Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 8:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Musali wa kwa Shunemi ukutisezwa mubu wahae (1-6)

  • Elisha, Beni-hadadi, ni Hazaele (7-15)

  • Jorami, mulena wa Juda (16-24)

  • Akazia, mulena wa Juda (25-29)

8  Elisha abulelela mahe mwana yanaazusizwe ki yena kwa bafu,*+ ali: “Nanuha, uye ni ba ndu yahao, uyo pila sina muzwahule kouka ya kaufela, kakuli Jehova ubulezi kuli kukaba ni lukupwe+ loluka nga lilimo ze 7 mwa naha.”  Mi musali ananuha, aeza mwanaa mubulelezi muuna wa Mulimu wa niti. Afunduka ni ba ndu yahae mi ayo pila mwa naha ya Mafilisita+ ka lilimo ze 7.  Kwa mafelelezo a lilimo ze 7, musali yo akuta kuzwa kwa naha ya Mafilisita, mi aya ku mulena kuyo kupa kuli akutisezwe ndu yahae ni simu yahae.  Cwale mulena naambola ni Gehazi sikombwa sa muuna wa Mulimu wa niti, ali: “Haku nikandekele lika zetuna kaufela zaezize Elisha.”+  Hanaasweli kukandekela mulena za Elisha mwanaazuselize mufu,+ musali yo, mahe mwana yanaazusizwe ki Elisha, apunya, mi akupa mulena ka taata kuli akutisezwe ndu yahae ni simu yahae.+ Honafo Gehazi ali: “Mulena muñaaka, ki yena musali yo, mi yo ki yena mwanaa hae yanaazusizwe ki Elisha.”  Mulena kihaa buza musali yo, mi musali amukandekela likande kaufela. Mi cwale mulena amufa nduna wa kwa lapa, mi ali ku nduna yo: “Ukutiseze musali yo lika zahae kaufela ni zenebeilwe kaufela mwa simu yahae kuzwa lizazi lanaazwile mwa naha kufitela kacenu le.”  Elisha ataha kwa Damaseka,+ Beni-hadadi+ mulena wa Siria hanaakula. Kihaa zibiswa kuli: “Muuna wa Mulimu wa niti+ utile kwanu.”  Mulena ali ku Hazaele+ “Hakuunge mpo mi uye ku muuna wa Mulimu wa niti.+ Uyo buza Jehova ka yena kuli: ‘Kana nikafola kwa butuku bo?’”  Hazaele aya ku yena, ashimba mpo ya lika za mifuta yeminde kaufela za mwa Damaseka, ili mushimbo one ukona kulwaliwa ki likamele ze 40. Ayo yema fapilaa hae mi ali: “Mwanaa hao, Beni-hadadi mulena wa Siria, unilumile ku wena, ali: ‘Kana nikafola kwa butuku bo?’” 10  Elisha amualaba, ali: “Zamaya uyo mubulelela kuli: ‘Ukafola luli,’ kono Jehova unibonisize kuli ukashwa luli.”+ 11  Mi azwelapili kulubukela Hazaele kufitela aswaba. Mi muuna wa Mulimu wa niti alila. 12  Hazaele amubuza, ali: “Kiñi salilela muñaaka?” Amualaba kuli: “Kakuli naziba mouka ezeza maswe sicaba sa Isilaele.+ Ukacisa libaka zabona zesilelelizwe, ukabulaya ka mukwale baana babona babatiile, ukatubaka bana babona, ni kupazula limba za baima babona.”+ 13  Hazaele ali: “Mutangaa hao ki nja feela, ukona kueza cwañi cwalo?” Kono Elisha ali: “Jehova unibonisize kuli wena ukaba mulena wa Siria.”+ 14  Kihaa zwa ku Elisha, akutela ku mulenaa hae, mi yena amubuza kuli: “Elisha ukubuleleziñi?” Yena aalaba, ali: “Unibulelezi kuli ukafola luli.”+ 15  Kono habusa, Hazaele aanga lisila la fa bulobalo, alimbwambweka mwa mezi, mi amukwahela* lona kwa pata ni kuswalelela fateñi kufitela ashwa.+ Mi Hazaele amuyola fa bulena.+ 16  Ka silimo sabuketalizoho sa puso ya Jorami+ mwanaa Akabe mulena wa Isilaele, Josafati hanaali mulena wa Juda, Jorami+ mwanaa Mulena Josafati wa Juda, aba mulena. 17  Naanani lilimo ze 32 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 8 inzaa li mwa Jerusalema. 18  Azamaya mwa nzila ya malena ba Isilaele,+ sina mone baezelize ba ndu ya Akabe,+ kakuli naanyezi mwanaa Akabe wamusizana;+ mi azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova.+ 19  Kono Jehova naasalati kuyundisa Juda kabakala Davida mutangaa hae,+ kakuli naamusepisize kuli uka mufa lambi+ kamita, yena ni bana bahae. 20  Ka nako ya puso yahae, Maedomo bafetuhela Juda+ mi baiketela mulena.+ 21  Kabakaleo, Jorami asilela mwa Zairi ni likoloi zahae kaufela, mi azuha busihu, atula Maedomo bane bamupotolohile, yena ni bazamaisi ba mpi ya likoloi; mi masole basabela mwa litende zabona. 22  Kono Maedomo bafetuhela cwalo Juda kufitela ni kacenu le. Mi sicaba sa Libina+ ni sona nesifetuhezi Juda ka nako yeo. 23  Mi litaba zeñwi za Jorami, zona lika kaufela zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda? 24  Mi Jorami ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, apumbekwa kone bapumbekezwi bo kuku wahae mwa Muleneñi wa Davida.+ Mi Akazia+ mwanaa hae amuyola fa bulena. 25  Ka silimo sabu 12 sa puso ya Jorami mwanaa Akabe mulena wa Isilaele, Akazia mwanaa Mulena Jorami wa Juda, akala kubusa.+ 26  Akazia naanani lilimo ze 22 hakala kubusa, mi abusa silimo silisiñwi inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Atalia,+ muikulyaa* Mulena Omiri+ wa Isilaele. 27  Azamaya mwa nzila ya ba ndu ya Akabe+ mi azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, sina ba ndu ya Akabe, kakuli neli wahabo ba ndu ya Akabe.+ 28  Kabakaleo, aya ni Jorami mwanaa Akabe kwa Ramoti-giliadi+ kuyo lwanisa Mulena Hazaele wa Siria, kono Masiria baholofaza Jorami.+ 29  Ka mukwa ocwalo, Mulena Jorami akutela kwa Jizireele+ kuyo alafiwa litombo zene bamutahiselize Masiria ka kumuholofaza kwa Rama* hanaalwanisa Mulena Hazaele wa Siria+. Akazia mwanaa Jorami mulena wa Juda ashetumukela kwa Jizireele kuyo lekula Jorami mwanaa Akabe, kakuli naaholofalizwe.*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yanaapilisizwe ki yena.”
Kamba “amubeya.”
Linzwi ka linzwi, “mwana wamusizana.”
Libizo la kupumela la muleneñi wa Ramoti-giliadi.
Kamba “naakula.”