Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Samuele 10:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Kutulwa kwa Maamoni ni Masiria (1-19)

10  Hasamulaho, mulena wa Maamoni+ ashwa, mi mwanaa hae Hanuni amuyola fa bulena.+  Davida hautwile cwalo, ali: “Nikabonisa lilato lelisa feli ku Hanuni mwanaa Nahashi sina ndatahe mwanaa niboniselize lilato lelisa feli.” Ka mukwa ocwalo, Davida aluma batanga bahae kuyo omba-omba Hanuni kabakala ndatahe yanaashwile. Kono batanga ba Davida habafitile mwa naha ya Maamoni,  manduna ba Maamoni babulelela muñaa bona Hanuni, bali: “Kana unahana kuli Davida ubata kukuteka ndataho haalumile batu kuli bato kuomba-omba? Kana Davida haabati feela kubatisisa ze mwa muleneñi, ni kuutwela, kuli autule, haalumile batanga bahae ku wena?”  Hanuni kihaa swala batanga ba Davida mi ababeula milelu+ neku lililiñwi ni kupuma liapalo zabona fahali, kwa mainelo, mi abaleleka.  Davida hazibiswa taba yeo, kapili-pili aluma batu kuyo bakatanyeza, kakuli baana bao nebashubuzwi; mi mulena ali ku bona: “Muine mwa Jeriko+ kufitela milelu yamina ihula hape, kihona mukakuta.”  Hamulaho wa nako, Maamoni balemuha kuli ki kale batoiwa ki Davida, mi ka mukwa ocwalo, baluma batu kuyo lifa Masiria ba kwa Beti-rehobo+ ni Masiria ba kwa Zoba+ kuli babatuse mwa ndwa, ili masole ba 20,000 babazamaya ka mahutu; mi babiza mulena wa Maaka,+ ataha ni baana ba 1,000; mi kwa Ishitobo* kwazwa baana ba 12,000.+  Davida hautwile cwalo, aluma Joabi ni mpi kaufela ya masole bahae, hamohocwalo ni lindwalume zahae zemaata hahulu.+  Mi Maamoni bazwa mi bayema kwa munyako wa muleneñi kuitukiseza ndwa, haili Masiria ba kwa Zoba ni Masiria ba kwa Rehobo, hamoho ni masole ba kwa Ishitobo,* kubeya cwalo ni Maaka, bayo itukiseza ndwa mwa libala.  Joabi habona kuli lila zabona neliatumela kuli limulwanise, babañwi kwapili ni babañwi kwamulaho wahae, aketa masole babañwi babasepilwe hahulu mwa Isilaele mi ababeya mwa libaka zabona kuli bakatanyeze Masiria ka ndwa.+ 10  Asiya baana babañwi kuli bazamaiswe* ki muhabo yena Abishai,+ ilikuli bayeme mwa libaka zabona kuitukiseza kulwanisa Maamoni.+ 11  Kihona ali: “Haiba Masiria baka nifita kwa maata, uto nitusa; kono haiba Maamoni baka kufita kwa maata, nikato kutusa. 12  Lutiye mi lube ni bundume+ bwa kulwanela sicaba saluna ni mileneñi ya Mulimu waluna, mi Jehova ukaeza sesilukile mwa meeto ahae.”+ 13  Cwale Joabi ni baana bahae basutelela kuyo lwanisa Masiria, mi Masiria babaleha fapilaa hae.+ 14  Maamoni hababona kuli Masiria babalehile, babaleha kusaba Abishai mi bato kena mwa muleneñi. Hasamulaho, Joabi akuta kwanaaile kuyo lwanisa Maamoni, mi ataha mwa Jerusalema. 15  Masiria hababona kuli batuzwi ki Maisilaele, bakopanya limpi zabona hape.+ 16  Cwale Hadadezeri+ aluma batu kuli bayo biza Masiria bane bali bukaufi ni Nuka,*+ mi bataha mwa Helami, inze baetelezwi ki Shobaki, yena muzamaisi wa mpi ya Hadadezeri. 17  Davida hazibiswa taba yeo, kapili-pili akopanya Maisilaele kaufela, asila Jordani mi aya kwa Helami. Cwale Masiria bayema mwa libaka zabona kuitukiseza kulwanisa Davida, mi balwana ni yena.+ 18  Kono Masiria babaleha fapilaa Maisilaele; mi Davida abulaya bazamaisi ba likoloi ba 700 ni bapahami ba lipizi ba 40,000 kwa Masiria, mi abulaya Shobaki, yena muzamaisi wa mpi yabona.+ 19  Malena kaufela, bona bane bali mwatasaa Hadadezeri, hababoni kuli batuzwi ki Maisilaele, kapili-pili baeza tumelelano ya kozo ni Maisilaele mi baba batanga babona;+ mi kuzwa ka nako yeo, Masiria basaba kutusa Maamoni hape.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “baana ba kwa Tobo.”
Kamba “baana ba kwa Tobo.”
Linzwi ka linzwi, “babe mwa lizoho.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.