Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Samuele

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Davida uutwa za lifu la Saule (1-16)

  • Pina ya malilo ya Davida ya kulila Saule ni Jonatani (17-27)

 • 2

  • Davida uba mulena wa Juda (1-7)

  • Ishi-bosheti uba mulena wa Isilaele (8-11)

  • Ndwa mwahalaa ba ndu ya Davida ni ba ndu ya Saule (12-32)

 • 3

  • Ba ndu ya Davida bazwelapili kuba ni maa­ta (1)

  • Bana ba Davida babashimani (2-5)

  • Abinere ukalisa kuswalisana ni Davida (6-21)

  • Joabi ubulaya Abinere (22-30)

  • Davida ulila Abinere (31-39)

 • 4

  • Ishi-bosheti wabulaiwa (1-8)

  • Davida ulaela kuli babulai babulaiwe (9-12)

 • 5

  • Davida uezwa mulena wa Isilaele kaufela (1-5)

  • Muleneñi wa Jerusalema wahapiwa (6-16)

   • Sione, Muleneñi wa Davida (7)

  • Davida utula Mafilisita (17-25)

 • 6

  • Aleka itisiwa mwa Jerusalema (1-23)

   • Uza uswala Aleka mi wabulaiwa (6-8)

   • Mikali ushwaula Davida (16, 20-23)

 • 7

  • Davida utalusezwa kuli haa­na kuyaha tempele (1-7)

  • Tumelelano ni Davida ya mubuso (8-17)

  • Tapelo ya Davida ya buitumelo (18-29)

 • 8

  • Litulo za Davida mwa lindwa (1-14)

  • Zamaiso ya Davida (15-18)

 • 9

  • Davida ubonisa Mefibosheti lilato lelisa feli (1-13)

 • 10

  • Kutulwa kwa Maamoni ni Masiria (1-19)

 • 11

  • Davida ubuka ni Bati-sheba (1-13)

  • Davida ulukisa kuli Uria abulaiwe (14-25)

  • Davida unyala Bati-sheba (26, 27)

 • 12

  • Natani unyaza Davida (1-15a)

  • Mwanaa Bati-sheba watokwahala (15b-23)

  • Bati-sheba upepa Salumoni (24, 25)

  • Muleneñi wa Maamoni wa Raba wahapiwa (26-31)

 • 13

  • Amunoni uswala Tamare likalala (1-22)

  • Abisalomi ubulaya Amunoni (23-33)

  • Abisalomi ubalehela kwa Geshuri (34-39)

 • 14

  • Joabi ni musali wa kwa Tekoa (1-17)

  • Davida ushungula Joabi (18-20)

  • Abisalomi ulumelezwa kukuta (21-33)

 • 15

  • Mulelo wa Abisalomi wa bufetuheli ni petuhelo yahae (1-12)

  • Davida ubaleha mwa Jerusalema (13-30)

  • Akitofele uswalisana ni Abisalomi (31)

  • Hushai ulumiwa kuli ayo palelwisa kelezo ya Akitofele (32-37)

 • 16

  • Ziba usawana Mefibosheti (1-4)

  • Shimei unyefula Davida (5-14)

  • Abisalomi uamuhela Hushai (15-19)

  • Kelezo ya Akitofele (20-23)

 • 17

  • Hushai upalelwisa kelezo ya Akitofele (1-14)

  • Davida walemuswa; ubaleha ku Abisalomi (15-29)

   • Barizilai ni babañwi bafa Davida lika za kuitusisa (27-29)

 • 18

  • Kutulwa kwa Abisalomi ni lifu lahae (1-18)

  • Davida uzibiswa za lifu la Abisalomi (19-33)

 • 19

  • Davida ulila Abisalomi (1-4)

  • Joabi unyaza Davida (5-8a)

  • Davida ukutela kwa Jerusalema (8b-15)

  • Shimei uikupela swalelo (16-23)

  • Mefibosheti ufumanwa kuli haa­na mulatu (24-30)

  • Barizilai wabubekwa (31-40)

  • Kañi mwahalaa masika (41-43)

 • 20

  • Petuhelo ya Sheba; Joabi ubulaya Amasa (1-13)

  • Sheba wamatiswa mi upumiwa toho (14-22)

  • Zamaiso ya Davida (23-26)

 • 21

  • Magibioni bakutisa bumaswe ku ba ndu ya Saule (1-14)

  • Lindwa za kulwanisa Mafilisita (15-22)

 •  22

  • Davida ulumbeka Mulimu kabakala likezo zahae za kupilisa (1-51)

   • “Jehova ki licwe laka” (2)

   • Jehova usepahala ku babasepahala (26)

 • 23

  • Manzwi a mafelelezo anaabulezi Davida (1-7)

  • Lika zetuna zebapetile lindwalume zemaa­ta za Davida (8-39)

 • 24

  • Sibi sa Davida sa kubala batu (1-14)

  • Butuku bobuyambukela bubulaya batu ba 70,000 (15-17)

  • Davida uyaha aletare (18-25)

   • Hakuna matabelo afiwa kusina kulifa sesiñwi (24)