Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Matesalonika 1:1-12

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1, 2)

  • Tumelo ya batu ba kwa Tesalonika izwelapili kuhula (3-5)

  • Kukutiseza bumaswe babasa utwi (6-10)

  • Kulapelela puteho (11, 12)

1  Na Paulusi, Silvano* ni Timotea,+ niñolela puteho ya Matesalonika babaswalisana ni Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste:  Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste libe ni mina.  Lutamehile kuitumela ku Mulimu kamita kabakala mina mizwale. Kueza cwalo kwaswanela, kakuli tumelo yamina isweli yaekezeha hahulu ni lilato la yomuñwi ni yomuñwi wamina, lemubonisana mwahalaa mina, lisweli laekezeha.+  Kabakaleo, luitumba ka mina+ mwahalaa liputeho za Mulimu bakeñisa buitiiso bwamina ni tumelo yemubonisa hamunyandiswa ka nako kaufela ni hamukopana* ni matata.+  Bo ki bupaki bwa katulo ya Mulimu yelukile, bobuka tahisa kuli mubalelwe kuba babaswanela Mubuso wa Mulimu, ona luli omunyandisezwa.+  Kulukile Mulimu hakutiseza ñalelwa ku baba minyandisa.+  Kono mina babanyandiswa, mukaimululwa hamoho ni luna ka nako yakapatululwa Mulena Jesu+ hazwa kwa lihalimu ni mangeloi ahae a maata +  mwa malimi a mulilo, hanze akutiseza bumaswe babasa zibi Mulimu ni babasa utwi taba yende ya za Mulenaa luna Jesu.+  Bona bao bakafiwa koto ya sinyeho+ ya kuya kuile kuli bazwe fapilaa Mulena ni kwa kanya ya maata ahae, 10  ka nako yataha kuli ato kanyiswa hamoho ni babakenile bahae mi mwa lizazi leo, batu kaufela bane babonisize tumelo baka mukomoka, bakeñisa kuli nemulumezi bupaki bone lufile. 11  Ki ka lona libaka leo halu milapelelanga kamita, kuli Mulimu waluna amibale kuba babaswanela pizo yahae+ ni kuli ka maata ahae apete ka kutala lika zende kaufela zalata ni musebezi kaufela oezwa ka tumelo. 12  Kuli libizo la Mulenaa luna Jesu likanyiswe ku mina ni mina mukanyiswe ka kuswalisana ni yena, kulikana ni sishemo sa Mulimu waluna ni sa Mulena Jesu Kreste.

Litaluso ze kwatasi

Hape ubizwa Silasi.
Kamba “hamutiyela.”