Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 20:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Petuhelo ya Sheba; Joabi ubulaya Amasa (1-13)

  • Sheba wamatiswa mi upumiwa toho (14-22)

  • Zamaiso ya Davida (23-26)

20  Cwale nekunani muuna wa sikatazi yabizwa Sheba+ mwanaa Bikiri, wa Mubenjamine. Aliza lunaka+ mi ali: “Haluna kabelo ku Davida, mi haluna saanda ku mwanaa Jese.+ Kaufelaa mina Maisilaele muikele kwa milimu* yamina!”+  Mi baana kaufela ba Maisilaele batuhela kulatelela Davida mi bakala kuswalisana ni Sheba mwanaa Bikiri;+ kono baana ba Juda, bakumalela ku mulenaa bona, kuzwa kwa Jordani kuisa kwa Jerusalema.+  Davida hafitile kwa ndu* yahae mwa Jerusalema,+ aanga liendi baalishumi banaasiile kuli bababalele ndu yahae,+ mi ababeya mwa ndu yeñwi mone bakakantelwanga. Abafa lico kono naasika lobala ni bona.+ Bazwelapili kuina mwa ndu mo, inze bakantelwa kufitela bashwa, mi nebapila sina limbelwa, nihaike kuli muunaa bona naasapila.  Cwale mulena ali ku Amasa:+ “Nikutomela mazazi amalaalu kuli unibizeze baana ba Juda, mi ni wena ube mwahalaa bona.”  Amasa ayo biza baana ba Juda, kono ataha hamulaho wa nako yanaatomezwi.  Davida kihaa li ku Abishai:+ “Sheba+ mwanaa Bikiri uka lukataza hahulu kufita mwanaa lukatalelize Abisalomi.+ Zamaya ni batanga ba muñaa hao mi mumulatelele kuli asike afumana mileneñi yesilelelizwe mwakaipata, mi lupalelwe kumufumana.”  Ka mukwa ocwalo, baana bane bazamaiswa ki Joabi,+ Makereti, Mapeleti+ ni baana kaufela babamaata bamubata; bazwa mwa Jerusalema kuyo bata Sheba mwanaa Bikiri.  Habafitile fakaufi ni licwe lelituna la mwa Gibioni,+ Amasa+ akopana ni bona. Cwale Joabi naapezi liapalo za ndwa, mi naalwezi mukwale mwa sipusu sanaatamelezi mwa noka. Hasutelela ku Amasa, mukwale wawela fafasi.  Joabi ali ku Amasa: “Uzuha cwañi mwanahesu?” Mi Joabi aswala Amasa kwa mulelu ka lizoho lahae la bulyo, kueza inge yabata kumutubeta. 10  Amasa naasika lemuha kuli Joabi naasweli mukwale mwa lizoho, mi Joabi amutaba ona mwa mba,+ mi mala ahae alabukela fafasi. Naasika tokwa kumutaba lwabubeli; kumutaba feela hañwi nekulikani kuli ashwe. Cwale Joabi ni muhabo yena Abishai bamatisa Sheba mwanaa Bikiri. 11  Yomuñwi wa mitangana bane bali ni Joabi ayema kwatuko ni Amasa mi ali: “Mutu kaufela ya kwa lineku la Joabi ni kwa lineku la Davida alatelele Joabi!” 12  Amasa yena naalabana mwa mali ahae fahalaa nzila. Muuna yo habona kuli batu kaufela nebayema, azwisa Amasa mwa nzila ni kumuhohela mwa mushitu. Kihona amukwahela siapalo, kakuli naalemuhile kuli batu kaufela nebayema habafita fo. 13  Hasaa muzwisize mwa nzila, baana kaufela balatelela Joabi kuyo matisa Sheba+ mwanaa Bikiri. 14  Sheba afita mwa naha ya masika kaufela a Isilaele kuliba kwa Abele wa kwa Beti-maaka.+ Ba lusika lwa Bikiri bakopana hamoho mi ni bona bamulatelela. 15  Joabi ni baana bahae bataha mi bato ambeka muleneñi wa Abele wa kwa Beti-maaka mwanaainzi Sheba, mi baubela mulunda wa kulwanisa muleneñi wo, kakuli neusilelelizwe ka lukwakwa. Baana kaufela bane bali ni Joabi bayepa limota la muleneñi kuli baliwise. 16  Cwale musali yomuñwi yatalifile ahuweleza mwa muleneñi mo, ali: “Hamuteeleze, hamuteeleze mina batu! Shangwe, mubulelele Joabi kuli atahe kwanu nito ikambota ni yena.” 17  Joabi kihaa sutelela ku yena, mi musali yo amubuza, ali: “Ki wena Joabi?” Amualaba, ali: “Ki na.” Musali yo kihona ali: “Hakuteeleze kwa manzwi a mutangaa hao.” Joabi ali: “Bulela.” 18  Musali hape ali: “Kwakale batu nebabulelanga kuli: ‘Habaye, bayo buza mwa muleneñi wa Abele, mi ki mona mone bafelezanga litaba cwalo.’ 19  Na niyemela batu babapila ka kozo ni babasepahala mwa Isilaele. Ubata kusinya muleneñi oswana sina me mwa Isilaele. Kiñi haubata kuyundisa* saanda sa Jehova?”+ 20  Joabi amualaba, ali: “Hanikoni kusinya muleneñi wo kamba kuuyundisa. 21  Wo haki ona mulelo waka. Kono nibata muuna yazwile kwa naha ya malundu ya Efraimi+ yabizwa Sheba,+ mwanaa Bikiri, yakwenuhezi* Mulena Davida. Haiba unifa muuna yo, nikasiya muleneñi.” Mi musali ali ku Joabi: “Bona! Luka kunepela toho yahae fahalimwaa limota!” 22  Honafo musali yatalifile yo ayo lelisana ni batu kaufela, mi bapuma toho ya Sheba mwanaa Bikiri ni kuinepela Joabi. Joabi kihaa liza lunaka, mi yena ni batu bahae basiya muleneñi, yomuñwi ni yomuñwi aikela kwa ndu yahae;+ mi Joabi akutela ku mulena kwa Jerusalema. 23  Cwale Joabi neli yena muzamaisi wa mpi kaufela ya Isilaele;+ Benaya+ mwanaa Jehoyada+ ki yena yanaazamaisa Makereti ni Mapeleti.+ 24  Adoramu+ naazamaisa bane bakenyizwe misebezi ya kuhapelezwa; Josafati+ mwanaa Akiludi neli yena muñoli wa litaba. 25  Sheva neli muñoli; Zadoki+ ni Abiatare+ neli baprisita. 26  Mi Ira wa Mujairi ni yena naali nduna wa likombwa* za Davida.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “litende.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Linzwi ka linzwi, “kumiza.”
Linzwi ka linzwi, “yaotolozi lizoho lahae kulwanisa.”
Linzwi ka linzwi, “naali muprisita.”