Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 22:1-51

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida ulumbeka Mulimu kabakala likezo zahae za kupilisa (1-51)

    • “Jehova ki licwe laka” (2)

    • Jehova usepahala ku babasepahala (26)

22  Mi Davida aopelela Jehova pina ye,+ ka lizazi lamulamulela Jehova kwa lila+ zahae kaufela ni ku Saule.+  Aopela, ali: “Jehova ki licwe laka ni musilelezi+ waka mi ki Yena yanilamulela.+   Mulimu waka ki licwe+ laka, nisabela ku yena,Ki tebe+ yaka ni lunaka* lolu nipilisa,* ki masabelo aka atiile,*+Ki mukunda waka,+ ni mupilisi waka;+ ki yena yanisileleza kwa mifilifili.   Nihuweleza ku Jehova, yaswanela kulumbekwa,Mi nikapiliswa kwa lila zaka.   Nenipotolohilwe ki mandinda a lifu;+Baana babasina tuso bane bataha sina mezi a muunda neba nisabisize.+   Nenitamilwe ki mihala ya Libita;*+Naipumana mwa malaba a lifu.+   Nenihuwelelize ku Jehova hane niziyelehile,+Nazwelapili kuhuweleza ku Mulimu waka. Mi autwa linzwi laka inzaa li mwa tempele yahae,Hape autwa ni sililo saka sa kukupa tuso.+   Lifasi lakala kunyanganya ni kuzikinyeha;+Mitomo ya lihalimu yazikinyeha+Mi yanyungana kabakala kuli naahalifisizwe.+   Mwa lingo zahae kiha kuzwa musi,Mi mwa mulomo wahae kwazwa mwateñi mulilo ocisa;+Mashala aatuka azwa ku yena. 10  Hanaashetumuka, akopamisa mahalimu,+Mi lilu lelinsu nelili kwatasaa mahutu ahae.+ 11  Azulama kerubimi+ mi ataha inzaa fufa. Naabonahala fa mafufa a sibupiwa sa moya.*+ 12  Kihona aikwahela ka lififi sina tende+Ni ka mezi amansu ni malu amakima. 13  Mwa liseli lene lili fapilaa hae, nekutuka mashala a mulilo. 14  Cwale Jehova apalakata sina mushika mwa lihalimu;+Yapahami ka Kufitisisa autwahaza linzwi lahae.+ 15  Akunupa masho+ ahae mi abahasanya;Aluma lumonyi, mi abalyanganisa.+ 16  Lilaho la liwate labonahala;+Mitomo ya naha yapatuluha ka kalimelo ya Jehova,Yapatuluha ka buhali bwa moya ozwa mwa lingo zahae.+ 17  Aotolola lizoho lahae ali kwahalimu;Aniswala ni kunicimbula mwa mezi amañata.+ 18  Anilamulela kwa sila saka sesimaata,+Kwa batu baba nitoile, bane banifita kwa maata. 19  Neba nitaselize ka lizazi lene nili mwa kozi,+Kono Jehova anitusa. 20  Anitisa mwa sibaka mokusina kozi;*+Anilamulela bakeñisa kuli naanitabela.+ 21  Jehova unifa mupuzo kulikana ni kuluka kwaka;+Unifa mupuzo kulikana ni kutokwa mulatu* kwa mazoho aka.+ 22  Kakuli nimamezi linzila za Jehova,Mi hanisika eza kezo yemaswe ya kufulalela Mulimu waka. 23  Likatulo zahae kaufela li fapilaa ka;+Hanina kutula milao yahae.+ 24  Nikazwelapili kuba yasanyazahali+ fapilaa hae,Mi nikatokomela kuli hanifosi.+ 25  Haike Jehova anife mupuzo kulikana ni kuluka kwaka,+Kulikana ni kutokwa mulatu kwaka fapilaa hae.+ 26  Yasepahala umueza ka kusepahala;+Yasina mulatu, hau mufi mulatu;+ 27  Ku yakenile ubonisa kukena kwahao,+Kono ku yamaswe ubonisa butali bwahao.*+ 28  Kakuli upilisa babaikokobeza,+Kono utoile babaikuhumusa, mi wabakokobeza.+ 29  Kakuli wena Jehova ki wena lambi yaka;+Jehova ki yena yanimonyehela mwa lififi leli niapesize.+ 30  Ka tuso yahao, nakona kulwanisa mpi ya bahapi;Ka maata a Mulimu, nakona kupahama limota.+ 31  Nzila ya Mulimu wa niti ipetahalile;+Linzwi la Jehova likenile.+ Ki tebe kwa batu kaufela babasabela ku yena.+ 32  Kakuli ki mañi Mulimu yomuñwi kwandaa Jehova?+ Mi ki mañi licwe yomuñwi kwandaa Mulimu waluna?+ 33  Mulimu wa niti ki musilelezi waka yatiile,+Mi ukapetahalisa nzila yaka.+ 34  Ufa mahutu aka lubilo loluswana ni lwa lizwii;Uniyemisa fa libaka zelumbile.+ 35  Uluta mazoho aka mwakulwanela;Mazoho aka akona kuhoha buta bwa kopa. 36  Unifa tebe yahao yeenipilisa,Mi buikokobezo bwahao bunibisa yomutuna.+ 37  Uhulisa nzila mwahata mahutu aka;Mahutu* aka haana kutelela.+ 38  Nikandongwama lila zaka ni kulitimeza;Hanina kukuta kufitela liyundiswa. 39  Mi nika liyundisa ni kulituba, kuli lisike zazuha hape;+Likawela mwatasaa mahutu aka. 40  Uka nifa maata kuli nikone kulwana;+Ukawiseza lila zaka mwatasaa ka.+ 41  Ukatahisa kuli lila zaka lisabe fapilaa ka;*+Mi nikayundisa* baba nitoile.+ 42  Balilela kutusiwa, kono hakuna yabapilisa;Mane balilokela Jehova, kono haabaalabi.+ 43  Nika basita, kubaeza busisani sina liluli la lifasi;Nika batubaka ni kubahatikela sina sileze sa mwa linzila. 44  Uka nilamulela ku ba sicaba sahesu bababata kufumana mulatu ku na.+ Uka nisileleza kuli nibe toho ya macaba;+Batu benisa zibi baka nisebeleza.+ 45  Bazwahule bakato koza fapilaa ka;+Zebaka utwa ka zaka likatahisa kuli baniutwe.* 46  Bazwahule bakafelelwa ki bundume;*Bakataha inze bangangama kuzwa kwa libaka zabona za silelezo. 47  Jehova wapila! Kulumbekwe Licwe laka!+ Haike Mulimu, yena licwe leli nipilisa, apahamiswe.+ 48  Mulimu wa niti ukutiseza bumaswe baba nieza maswe;+Ukokobeza macaba mwatasaa mahutu aka;+ 49  Unilamulela kwa lila zaka.Ki wena yanipahamisa+ fahalimwaa baba nilwanisa;Ki wena yanipilisa ku mutu wa lindwa.+ 50  Ki lona libaka hanika itumela ku wena Jehova mwahalaa macaba,+Mi nikaopelela libizo lahao milumbeko:+ 51  Uezeza mulena yaaketile likezo zetuna za kupilisa;*+Ubonisa lilato lelisa feli ku mutoziwa wahae,Ku Davida ni kwa bana* bahae kuya kuile.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mupilisi waka yamaata.”
Kamba “sibaka sesilumbile sa silelezo.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “a moya.”
Kamba “sibaka sesituna.”
Linzwi ka linzwi, “kukena.”
Kamba mwendi, “ueza inge yasina ngana.”
Kamba “Lingongo za mahutu.”
Kamba “Uka nifa mikokoto ya lila zaka.”
Linzwi ka linzwi, “nikakuzisa.”
Linzwi ka linzwi, “Zebe haika utwa, baka niutwa.”
Kamba “bakafokola.”
Kamba “litulo zetuna.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”