Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 16:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Ziba usawana Mefibosheti (1-4)

  • Shimei unyefula Davida (5-14)

  • Abisalomi uamuhela Hushai (15-19)

  • Kelezo ya Akitofele (20-23)

16  Davida hasaazamaile hanyinyani kuzwa fa ngo ya lilundu,+ akopana ni Ziba,+ sikombwa sa Mefibosheti,+ inzaa li ni limbongolo zepeli fokubeilwe lipate, mi nelilwalisizwe linkwa ze 200, ni mañende a 100 aezizwe ka miselo ya veine yeomile, ni mañende a muselo wa litabula* a 100, ni nkwana yetuna ya waine.+  Mi mulena ali ku Ziba: “Lika ze ki zañi?” Ziba amualaba, ali: “Limbongolo ki zebaka zulamanga ba ndu ya mulena, haili linkwa ni muselo wa litabula ki lico za mitangana, mi waine yona ki yebaka nwa batu babaka katala mwa lihalaupa.”+  Cwale mulena ali: “Muikulu* wa muñaa hao yena ukai?”+ Ziba aalaba mulena, ali: “U kwa Jerusalema, mane uize: ‘Kacenu ba ndu ya Isilaele baka nikutiseza mubuso wa ndate.’”+  Mulena kihaa li ku Ziba: “Bona! Lika kaufela zaluwile Mefibosheti seli zahao.”+ Ziba amualaba, ali: “Nikubama fapilaa hao. Haike uzwelepili kunishemuba, mulena muñaaka.”+  Mulena Davida hafita kwa Bahurimi, kwataha muuna wa mwa lubasi lwa ba ndu ya Saule yabizwa Shimei,+ mwanaa Gera, aatumela Davida inzaa munyefula.+  Anepaka Davida macwe, ni batanga kaufela ba Mulena Davida, ni batu kaufela, hamohocwalo ni baana babamaata bane bamuzamaya kwa bulyo ni kwa nzohoto.  Shimei amunyefula, ali: “Zwa fa, zwa, wena sibulai tuwe! Wena muuna yasina tuso!  Jehova ukukutiselize bumaswe bwahao kabakala mali kaufela eusuluzi a ba ndu ya Saule, yena yeuyolile fa bulena, kono Jehova ufa bulena bo ku Abisalomi mwanaa hao. Cwale ki kale uziyeleha kakuli u sibulai!”+  Abishai mwanaa Zeruya+ kihaa bulelela mulena, ali: “Kiñi nja yeshwile+ ye seika nyefulela mulena muñaaka cwana?+ Nilumeleze niyo mupuma toho.”+ 10  Kono mulena ali: “Taba ye imiama cwañi, mina bana ba Zeruya?+ Hamu mutuhele aninyefule,+ kakuli Jehova uize ku yena:+ ‘Hakunyefule Davida!’ Cwale ki mañi yaka mubuza kuli: ‘Kiñi seuezeza cwalo?’” 11  Cwale Davida abulelela Abishai ni batanga bahae kaufela kuli: “Mbali mwanaka yeniipepezi, ki yena yazuma bupilo* bwaka,+ Mubenjamine+ yo yena ukabata kunieza maswe nikufita! Hamu mutuhele aninyefule, kakuli ki Jehova yamubulelezi kuli aeze cwalo! 12  Mwendi Jehova ukabona manyando+ aka, mi Jehova uka nikutiseza bunde, isiñi manzwi eninyefuzwi ka ona kacenu.”+ 13  Davida ni baana bahae kiha bazwelapili kuzamaya mwa nzila mi Shimei azamaela kwatuko ni lilundu kubapana ni yena, inzaa kuta+ ni kunepaka macwe ni kuhasaka liluli leliñata. 14  Hamulaho wa nako, mulena ni batu kaufela bane bali ni yena bayo fita kone baya, inze bakatezi, mi baikatulusa. 15  Abisalomi ni Maisilaele kaufela nese bapunyize mwa Jerusalema, mi Akitofele+ naali ni Abisalomi. 16  Hushai+ wa Muariki,+ mulikanaa* Davida ataha ku Abisalomi, mi Hushai ali ku Abisalomi: “Mulena apile nako yetelele!+ Mulena apile nako yetelele!” 17  Abisalomi kihaa li ku Hushai: “Likai lilato lelisa feli leubonisa ku mulikanaa hao? Kiñi hausika ya ni mulikanaa hao?” 18  Hushai aalaba Abisalomi, ali: “Batili, na ni kwa lineku la mutu yaketilwe ki Jehova, ni sicaba se, ni Maisilaele kaufela. Nikazwelapili kumuyemela. 19  Mi hape nili: Ki mañi yenika sebeleza? Kana haniswaneli kusebeleza mwanaa hae? Nika kusebeleza cwalo ni wena sina mone nisebelelize ndataho.”+ 20  Cwale Abisalomi ali ku Akitofele: “Haku nieleze.+ Lueze cwañi?” 21  Akitofele aeleza Abisalomi, ali: “Ulobale ni liendi za ndataho,+ zasiile kuli libabalele ndu.*+ Mi Maisilaele kaufela bakautwa kuli uikezize sila sa ndataho, mi baba kuyemela bakatiiswa.” 22  Kiha batomela Abisalomi tende fa situwa sa ndu,+ mi Abisalomi alobala ni liendi za ndatahe,+ Maisilaele kaufela inze baiponela.+ 23  Mwa miteñi yeo, kelezo yanaafanga Akitofele+ neingiwa sina* linzwi la Mulimu wa niti. Mi Davida ni Abisalomi nebaanga cwalo likelezo kaufela zene bafiwa ki Akitofele.

Litaluso ze kwatasi

Sihulu lifeiga, mi mwendi ni miselo ya nzalu.
Kamba “Mwana.”
Kamba “moyo.”
Kamba “wa makunutu a.”
Kamba “ndu ya mulena.”
Kamba “neiswana sina kubuza.”