Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 4:1-12

LITABA ZE MWAHALI

  • Ishi-bosheti wabulaiwa (1-8)

  • Davida ulaela kuli babulai babulaiwe (9-12)

4  Ishi-bosheti+ mwanaa Saule hautwa kuli Abinere ushwile kwa Hebroni,+ asaba hahulu* mi Maisilaele kaufela baikalelwa.  Nekunani baana bababeli bane bazamaisa limpi za bahapi za mwanaa Saule: libizo la yomuñwi neli Baana mi yomuñwi neli Rekabi. Neli bana ba Rimoni wa kwa Beeroti, wa lusika lwa Benjamine. (Muleneñi wa Beeroti+ ni ona neubalelwa kwa mileneñi ya lusika lwa Benjamine.  Batu ba kwa Beeroti nebabalehezi kwa Gitaimi,+ mi basapila kwateñi sina bazwahule ni la kacenu le.)  Cwale Jonatani+ mwanaa Saule naanani mwana wamushimani yanaali sihole sa mahutu.+ Neli wa lilimo zeketalizoho hakuamuhelwa piho yezwa kwa Jizireele+ ya lifu la Saule ni Jonatani, mi muleli wahae amunanula ni kubaleha ni yena, kono hanaanzaa baleha cwalo asabile, mwana awela fafasi mi alobeha mahutu, aba sihole. Libizo la mwana yo neli Mefibosheti.+  Bana ba Rimoni wa kwa Beeroti, bo Rekabi ni Baana, baya kwa ndu ya Ishi-bosheti ka nako ya musihali lizazi hane licisa, mi Ishi-bosheti naalobezi.  Bakena mwa ndu yahae kueza inge babaanga buloto, mi bamutaba mwa mba; hasamulaho, Rekabi ni mwanahabo yena Baana+ bañweha.  Hane bakeni mwa ndu, neba mufumani inzaa lobezi fa mumbeta kwa musiyo wahae, mi bamubulaya, hasamulaho bamupuma toho. Kiha baanga toho yahae mi bazamaya busihu kaufela mwa nzila yeliba kwa Araba.  Mi batisa toho ya Ishi-bosheti+ ku Davida kwa Hebroni mi bali ku mulena: “Ki ye toho ya Ishi-bosheti mwanaa Saule sila sahao,+ yena yanaazuma bupilo* bwahao.+ Kacenu Jehova utusize mulena muñaaka, ka kukutiseza bumaswe fahalimwaa Saule ni lusika lwahae.”  Kono Davida aalaba Rekabi ni mwanahabo yena Baana, bona bana ba Rimoni wa kwa Beeroti, ali: “Ka Jehova yapila, yena yanipilisize mwa liziyezi kaufela,+ 10  mutu yomuñwi hanaatile ku na mwa Zikilagi kuto nibihela kuli: ‘Saule ushwile,’+ inzaa nahana kuli unitiseza taba yende, neni musweli ni kumubulaya.+ Wo neli ona mupuzo wahae ka kunizibisa taba yeo! 11  Kono cwale kukaba cwañi kwa batu babamaswe bababulaile muuna yalukile inzaa li mwa ndu yahae fa mumbeta wahae? Kikuli nisike namifa mulatu wa kusulula mali+ ahae ni kumiyundisa mwa lifasi?” 12  Cwale Davida alaela mitangana kuli bababulaye.+ Kiha babapuma mazoho ni mahutu mi babapaheka+ bukaufi ni lisa mwa Hebroni. Kono baanga toho ya Ishi-bosheti mi bayo ibuluka mwa libita la Abinere mwa Hebroni.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mazoho ahae afokola.”
Kamba “moyo.”