Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 6:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Aleka itisiwa mwa Jerusalema (1-23)

    • Uza uswala Aleka mi wabulaiwa (6-8)

    • Mikali ushwaula Davida (16, 20-23)

6  Davida hape akopanya limpi za masole kaufela banaasepile mwa Isilaele, ili baana ba 30,000.  Mi Davida ni baana kaufela bane bali ni yena baya kwa Baale-juda kuyo nga kwateñi Aleka ya Mulimu wa niti,+ yona Aleka fobabizezanga batu libizo la Jehova wa limpi,+ yainzi mwa lubona fahalimwaa* likerubimi.+  Kono balonga Aleka ya Mulimu wa niti mwa koloi yenca,+ kuizwisa mwa ndu ya Abinadabi+ yeneli fa lilundu; mi bana ba Abinadabi bo Uza ni Ahio ki bona bane baetelela koloi yenca yeo.  Bazwisa cwalo Aleka ya Mulimu wa niti mwa ndu ya Abinadabi ye fa lilundu, mi Ahio naazamaya kwapilaa Aleka.  Davida ni ba ndu ya Isilaele kaufela banyakalala fapilaa Jehova inze baliza lipina ka zelizwa za mifuta-futa zeezizwe fa kota ya junipa, ni ka liharepa, ni zelizwa zeñwi za mihala,+ ni tulupanyana,+ ni tungengemwa, ni likambeliso.+  Kono habafita fa mapulelo a Nakono, Uza aotolola lizoho ni kuswala Aleka ya Mulimu wa niti,+ kakuli mapulu naabatile kuiwisa.  Buhali bwa Jehova kiha butukela Uza, mi Mulimu wa niti amubulaya+ kabakala kuli naabonisize kashwau,+ mi ashwela fa sibaka seo kwatuko ni Aleka ya Mulimu wa niti.  Kono Davida afilikana* kabakala kuli buhali bwa Jehova nebutukezi Uza; mi sibaka seo sabizwa Perezi-uza* kufitela ni la kacenu le.  Ka mukwa ocwalo, Davida asaba Jehova,+ mi ali: “Aleka ya Jehova kiha ikataha cwañi ku na?”+ 10  Davida ahana kutisa Aleka ya Jehova habo yena, mwa Muleneñi wa Davida.+ Kono alukisa kuli iiswe kwa ndu ya Obedi-edomo+ wa Mugiti. 11  Aleka ya Jehova yaina likweli zetaalu mwa ndu ya Obedi-edomo wa Mugiti, mi Jehova azwelapili kufuyola Obedi-edomo ni ba ndu yahae kaufela.+ 12  Mulena Davida abihelwa kuli: “Jehova ufuyozi ba ndu ya Obedi-edomo ni lika kaufela zaluwile kabakala Aleka ya Mulimu wa niti.” Cwale Davida ayo nga Aleka ya Mulimu wa niti kwa ndu ya Obedi-edomo mi aitisa mwa Muleneñi wa Davida, inzaa tabile.+ 13  Balwali+ ba Aleka ya Jehova hase bahatile mihato ye 6, Davida afa sitabelo sa poho ni folofolo yenunisizwe. 14  Davida abina fapilaa Jehova ka maata ahae kaufela; mi mwahalaa nako yeo, naapezi* efoda ya line.+ 15  Davida ni ba ndu kaufela ya Isilaele batisa Aleka+ ya Jehova inze bahuweleza ka tabo+ mi nebaliza manaka.+ 16  Kono Aleka ya Jehova hane itisizwe mwa Muleneñi wa Davida, Mikali+ mwanaa Saule wamusizana anangela fa lihaulo mi abona Mulena Davida inzaa tulaka ni kubina fapilaa Jehova; mi Mikali akala kumushwaula mwa pilu yahae.+ 17  Kiha batisa Aleka ya Jehova mwa sibaka sene balukisize mwa tende yanaatomile Davida.+ Mi Davida afa Jehova+ linubu za kucisa+ ni matabelo a kuikabela.+ 18  Davida hafeza kufa linubu za kucisa ni matabelo a kuikabela, afuyola batu ka libizo la Jehova wa limpi. 19  Hape aabela Maisilaele kaufela, aabela muuna ni musali linkwa za laundi zenani lisuba fahali, mañende aezizwe fa muselo wa nzalu, ni mañende aezizwe fa miselo ya veine yeomile, mi hasamulaho batu kaufela baya, yomuñwi ni yomuñwi aikela kwa ndu yahae. 20  Davida hakutela kwa ndu kuli ayo fuyola ba ndu yahae, Mikali+ mwanaa Saule amukatanyeza. Ali ku yena: “Kacenu mulena wa Isilaele uikanyisize hatubuzi fapilaa batanga babasizana ba batanga bahae, inge muuna yasina ngana yatubula fa nalela!”+ 21  Davida aalaba Mikali, ali: “Neninyakalala fapilaa Jehova, yena yaketile na kufita ndataho ni ba ndu yahae kaufela, ni yaniketile kuli nibe mueteleli wa batu ba Jehova,+ bona Maisilaele. Hakulicwalo, nikanyakalala fapilaa Jehova, 22  mi nikaikokobeza hahulu kufita moniezelize kacenu mi nikaikeza yomunyinyani mwa meeto aka. Kono nikakanyiswa ka batanga babasizana boubulezi.” 23  Mikali+ mwanaa Saule ashwa cwalo asika pepa bana.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “mwahalaa.”
Kamba “anyema.”
Lelitalusa “Buhali Butukezi Uza.”
Linzwi ka linzwi, “naaitamile.”