika a Isilaele zene niketile kuzamaisa sicaba saka sa Isilaele kuli: ‘Ki kabakalañi hamusika niyahela ndu ya likota za sidare?’”’  Cwale uyo bulelela mutangaaka Davida kuli: ‘Jehova wa limpi sabulela, ki se, uli: “Nikuungile kwa milaka, kone ulisa lingu,+ kuli ube mueteleli wa sicaba saka sa Isilaele.+  Mi nikaba ni wena kouka ya kaufela,+ nikayundisa lila zahao kaufela fapilaa hao;+ mi nika kuezeza libizo lelituna+ leliswana ni libizo la batu babatuna mwa lifasi. 10  Nikalukiseza sicaba saka sa Isilaele sibaka mobaka yaha, bakapila mwateñi kusina mutu yabafilikanya; mi batu babamaswe habana kubanyandisa hape mobakile baezeza kwamulaho,+ 11  mwahalaa nako yene niketile baatuli+ kuli bazamaise sicaba saka sa Isilaele. Mi nika misileleza kwa lila zamina kaufela.+ “‘“Hape Jehova uize ku wena, Jehova ki yena yaka kuyahela ndu.*+ 12  Mazazi ahao hasaafelile,+ hase ubulukilwe sina mobabulukezwi bo kuku wahao, nikatahisa mwanaa* hao yakataha mwamulaho wahao, mwanaa* hao tota, mi nikatiisa mubuso wahae.+ 13  Ki yena yaka niyahela ndu yekakanyisa libizo laka,+ mi nikatiisa lubona lwa mubuso wahae kuya kuile.+ 14  Nikaba ndatahe, mi yena ukaba mwanaka.+ Haafosa, nika mukalimela ka tupa ni ka lipafa sina mobaezezanga bana ba batu.*+ 15  Lilato laka lelisa feli halina kuzwisiwa ku yena sina mone nilizwiselize ku Saule,+ yena yene nizwisize fapilaa hao. 16  Ndu yahao ni mubuso wahao likatiiswa kuya kuile; lubona lwahao lukatiiswa kuya kuile.”’”+ 17  Natani abulelela Davida manzwi ao kaufela ni pono yeo kaufela.+ 18  Cwale Mulena Davida ataha kuto ina fapilaa Jehova mi ali: “Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, na ki na mañi? Mi ba ndu yaka ki bo mañi kuli unieze cwana?+ 19  Mi hape wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, hausika feleza feela fo, usa nibulelela ni za ndu ya mutangaa hao mwa nako ya kwapili; mi yeo ki yona taelo* yeufa batu kaufela, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 20  Ki lika mañi hape zakona kukubulelela mutangaa hao Davida, kakuli uniziba hande,+ wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa? 21  Kabakala linzwi lahao ni ka kulumelelana ni pilu yahao,* uezize lika zetuna ze kaufela mi ulipatululezi mutangaa hao.+ 22  Ki lona libaka hauli yomutuna,+ wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. Hakuna yaswana ni wena,+ mi hakuna Mulimu yomuñwi kwandaa hao;+ zeluutwile kaufela ka mazebe aluna lipaka cwalo. 23  Mi ki sifi sicaba mwa lifasi sesiswana ni sicaba sahao sa Isilaele?+ Mulimu naaile kuyo baliulula, kuli babe sicaba sahae,+ mi aikezeza libizo+ ka kubaezeza lika zetuna, zesabisa.+ Neulelekile macaba ni milimu yaona kabakala sicaba sahao, sene uliuluzi ka kusizwisa mwa Egepita. 24  Uketile sicaba sa Isilaele kuli sibe sicaba sahao kamita;+ mi wena Jehova ubile Mulimu wabona.+ 25  “Cwale wena Jehova Mulimu, utaleleze kamita sepiso yahao yeufile mutangaa hao ni ba ndu yahae, mi haike ueze sina mousepiselize.+ 26  Haike libizo lahao libubekwe kuya kuile,+ kuli batu babulele, bali: ‘Jehova wa limpi ki yena Mulimu wa Maisilaele,’ mi haike ba ndu ya mutangaa hao Davida batiiswe fapilaa hao.+ 27  Kakuli wena Jehova wa limpi, Mulimu wa Isilaele, upatululezi mutangaa hao kuli: ‘Nika kuyahela ndu.’*+ Ki lona libaka mutangaa hao habile ni bundume* bwa kulapela ku wena tapelo ye. 28  Mi cwale wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ki wena Mulimu wa niti, mi manzwi ahao ki a niti,+ mi usepisize mutangaa hao lika zende ze. 29  Ka mukwa ocwalo, haike ufuyole ba ndu ya mutangaa hao, mi haike ba ndu yahae bazwelepili fapilaa hao kuya kuile;+ kakuli wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, usepisize, mi haike ka limbuyoti zahao ufuyole ba ndu ya mutangaa hao kuya kuile.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ndu ya bulena.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Kamba “lusika lwa silena.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “yakazwa kwa lilama zahao za mwahali.”
Kamba mwendi, “Adama.”
Kamba “mulao.”
Kamba “kulikana ni tato yahao.”
Kamba “lusika lwa silena.”
Linzwi ka linzwi, “hafumani pilu yahae.”