Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 11:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida ubuka ni Bati-sheba (1-13)

  • Davida ulukisa kuli Uria abulaiwe (14-25)

  • Davida unyala Bati-sheba (26, 27)

11  Kwa makalelo a silimo,* ka nako yebayanga malena kwa ndwa, Davida aluma Joabi ni batanga bahae ni mpi kaufela ya Maisilaele kuli bayo yundisa Maamoni, mi bayo ambeka muleneñi wa Raba,+ Davida yena asiyala mwa Jerusalema.+  Zazi leliñwi manzibwana,* Davida azuha fa mumbeta mi ayo tambala fa situwa sa ndu yahae ya bulena. Hanaali fa situwa cwalo, abona musali yatapa, mi musali yo naabuheha luli.  Davida aluma mutu kuli ayo buza za musali yo, mi mutu yo ato li ku yena: “Ki Bati-sheba+ mwanaa Eliami,+ musalaa Uria+ wa Muhiti.”+  Cwale Davida aluma batu kuyo muunga.+ Musali yo hafitile, Davida alobala ni yena.+ (Taba yeo neiezahezi ka nako yanaaikenisa musali yo.*)+ Hasamulaho, musali akutela kwa ndu yahae.  Musali yo aitwala, mi alumela liñusa ku Davida, ali: “Niitwezi.”  Davida hautwile cwalo, alumela liñusa ku Joabi, ali: “Ubulelele Uria wa Muhiti kuli atahe kwanu.” Mi Joabi aluma Uria ku Davida.  Uria hafitile, Davida amubuza za Joabi, za litopa za masole, ni moizamaela ndwa.  Cwale Davida ali ku Uria: “Zamaya kwa ndu yahao uyo pumula.”* Uria hazwa mwa ndu ya mulena, alumelwa mpo ya sishemo* yezwa ku mulena.  Kono Uria alobala kwa munyako wa ndu ya mulena hamoho ni batanga babañwi kaufela ba muñaa hae, mi naasika ya kwa ndu yahae. 10  Davida atalusezwa kuli: “Uria hasika ya kwa ndu yahae.” Davida kihaa li ku Uria: “Kana haki hona usazo zwa mwa musipili? Kiñi hausika ya kwa ndu yahao?” 11  Uria aalaba Davida, ali: “Aleka+ ni baana ba Isilaele hamoho ni baana ba Juda bapila mwa minganda, mi muñaaka Joabi ni batanga ba muñaaka batibelezi mwa naheñi. Cwale na kiñi senika yela kwa ndu yaka, kuyo ca ni kunwa ni kulobala ni musalaaka?+ Ka wena yapila, hanina kueza cwalo!” 12  Cwale Davida ali ku Uria: “Uine kwanu ni kacenu, kamuso kihona nika kufundula.” Uria kihaa tola mwa Jerusalema lizazi leo ni habusa. 13  Davida amumema kuli atahe ato ca ni kunwa ni yena, mi amufa bucwala kufitela akolwa. Kono manzibwana, ayo lobala fa mumbeta hamoho ni batanga ba muñaa hae mi naasika ya kwa ndu yahae. 14  Habusa kakusasana, Davida añolela Joabi liñolo, mi alitambeka Uria kuli ayo lifa Joabi. 15  Mwa liñolo mo, añola kuli: “Mubeye Uria kwapili koikolotela hahulu ndwa. Mina kihona mukakutela mwamulaho, kuli Uria abulaiwe.”+ 16  Joabi hanaapotoloha muleneñi, abeya Uria fanaaziba kuli kukato lwanela lindwalume zemaata. 17  Baana ba mwa muleneñi bazwa kuli bato lwanisa Joabi, babulaya babañwi kwa batanga ba Davida, mi Uria wa Muhiti ni yena abulaiwa.+ 18  Cwale Joabi azibisa Davida zeezahezi kaufela kwa ndwa. 19  Alaela mutu yanaalumile, ali: “Hauka feza kuzibisa mulena zeezahezi kaufela kwa ndwa, 20  mwendi mulena ukahalifa mi ukali ku wena: ‘Kiñi hane musutelezi hahulu kwa muleneñi kuli muyo lwanela kwateñi? Kana nemusa zibi kuli nebaka mikunupa ka masho inze bali fa limota nji? 21  Ki mañi yanaabulaile Abimeleki+ mwanaa Jerubesheti?+ Hanili ki musali yanaayemi fa limota yanaa muposize licwe la kubelisa mi ashwela mwa Tebezi. Kiñi hane musutelezi hahulu kwa limota?’ Wena umualabe kuli: ‘Mutangaa hao Uria wa Muhiti ni yena ushwile.’” 22  Ka mukwa ocwalo, mutu yo yanaalumilwe ayo zibisa Davida litaba kaufela zanaa mubulelezi Joabi. 23  Ayo li ku Davida: “Masole babona nebanani maata kulufita, mi bato lulwaniseza mwa naheñi; kono lwabalwanisa kuyo fita kwa munyako wa muleneñi. 24  Mi bakunupi ba masho bane bali fa limota bakunupa batanga bahao, mi babañwi kwa batanga ba mulena babulailwe; mutangaa hao Uria wa Muhiti ni yena ushwile.”+ 25  Davida hautwile cwalo, ali ku mutu yo yanaalumilwe: “Uyo bulelela Joabi kuli: ‘Taba ye isike yakubilaeza, kakuli mukwale hauketi mutu wa kubulaya. Mulwanise muleneñi ka taata mi muutule.’+ Mi umutiise.” 26  Musalaa Uria hautwile kuli muunaa hae Uria ushwile, amulila. 27  Nako ya kulila isa fela feela, Davida aluma batu kuyo mutisa mwa ndu yahae, aba musalaa hae+ mi amupepela mwana wamushimani. Kono taba yanaaezize Davida neli yemaswe hahulu mwa meeto a Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, mwa mbumbi.
Kamba “lizazi hase lisikuluhile.”
Mwendi neli hamulaho wa nako yanaaile kwa kweli.
Linzwi ka linzwi, “uyo tapisa mahutu ahao.”
Kamba “kabelo ya mulena,” fo kikuli, kabelo yenelumelwa ku muenyi yatompeha.