Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 21:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Magibioni bakutisa bumaswe ku ba ndu ya Saule (1-14)

  • Lindwa za kulwanisa Mafilisita (15-22)

21  Cwale mwa mazazi a Davida, kwaba ni lukupwe+ ka lilimo zetaalu, mi Davida abuza ku Jehova, mi Jehova ali: “Saule ni ba ndu yahae banani mulatu wa mali bakeñisa kuli naabulaile Magibioni.”+  Mulena kihaa biza Magibioni+ mi aambola ni bona. (Magibioni nesi Maisilaele, kono neli sikwata sa batu bane basiyezi kwa lusika lwa Maamori,+ mi Maisilaele nebakonkile kuli nebasike bababulaya,+ kono Saule ababulaya ka kubata kutabisa Maisilaele ni Majuda.)  Davida ali kwa Magibioni: “Kiñi zemubata kuli nimiezeze, mi nikona kuezañi kuli sibi saluna siswalelwe, kuli mufuyole saanda sa Jehova?”  Magibioni bali ku yena: “Halubati silivera kamba gauda+ yezwa ku Saule ni ba ndu yahae; mi halubati kubulaya mutu ufi kamba ufi mwa Isilaele.” Cwale Davida ali: “Nika miezeza zemubata kaufela.”  Bali ku mulena: “Muuna yanaabulaile banabahabo luna, yanaalelile kuluyundisa mwa naha kaufela ya Isilaele+  ulufe bana bahae babashimani ba 7. Lukapaheka litupu zabona*+ fapilaa Jehova mwa Gibea+ wa Saule, yena yanaaketilwe ki Jehova.”+ Mulena kihaa li ku bona: “Nika mitiseza bona.”  Kono mulena abonisa mukekecima Mefibosheti+ mwanaa Jonatani mwanaa Saule, bakeñisa buitamo bone buezizwe fapilaa Jehova mwahalaa Davida ni Jonatani+ mwanaa Saule.  Cwale mulena aanga Arimoni ni Mefibosheti, bana bababeli ba Rizipa+ mwanaa Aiya, banaapepile Rizipa ni Saule, ni bana baketalizoho ba Mikali*+ mwanaa Saule banaapepezi Adriele+ mwanaa Barizilai wa Mumehola.  Abafa kwa Magibioni mi bona bababulaya ni kupaheka litupu zabona fa lilundu fapilaa Jehova.+ Kaufelaa bona ba 7 nebabulailwe hamoho; babulaiwa kwa makalelo a kutulo ya mabele. 10  Cwale Rizipa+ mwanaa Aiya aanga saka, aiyala fa macwe kwa makalelo a kutulo kufitela pula ikolobisa litupu; naasika tuhelela linyunywani za lihalimu kulula fateñi ka nako ya musihali mi naasika tuhelela libatana za mwa naheñi kutaha bukaufi ni litupu ka nako ya busihu. 11  Davida abulelelwa zanaaezize Rizipa mwanaa Aiya, yanaabanga siendi sa Saule. 12  Mi Davida aya, ayo nga masapo a Saule ni masapo a mwanaa hae Jonatani kwa bazamaisi* ba Jabeshi-giliadi,+ bane bauzwize masapo ao fa patelo ya Beti-shani, sona sibaka fone bapahekile litupu zabona Mafilisita, fa lizazi lebabulaya Saule fa lilundu la Giliboa.+ 13  Aanga masapo a Saule ni masapo a mwanaa hae Jonatani mwa sibaka seo, mi bakubukanya ni masapo a baana bao bane babulailwe.*+ 14  Kihona babuluka masapo a Saule ni masapo a Jonatani mwanaa hae mwa naha ya Benjamine kwa Zela,+ mwa libita la Kishi,+ ndatahe Saule. Hase baezize lika kaufela zanaalaezi mulena, Mulimu autwa litapelo zabona za kulapelela naha.+ 15  Kwazuha ndwa hape mwahalaa Mafilisita ni Maisilaele.+ Mi Davida ni batanga bahae baya, bayo lwanisa Mafilisita, kono Davida akatala hahulu. 16  Ishibi-benobo wa lusika lwa Marefaimi,+ yanaanani lilumo la kopa la bukiti bobueza lishekele+ ze 300* ni mukwale omunca, abata kubulaya Davida. 17  Honafo Abishai+ mwanaa Zeruya ataha, ato tusa+ Davida mi abulaya Mufilisita. Mi batanga ba Davida bakonka, bali: “Usike waya ni luna kwa ndwa hape!+ Ukasuhana watima lambi ya Isilaele!”+ 18  Hamulaho wa zeo, kwaba ni ndwa mwahalaa Maisilaele ni Mafilisita+ mwa Gobo. Ka nako yeo, Sibekai+ wa Muhusha abulaya Safa, wa lusika lwa Marefaimi.+ 19  Kwaba ni ndwa yeñwi ya kulwana ni Mafilisita+ mwa Gobo, mi Elikanani mwanaa Jaare-oregimi wa mwa Betelehema abulaya Goliati wa Mugiti, yanaanani lilumo lelinani teku yeswana ni musumo wa baluki.+ 20  Kwaba ni ndwa yeñwi hape mwa Gati, mi mwateñi nekunani muuna wa singangalume, yanaanani minwana ye 6 kwa lizoho leliñwi ni leliñwi, ni ye 6 kwa lihutu leliñwi ni leliñwi. Minwana yahae kaufela neli ye 24 haibalwa; mi ni yena neli wa lusika lwa Marefaimi.+ 21  Azwelapili kunyefula Isilaele.+ Cwale Jonatani mwanaa Shimei,+ muhulwanaa Davida, amubulaya. 22  Baana babane bao neli ba lusika lwa Marefaimi mwa Gati, mi babulaiwa ki Davida ni batanga bahae.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Luka babeya fa nalela,” fo kikuli, banze balobilwe mazoho ni mahutu.
Kamba mwendi, “Merabi.”
Kamba mwendi, “bañi ba naha.”
Linzwi ka linzwi, “bane babeilwe fa nalela.”
Ibato ba makilogilamu aeza 3.42. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.