Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 SAMUELE

Litaba ze Mwahali—2 Samuele

 • 1

  • Davida uutwa za lifu la Saule (1-16)

  • Pina ya malilo ya Davida ya kulila Saule ni Jonatani (17-27)

 • 2

  • Davida uba mulena wa Juda (1-7)

  • Ishi-bosheti uba mulena wa Isilaele (8-11)

  • Ndwa mwahalaa ba ndu ya Davida ni ba ndu ya Saule (12-32)

 • 3

  • Ba ndu ya Davida bazwelapili kuba ni maa­ta (1)

  • Bana ba Davida babashimani (2-5)

  • Abinere ukalisa kuswalisana ni Davida (6-21)

  • Joabi ubulaya Abinere (22-30)

  • Davida ulila Abinere (31-39)

 • 4

  • Ishi-bosheti wabulaiwa (1-8)

  • Davida ulaela kuli babulai babulaiwe (9-12)

 • 5

  • Davida uezwa mulena wa Isilaele kaufela (1-5)

  • Muleneñi wa Jerusalema wahapiwa (6-16)

   • Sione, Muleneñi wa Davida (7)

  • Davida utula Mafilisita (17-25)

 • 6

  • Aleka itisiwa mwa Jerusalema (1-23)

   • Uza uswala Aleka mi wabulaiwa (6-8)

   • Mikali ushwaula Davida (16, 20-23)

 • 7

  • Davida utalusezwa kuli haa­na kuyaha tempele (1-7)

  • Tumelelano ni Davida ya mubuso (8-17)

  • Tapelo ya Davida ya buitumelo (18-29)

 • 8

  • Litulo za Davida mwa lindwa (1-14)

  • Zamaiso ya Davida (15-18)

 • 9

  • Davida ubonisa Mefibosheti lilato lelisa feli (1-13)

 • 10

  • Kutulwa kwa Maamoni ni Masiria (1-19)

 • 11

  • Davida ubuka ni Bati-sheba (1-13)

  • Davida ulukisa kuli Uria abulaiwe (14-25)

  • Davida unyala Bati-sheba (26, 27)

 • 12

  • Natani unyaza Davida (1-15a)

  • Mwanaa Bati-sheba watokwahala (15b-23)

  • Bati-sheba upepa Salumoni (24, 25)

  • Muleneñi wa Maamoni wa Raba wahapiwa (26-31)

 • 13

  • Amunoni uswala Tamare likalala (1-22)

  • Abisalomi ubulaya Amunoni (23-33)

  • Abisalomi ubalehela kwa Geshuri (34-39)

 • 14

  • Joabi ni musali wa kwa Tekoa (1-17)

  • Davida ushungula Joabi (18-20)

  • Abisalomi ulumelezwa kukuta (21-33)

 • 15

  • Mulelo wa Abisalomi wa bufetuheli ni petuhelo yahae (1-12)

  • Davida ubaleha mwa Jerusalema (13-30)

  • Akitofele uswalisana ni Abisalomi (31)

  • Hushai ulumiwa kuli ayo palelwisa kelezo ya Akitofele (32-37)

 • 16

  • Ziba usawana Mefibosheti (1-4)

  • Shimei unyefula Davida (5-14)

  • Abisalomi uamuhela Hushai (15-19)

  • Kelezo ya Akitofele (20-23)

 • 17

  • Hushai upalelwisa kelezo ya Akitofele (1-14)

  • Davida walemuswa; ubaleha ku Abisalomi (15-29)

   • Barizilai ni babañwi bafa Davida lika za kuitusisa (27-29)

 • 18

  • Kutulwa kwa Abisalomi ni lifu lahae (1-18)

  • Davida uzibiswa za lifu la Abisalomi (19-33)

 • 19

  • Davida ulila Abisalomi (1-4)

  • Joabi unyaza Davida (5-8a)

  • Davida ukutela kwa Jerusalema (8b-15)

  • Shimei uikupela swalelo (16-23)

  • Mefibosheti ufumanwa kuli haa­na mulatu (24-30)

  • Barizilai wabubekwa (31-40)

  • Kañi mwahalaa masika (41-43)

 • 20

  • Petuhelo ya Sheba; Joabi ubulaya Amasa (1-13)

  • Sheba wamatiswa mi upumiwa toho (14-22)

  • Zamaiso ya Davida (23-26)

 • 21

  • Magibioni bakutisa bumaswe ku ba ndu ya Saule (1-14)

  • Lindwa za kulwanisa Mafilisita (15-22)

 •  22

  • Davida ulumbeka Mulimu kabakala likezo zahae za kupilisa (1-51)

   • “Jehova ki licwe laka” (2)

   • Jehova usepahala ku babasepahala (26)

 • 23

  • Manzwi a mafelelezo anaabulezi Davida (1-7)

  • Lika zetuna zebapetile lindwalume zemaa­ta za Davida (8-39)

 • 24

  • Sibi sa Davida sa kubala batu (1-14)

  • Butuku bobuyambukela bubulaya batu ba 70,000 (15-17)

  • Davida uyaha aletare (18-25)

   • Hakuna matabelo afiwa kusina kulifa sesiñwi (24)