Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 24:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Sibi sa Davida sa kubala batu (1-14)

  • Butuku bobuyambukela bubulaya batu ba 70,000 (15-17)

  • Davida uyaha aletare (18-25)

    • Hakuna matabelo afiwa kusina kulifa sesiñwi (24)

24  Jehova hape ahalifela hahulu Maisilaele+ muta mutu yomuñwi naakukuelize Davida* kuli atahiseze Maisilaele kozi, ka kumubulelela kuli: “Zamaya, uyo bala+ Isilaele ni Juda.”+  Cwale mulena abulelela Joabi+ nduna wa mpi, yanaali ni yena, ali: “Zamaya mwa naha kaufela ya masika a Isilaele, kukalela kwa Dani kuisa kwa Beere-sheba,+ uyo bala sicaba, kuli nizibe palo yabona.”  Kono Joabi ali ku mulena: “Haike Jehova Mulimu wahao aatise sicaba hamwanda, mi haike meeto a mulena aiponele taba yeo, kono cwale kiñi mulena muñaaka habata kueza nto yecwalo?”  Kono manzwi a mulena akoma manzwi a Joabi ni a bazamaisi ba mpi. Joabi ni bazamaisi ba mpi kiha bazwa fapilaa mulena kuyo bala sicaba sa Isilaele.+  Basila Jordani ni kutibelela mwa Aroere,+ kwa bulyo* bwa muleneñi ili fahalaa musindi,* mi nebali bukaufi ni naha ya Magadi, mi baya kwa Jazeri.+  Hasamulaho, baya kwa Giliadi+ ni kwa naha ya Tahatimi-hodoshi, baya kwa Dani-jaani mi bapotoloha kuliba kwa Sidoni.+  Kihona baya kwa muleneñi osilelelizwe wa Tire+ ni kwa mileneñi kaufela ya Mahivi+ ni ya Makanana, mi bayo fita mwa Negebe+ mwa naha ya Majuda kwa Beere-sheba.+  Bafita cwalo mwa naha kaufela mi bapunya mwa Jerusalema hamulaho wa likweli ze 9 ni mazazi a 20.  Cwale Joabi afa mulena palo ya batu kaufela bane babalilwe. Palo kaufela ya lindwalume za Maisilaele zelwala mikwale neli 800,000 mi baana ba Juda neli ba 500,000.+ 10  Kono Davida hasaabalile sicaba, pilu* yahae yamukataza.+ Mi Davida ali ku Jehova: “Niezize sibi+ sesituna ka kueza cwana. Cwale nakupa Jehova, hakuswalele mutangaa hao bufosi bwahae,+ kakuli niezize ka bukuba bobutuna.”+ 11  Davida hazuha kakusasana, Jehova abulelela mupolofita Gadi,+ muboni wa lipono wa Davida, ali: 12  “Zamaya, uyo bulelela Davida kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Nikufa lika zetaalu. Kwa lika zeo, ukete fateñi silisiñwi seubata kuli nieze ku wena.”’”+ 13  Gadi kihaa taha ku Davida mi ato li ku yena: “Kana ubata kuli kube ni lukupwe mwa naha yahao ka lilimo ze 7?+ Kamba kana ubata kuli upile bupilo bwa kubaleha kwa lila zahao zekuzuma, ka likweli zetaalu?+ Kamba kana ubata kuli naha yahao inatwe ka butuku bobuyambukela bobubulaya, ka mazazi amalaalu?+ Cwale unahanisise ka tokomelo senika yo alaba yanilumile.” 14  Mi Davida abulelela Gadi kuli: “Taba yeo iniziyelize hahulu. Ki hande kuli luwele mwa lizoho la Jehova,+ kakuli makeke ahae ki amatuna;+ kono nisike nawela mwa lizoho la mutu.”+ 15  Cwale Jehova alumela Maisilaele butuku bobuyambukela bobubulaya,+ kukala kakusasana kuisa ka nako yenetomilwe, mi kwashwa batu ba 70,000,+ kukalela kwa Dani kuisa kwa Beere-sheba.+ 16  Lingeloi haliotololela lizoho lalona kwa Jerusalema kuli liyundise muleneñi wo, Jehova ainyaza* kabakala kozi yeo,+ mi abulelela lingeloi lene lito yundisa batu kuli: “Kulikani! Wisa lizoho lahao.” Lingeloi la Jehova nelili bukaufi ni mapulelo a Arauna+ wa Mujebusi.+ 17  Davida habona lingeloi lene liyundisa batu, ali ku Jehova: “Ki na yaezize sibi, mi ki na yafosize; kono lingu ze+—zona liezizeñi? Lizoho lahao linate na ni ba ndu ya ndate.”+ 18  Gadi ataha ku Davida fa lizazi leo, mi ato li ku yena: “Zamaya, uyo yahela Jehova aletare fa mapulelo a Arauna wa Mujebusi.”+ 19  Cwale Davida autwa zanaabulezi Gadi mi aya, sina mwanaalaelezi Jehova. 20  Arauna hatalima, abona mulena ni batanga bahae inze bataha ku yena, mi kapili-pili Arauna abaatumela, ato kubama fapilaa mulena ni kuwiseza pata yahae fafasi. 21  Arauna abuza, ali: “Mulena muñaaka uteziñi ku mutangaa hae?” Davida amualaba, ali: “Nitilo leka ku wena mapulelo fonika yahela Jehova aletare, kuli kozi yetahezi sicaba ifele.”+ 22  Kono Arauna abulelela Davida kuli: “Mulena muñaaka aikungele sibaka seo mi afe linubu zaabona kuli lilukile ku yena.* Ki ze likomu za kufa sina nubu ya kucisa ni silei sa kupulisa ni lisebeliso za likomu kuli liitusiswe sina likota. 23  Shangwe mulena, Arauna ufa mulena lika zeo kaufela.” Mi Arauna ali ku mulena: “Haike Jehova Mulimu wahao akushemube.” 24  Kono mulena ali ku Arauna: “Batili, nilukela kulileka ku wena. Hanina kufa Jehova Mulimu waka matabelo enisika lifela sesiñwi.” Davida kihaa leka sibaka sa mapulelo ni likomu ka lishekele* za silivera ze 50.+ 25  Mi Davida ayahela Jehova aletare+ mwa sibaka seo mi afa matabelo a kucisa ni matabelo a kuikabela. Cwale Jehova autwa tapelo yenelapelezwi naha,+ mi kozi yenetahezi Maisilaele yafela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “muta Davida naakukuelizwe.”
Kamba “kwa mboela.”
Kamba “mulapo.”
Kamba “lizwalo.”
Kamba “aswaba.”
Linzwi ka linzwi, “afe sesinde mwa meeto ahae.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.