Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 5:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida uezwa mulena wa Isilaele kaufela (1-5)

  • Muleneñi wa Jerusalema wahapiwa (6-16)

    • Sione, Muleneñi wa Davida (7)

  • Davida utula Mafilisita (17-25)

5  Hamulaho wa nako, masika kaufela a Isilaele ataha ku Davida kwa Hebroni+ mi ato mubulelela kuli: “Bona! Luna ni wena lu lisapo lililiñwi ni nama iliñwi.*+  Mwa nako ya kwamulaho, Saule hanaali mulenaa luna, ki wena yanaaetelela Maisilaele mwa lindwa zabona.*+ Mi Jehova naaize ku wena: ‘Ukazamaisa batu baka, bona Maisilaele, mi ukaba mueteleli wa Isilaele.’”+  Ka mukwa ocwalo, baana-bahulu kaufela ba Isilaele bataha ku mulena mwa Hebroni, mi Mulena Davida aeza tumelelano ni bona+ mwa Hebroni fapilaa Jehova. Kiha batoza Davida kuli abe mulena wa Isilaele.+  Davida naanani lilimo ze 30 hakala kubusa, mi naabusize ka lilimo ze 40.+  Ka nako yanaali mwa Hebroni, Davida naabusize Juda ka lilimo ze 7 ni likweli ze 6, mi mwa Jerusalema,+ naabusize Isilaele kaufela ni Juda ka lilimo ze 33.  Mi mulena ni baana bahae baya kwa Jerusalema kuyo lwanisa Majebusi+ bane bayahile mwa naha. Majebusi bao basheununa Davida, bali: “Hauna kukena mo! Mane ukalelekwa ki libofu ni lihole.” Nebaize: ‘Davida haana kufita kwanu.’+  Nihakulicwalo, Davida ahapa sibaka sa silelezo sa Sione, sese sibizwa Muleneñi wa Davida+ cwale.  Fa lizazi leo, Davida ali: “Batu babaka lwanisa Majebusi baswanela kufita ka liabwa la mezi kuli bayo bulaya ‘lihole ni libofu’ babatoilwe ki Davida!” Ki lona libaka hakubulelwanga kuli: “Libofu ni lihole halina kukena mwa sibaka se.”  Davida ayaha mwa muleneñi osilelelizwe wo, mi muleneñi wo neubizwa* Muleneñi wa Davida; mi Davida akalisa kuyaha mamota ni miyaho yemiñwi kukalela fa Mulunda*+ kutaha mwa muleneñi.+ 10  Davida azwelapili kuba ni maata,+ mi Jehova Mulimu wa limpi naali ni yena.+ 11  Mulena Hiramu+ wa Tire aluma batu ku Davida, amulumela ni likota za sidare,+ ni babeti, ni bacakuli ba macwe a kuyahisa mamota, mi bakala kuyahela Davida ndu.*+ 12  Mi Davida aziba kuli Jehova umutiisize kuli abe mulena wa Isilaele+ mi upahamisize mubuso wahae+ kabakala sicaba sahae sa Isilaele.+ 13  Davida hasaakutile kuzwa kwa Hebroni, aikungela liendi+ zeñwi ni kunyala basali babañwi mwa Jerusalema, mi aba ni bana babañwi babashimani ni babasizana.+ 14  A ki ona mabizo a bana bahae bane bapepezwi mwa Jerusalema neli: Shamua, Shobabi, Natani,+ Salumoni,+ 15  Ibari, Elishua, Nefegi, Jafia, 16  Elishama, Eliada, ni Elifeleti. 17  Mafilisita habautwa kuli Davida utozizwe kuba mulena wa Isilaele,+ kaufelaa bona bataha kuto mubata.+ Mi Davida hautwile taba yeo, ayo ipata mwa sibaka sa silelezo.+ 18  Mi Mafilisita bao bato bena-bena mwa Musindi* wa Refaimi.+ 19  Davida abuza Jehova,+ ali: “Kana naswanela kuyo lwanisa Mafilisita? Kana uka bafa mwa mazoho aka?” Jehova aalaba Davida, ali: “Zamaya, kakuli luli nika bafa mwa mazoho ahao.”+ 20  Ka mukwa ocwalo, Davida ataha mwa Baale-perazimi, mi abulaya Mafilisita bane bali mwateñi. Hamulaho ali: “Jehova utuzi lila zaka,+ upunyize lisuba mwahalaa bona sina lisuba lelitahisizwe ki mezi.” Ki lona libaka hanaabeile sibaka seo libizo la Baale-perazimi.*+ 21  Mafilisita bayubeka milimu yabona ya maswaniso mwa sibaka seo, mi Davida ni baana bahae baya ni milimu ya maswaniso yeo.* 22  Hasamulaho, Mafilisita bataha hape, bato bena-bena mwa Musindi* wa Refaimi.+ 23  Davida hape abuza Jehova, kono amualaba, ali: “Usike wayo bakatanyeza. Kono ubapotolohe kwamulaho, uyo bataseza fapilaa macacani a baaka. 24  Mi hauka utwa mulumo outwahala inge wa batu babacaula fahalimwaa macacani a baaka, uunge muhato kapili-pili, kakuli Jehova uka kuzamaya kwapili kuyo bulaya mpi ya Mafilisita.” 25  Davida aeza zanaa mulaezi Jehova, mi abulaya Mafilisita+ kukalela mwa Geba+ kuyo fita mane ni kwa Gezeri.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Lu banabahabo wena ka sipepo.”
Linzwi ka linzwi, “yanaazwisa ni yanaatisa Isilaele.”
Kamba mwendi, “mi aubiza.”
Kamba “Milo.” Leo ki linzwi la Siheberu lelitalusa “kuubela.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “Libala.”
Lelitalusa “Mupunyi Yomutuna wa Masuba.”
Kubonahala kuli Davida ni baana bahae nebaangile milimu ya maswaniso yeo ni kuyo isinya. Mubone 1Mk 14:12.
Kamba “Libala.”