Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Matesalonika 3:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Muzwelepili kulapela (1-5)

  • Temuso ka za babasa zamayi ka mukwa oswanela (6-15)

  • Litumeliso za mafelelezo (16-18)

3  Ka kufeza, mizwale, muzwelepili kululapelela,+ kuli linzwi la Jehova* lizwelepili kuhasana kapili+ ni kukanyiswa sina mokuinezi ku mina,  ni kuli lukone kulamulelwa kwa batu babalunya ni babamaswe,+ kakuli tumelo haki ya batu kaufela.+  Kono Mulena ki yasepahala, mi uka mitiisa ni kumisileleza ku yamaswe.  Hape lunani buikolwiso ku Mulena kabakala mina, kuli musweli mwamamela litaelo zaluna mi mukazwelapili kulilatelela.  Haike Mulena azwelepili kuetelela lipilu zamina kuli mulate Mulimu+ ni kuitiisa+ kabakala Kreste.  Cwale lumifa litaelo mizwale, ka libizo la Mulenaa luna Jesu Kreste, kuli mukauhane ni muzwale kaufela yasazamayi ka mukwa oswanela+ ni ka kuya ka litaelo* zene muamuhezi* ku luna.+  Kakuli mwaizibela momuswanela kululikanyiseza,+ kakuli nelusika zamaya ka mukwa osaswaneli mwahalaa mina,  kamba kuca lico za mutu lusalifi.+ Kono nelusebeza ka taata ni kumbindana busihu ni musihali kuli lusike lwalwalisa mushimbo obuima ku ufi kamba ufi wakumina.+  Fo haki kuli haluna maata a kueza cwalo,+ kono nelubata kumitomela mutala omuswanela kulikanyisa.+ 10  Mane hane luli ni mina, nelu mifanga taelo ye: “Haiba mutu haalati kusebeza, ni kuca asike aca.”+ 11  Kakuli luutwa kuli babañwi bazamaya ka mukwa osaswaneli mwahalaa mina,+ basasebezi nihanyinyani kono baikenya mwa litaba zesa baami.+ 12  Kwa batu babacwalo lufa taelo ni kelezo ka kuswalisana ni Mulena Jesu Kreste kuli baswanela kusebeza inze bakuzize ni kuca lico zebaisebelelize.+ 13  Haili mina mizwale, musike mwakatala kueza hande. 14  Kono haiba mutu asamameli linzwi laluna leli mwa liñolo le, mulemuhe mutu yo mi mutuhele kuswalisana ni yena,+ kuli aswabe. 15  Kono musike mwamuunga sina sila, kono muzwelepili kumueleza+ sina muzwale. 16  Cwale haike Mulena wa kozo, yena kasibili, amife kozo kamita mwa lika kaufela.+ Haike Mulena abe ni mina kaufela. 17  Ki yeo tumeliso yaka, na Paulusi, ka lizoho laka,+ sona sisupo sesi mwa mañolo aka kaufela; wo ki ona muñolelo waka. 18  Sishemo sa Mulenaa luna Jesu Kreste sibe ni mina kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “sizo.”
Kamba mwendi, “zene baamuhezi.”