Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 7:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Elisha upolofita za kufela kwa lukupwe (1, 2)

  • Kufumanwa lico mwa mafulo a Masiria ayubekilwe (3-15)

  • Bupolofita bwa Elisha bwatalelezwa (16-20)

7  Cwale Elisha ali: “Hamuteeleze kwa linzwi la Jehova. Jehova sabulela ki se, uli: ‘Kamuso, kwa munyako* wa muleneñi wa Samaria, ibato ba ka yona nako ye, tikanyo iliñwi ya seya* ya fulaulo yenekile ika leka shekele* iliñwi, mi litikanyo za seya zepeli za mabele likaleka shekele iliñwi.’”+  Mutusi wa mulena yanaasepilwe ki yena abulelela muuna wa Mulimu wa niti kuli: “Kana taba yeo* yakona kuezahala luli, Jehova niha ka kwalula mahaulo a mwa mahalimu?”+ Elisha kihaa li ku yena: “Ukaiponela taba yeo ka meeto ahao,+ kono hauna kuca kwateñi.”+  Nekunani baana ba mbingwa babane bane bainzi kwande a munyako wa muleneñi,+ mi babulelisana, bali: “Kana lukaina hona fa kufitela lushwa?  Haluka li: ‘Halukeneñi mwa muleneñi,’ inze kunani lukupwe mwa muleneñi,+ lukayo shwela mwateñi. Kono hape niha luka zwelapili kuina fa, lukashwa. Cwale haluyeñi mwa mafulo a Masiria. Habasa lubulayi, lukapila, kono habaka lubulaya, lukashwa.”  Kiha bananuha manzibwana ka swalala kuya mwa mafulo a Masiria. Habafita kwa makenelo a mafulo a Masiria, bafumana kuli hakuna mutu mwa mafulo.  Kakuli Jehova naatahisize kuli Masiria bane bali mwa mafulo bautwe mulumo wa likoloi za ndwa ni wa lipizi, ili mulumo wa mpi yetuna.+ Kiha babulelisana, bali: “Hamubone! Mulena wa Isilaele ulifile malena ba Mahiti ni malena ba Egepita kuli bato lulwanisa!”  Honafo bananuha manzibwana ka swalala mi babaleha, basiya litende zabona, lipizi zabona, limbongolo zabona, ni mafulo abona kaufela honacwalo mwanaainezi, mi babaleha kuli bapilise bupilo* bwabona.  Baana ba mbingwa bao hase bafitile kwa makenelo a mafulo, bakena ku yeñwi ya litende mi bakala kuca ni kunwa. Baanga mwateñi silivera, gauda, ni liapalo mi bayo lipata. Hape bakuta ni kukena mwa tende yeñwi mi baanga mwateñi lika zeñwi, mi bayo lipata.  Kwa mafelelezo, babulelisana, bali: “Nto yelueza haisika luka. Luswanela kubulelela babañwi taba yende ye! Haiba luliyeha kufitela busa, lukafiwa koto. Cwale haluyeñi luyo zibisa taba ye ku ba ndu ya mulena.” 10  Kiha baya mi bayo huweleza balibeleli ba minyako ya muleneñi kubazibisa kuli: “Neluile mwa mafulo a Masiria, kono halusika fumana mwateñi mutu—halusika utwa mutu niyomukana. Lufumani feela lipizi ni limbongolo zefungilwe ni litende zesiilwe feela honacwalo.” 11  Honafo balibeleli ba minyako bahuweleza, mi taba yayo zibiswa mwa ndu ya mulena. 12  Kapili-pili mulena azuha busihu mi ali kwa batanga bahae: “Kashe nimibulelele seba luezize Masiria. Baziba kuli lushwile tala,+ kiha basiile mafulo abona kuyo ipata mwa naheñi, bali: ‘Bakazwa mwa muleneñi, mi luka baswala inze bapila ni kukena mwa muleneñi.’”+ 13  Cwale yomuñwi wa batanga bahae, ali: “Hakulume baana, baange lipizi zeketalizoho ku zesiyezi mwa muleneñi. Sesika ezahala ku bona sikaswana ni sesika ezahala kwa Maisilaele kaufela babaka siyala mo. Sesika ezahala ku bona sikaswana ni sesiezahezi kale kwa Maisilaele kaufela babashwile. Cwale halu balumeñi, lubone.” 14  Kiha baanga likoloi zepeli ni lipizi zazona, mi mulena abaluma kwa mafulo a Masiria, ali: “Hamuye muyo bona.” 15  Balatelela Masiria kuyo fita mane kwa Jordani, mi mwa nzila kaufela nekutezi liapalo ni lisebeliso zene bawisize Masiria hane babaleha ka sabo. Linumwana zeo zakuta ni kuyo bihela mulena taba yeo. 16  Cwale batu bayo ikungela libyana mwa mafulo a Masiria, mi kabakaleo tikanyo iliñwi ya seya ya fulaulo yenekile yaleka shekele iliñwi, ni litikanyo za seya zepeli za mabele zaleka shekele iliñwi, kulikana ni mwanaabulelezi Jehova.+ 17  Mulena naaketile mutusi wahae yanaasepile, kuli ayo libelela munyako wa muleneñi, kono batu bamuhatikela kwa munyako wa muleneñi kufitela ashwa, kulikana ni linzwi la muuna wa Mulimu wa niti lanaabulelezi mulena ka nako yanaashetumukezi mulena ku yena. 18  Kwaezahala sina mwanaabulelezi muuna wa Mulimu wa niti ku mulena, hanaaize: “Litikanyo za seya zepeli za mabele likaleka shekele iliñwi, mi tikanyo ya seya ya fulaulo yenekile ikaleka shekele iliñwi, kamuso ka yona nako ye, kwa munyako wa muleneñi wa Samaria.”+ 19  Kono mutusi wa mulena naabulelezi muuna wa Mulimu wa niti kuli: “Kana taba yeo* yakona kuezahala luli, Jehova niha ka kwalula mahaulo a mwa mahalimu?” Elisha kiha naaize ku yena: “Ukaiponela taba yeo ka meeto ahao, kono hauna kuca kwateñi.” 20  Ki mona mone kuezahalezi ku yena honacwalo, kakuli batu neba muhatikezi kwa munyako wa muleneñi kufitela ashwa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “misika.”
Seya ki tikanyezo mone kukwana malita a 7.33. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “linzwi le.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “linzwi leliswana sina le.”