Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele 1:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida uutwa za lifu la Saule (1-16)

  • Pina ya malilo ya Davida ya kulila Saule ni Jonatani (17-27)

1  Saule hasaashwile, mi Davida hasaakutile kuzwa kwa kutula* Maamaleke, Davida aina mwa Zikilagi+ ka mazazi amabeli.  Ka lizazi labulaalu, kwataha mutu yanaazwa kwa mafulo a Saule inzaa pazuzi liapalo zahae, aisukululezi liluli kwa toho. Haatumela Davida, akubama ni kuwiseza pata yahae fafasi.  Davida amubuza, ali: “Uzwa kai?” Yena amualaba, ali: “Nibalehile kwa mafulo a Maisilaele.”  Davida amubuza, ali: “Lika lizamaile cwañi? Haku nitaluseze.” Yena amualaba, ali: “Sicaba sibalehile kwa ndwa mi babañata babulailwe. Mi Saule ni mwanaa hae Jonatani ni bona bashwile.”+  Cwale Davida abuza mutangana yatilo mubihela litaba zeo, ali: “Uziba cwañi kuli Saule ni mwanaa hae Jonatani bashwile?”  Mutangana yo aalaba, ali: “Neni tilo ipumana fa Lilundu la Giliboa,+ mi nabona Saule inzaa tiyezi fa lilumo lahae, mi likoloi ni baana babapahami lipizi nese bamuswala.+  Haitemuna, anibona, mi anibiza, mi naalaba, nali: ‘Ki na yo!’  Anibuza, ali: ‘Ki wena mañi?’ Namualaba, nali: ‘Ni Muamaleke.’+  Ali ku na: ‘Hakutahe uto nibulaya, kakuli niutwa butuku bobutuna hahulu, kono nisapila.’ 10  Kiha niya ku yena mi namubulaya,+ kakuli neniziba kuli naasike apila hamulaho wa kuholofala cwalo. Mi naanga kuwani* ya bulena yeneli kwa toho yahae ni liseka lene lili kwa lizoho lahae, mi nilitisize kwanu ku muñaaka.” 11  Davida kihaa swala liapalo zahae mi alipazula, mi ni baana kaufela bane bali ni yena baeza cwalo. 12  Basikoka, balila, mi baitima lico+ kuisa manzibwana kabakala Saule, ni mwanaa hae Jonatani, ni sicaba sa Jehova, ni ba ndu ya Isilaele,+ kakuli nebabulailwe ka mukwale. 13  Davida abuza mutangana yatilo mubihela litaba zeo, ali: “Usimuluha kai?” Yena aalaba, ali: “Ni mwanaa muzwahule, wa Muamaleke.” 14  Cwale Davida ali ku yena: “Kiñi hausika saba kuotolola lizoho lahao kubulaya mutoziwa wa Jehova?”+ 15  Davida kihaa biza yomuñwi wa mitangana mi ali ku yena: “Sutelela kwanu, umubulaye.” Kihaa mubulaya.+ 16  Davida ali ku yena: “Mali ahao a fahalimwaa toho yahao, kakuli mulomo wahao kasibili ufile bupaki bobu kutama, hauize: ‘Ki na yabulaile mutoziwa wa Jehova.’”+ 17  Davida kihaa liloka ka pina ya malilo, bakeñisa lifu la Saule ni Jonatani mwanaa hae,+ 18  mi abulela kuli batu ba mwa Juda balutiwe pina ya malilo ye, yebizwa “Buta,” yeñozwi mwa buka ya Jashari:+ 19  “Wena Isilaele, babande bahao babulailwe fa malundu ahao.+ Babamaata bawile! 20  Musike mwazibisa taba ye mwa Gati;+Musike mwaizibahaza mwa makululu a Ashikeloni,Kakuli bana babasizana ba Mafilisita bakataba,Kakuli bana babasizana ba batu babasika ya kwa mupato bakanyakalala. 21  Mina malundu a Giliboa,+Musike mwakolobiswa ki puka kamba pula,Mi masimu amina asike abeya siselo sesika fiwa sina linubu zekenile,+Kakuli ki fokusilafalezi tebe ya babamaata,Tebe ya Saule haisali yetozizwe ka oli. 22  Buta bwa Jonatani nebusa kuti busika sulula mali,Nebusa kuti busina mafula a babamaata,+Mi mukwale wa Saule neusa kuti usika tula.+ 23  Saule ni Jonatani,+ neli batu bane balatiwa, bane bakateleha* hane bapila,Mi habasika kauhanywa nihaiba ka lifu labona.+ Nebafita limbande kwa lubilo,+Nebafita litau kwa maata.+ 24  Mina bana babasizana ba Isilaele, hamulile Saule,Yamiapesize liapalo za bufubelu bobutona ni liapalo zekabisizwe,Yabeile likabisa za gauda fa liapalo zamina. 25  Babamaata bashwezi mwa ndwa! Jonatani ubulaezwi fa malundu amina!+ 26  Ni mwa maswabi kabakala hao, mwanahesu Jonatani;Neuli yakateleha hahulu ku na.+ Lilato lahao ku na nelifita lilato la basali.+ 27  Babamaata bawileMi lilwaniso za ndwa lisinyehile!”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kubulaya.”
Kamba “mushukwe.”
Kamba “babande.”