Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 25:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Nebukadenezare uambeka Jerusalema (1-7)

  • Jerusalema yasinyiwa ni tempele yayona; sikwata sabubeli siisiwa mwa buhapiwa (8-21)

  • Gedalia uketiwa kuba mubusisi (22-24)

  • Gedalia wabulaiwa; batu babalehela kwa Egepita (25, 26)

  • Joyakini walukululwa mwa Babilona (27-30)

25  Ka silimo sabu 9 sa puso ya Zedekia, mwa kweli yabulishumi, ka lizazi labulishumi la kweli yeo, Mulena Nebukadenezare+ wa Babilona ataha ni mpi yahae kaufela kuto lwanisa Jerusalema.+ Atoma mafulo kuli alwanise muleneñi mi ayaha limota kuupotolosa,+  mi muleneñi waambekiwa kuisa ka silimo sabu 11 sa puso ya Mulena Zedekia.  Ka lizazi labu 9 la kweli yabune, lukupwe neli lolutuna+ mwa muleneñi, mi batu ba naha nebasina lico.+  Limota la muleneñi lapunyiwa,+ mi masole kaufela babaleha ka nako ya busihu ka kufita mwa munyako o mwahalaa mamota amabeli bukaufi ni simu ya mulena, Makaladeya inze bapotolohile muleneñi; mi mulena abaleha ka nzila ya Araba.+  Kono mpi ya Makaladeya yamatisa mulena, yayo mufumana mwa lihalaupa la Jeriko, mi masole bahae kaufela bahasana kumusiya.  Mi Makaladeya baswala mulena+ ni kumutisa ku mulena wa Babilona kwa Ribila, mi bamuatula.  Babulaya bana ba Zedekia fapilaa hae; mi Nebukadenezare kihona apunya Zedekia meeto, amutama ka mawenge a kopa ni kumuisa kwa Babilona.+  Mwa kweli yabuketalizoho, ka lizazi labu 7 la kweli yeo, fo kikuli, ka silimo sabu 19 sa puso ya Mulena Nebukadenezare, yena mulena wa Babilona, Nebuzaradani,+ yena yomuhulu wa balibeleli, ili mutangaa mulena wa Babilona, ataha mwa Jerusalema.+  Acisa ndu ya Jehova,+ ndu ya mulena,+ ni mandu kaufela a mwa Jerusalema;+ acisa ni mandu a batu kaufela babakutekeha.+ 10  Mi mamota apotolohile Jerusalema atubiwa ki mpi kaufela ya Makaladeya yeneli ni yomuhulu wa balibeleli.+ 11  Nebuzaradani, yena yomuhulu wa balibeleli, aisa mwa buhapiwa batu kaufela bane basiyezi mwa muleneñi, ni bane batobezi ku mulena wa Babilona, ni batu babañwi kaufela.+ 12  Kono yomuhulu wa balibeleli asiya babañwi kwa batu ba naha bababotanile hahulu kuli balime masimu a veine ni kueza misebezi ya kuhapelezwa.+ 13  Mi Makaladeya batubaka misumo ya kopa+ ya ndu ya Jehova, ni likoloi+ ni Liwate la kopa+ zeneli mwa ndu ya Jehova, mi baisa kopa yeo kwa Babilona.+ 14  Bashimba ni lipizana, lifocolo, litimiso za mulilo, likomoki, ni lisebeliso kaufela za kopa zeneitusiswa kwa sebelezo ya kwa tempele. 15  Yomuhulu wa balibeleli aanga lipizana za mulilo ni mikeke ya kwiti zeneezizwe fa gauda yesika zwakiwa,+ ni silivera yesika zwakiwa.+ 16  Haili misumo yemibeli, Liwate, ni likoloi zeneezelizwe ndu ya Jehova ki Salumoni, bukiti bwa kopa yazona kaufela nebusa konahali kupimiwa.+ 17  Musumo ni musumo neueza liñokolwa* ze 18 mwa butelele,+ mi toho ya musumo neli ya kopa; butelele bwa toho ya musumo nebueza liñokolwa zetaalu, mi kanyandi ni lipomegaraneti zenepotolohile toho ya musumo, neliezizwe fa kopa kaufelaa zona.+ Musumo wabubeli ni kanyandi kaona neliswana ni musumo wapili ni kanyandi kaona. 18  Yomuhulu wa balibeleli hape aanga Seraya+ muprisita yomuhulu, Zefania+ muprisita wabubeli, ni balibeleli ba kwa munyako babalaalu.+ 19  Mi aanga mwa muleneñi nduna alimuñwi wa kwa lapa la mulena yanaazamaisa masole, ni balikani babatuna ba mulena baketalizoho bane bafumanehile mwa muleneñi, hamoho ni muñoli wa muzamaisi wa mpi, yanaabizezanga batu ba naha kwa ndwa, ni baana ba 60 kwa batu-tu feela ba naha bane bafumanehile mwa muleneñi. 20  Nebuzaradani,+ yena yomuhulu wa balibeleli, abaanga ni kubaisa ku mulena wa Babilona kwa Ribila.+ 21  Mulena wa Babilona ababulaela kwa Ribila mwa naha ya Hamati.+ Juda azwiswa cwalo mwa naha yahabo kuiswa mwa buhapiwa.+ 22  Mulena Nebukadenezare wa Babilona aketa Gedalia+ mwanaa Akikami+ mwanaa Shafani+ kuli abe muzamaisi wa batu banaasiile mwa naha ya Juda.+ 23  Bazamaisi kaufela ba mpi ni batu babona habautwa kuli mulena wa Babilona uketile Gedalia, honafo bataha ku Gedalia mwa Mizipa. Bao neli bo Ishimaele mwanaa Netania, Johanani mwanaa Karea, Seraya mwanaa Tanahumeti wa Munetofa, ni Jaazania mwanaa Mumaakati, hamoho ni batu babona.+ 24  Gedalia akonka fapilaa bona ni batu babona, ali: “Musike mwasaba kuba batanga ba Makaladeya. Mupile mwa naha, musebeleze mulena wa Babilona, mi lika lika mizamaela hande.”+ 25  Mi mwa kweli yabu 7, Ishimaele+ mwanaa Netania mwanaa Elishama, yanaali wa lusika lwa silena,* ataha ni baana babañwi baalishumi, mi babulaya Gedalia, babulaya ni Majuda ni Makaladeya bane bali ni yena mwa Mizipa.+ 26  Hamulaho wa fo, batu kaufela, kukalela ku babanyinyani kuisa ku babatuna, hamohocwalo ni bazamaisi ba mpi, bananuha ni kuya kwa Egepita,+ kakuli nebasaba Makaladeya.+ 27  Mi ka silimo sabu 37 kuzwa faisezwa mwa buhapiwa Mulena Joyakini+ wa Juda, mwa kweli yabu 12, ka lizazi labu 27 la kweli yeo, Mulena Evili-merodaki wa Babilona, mwa silimo sakala kubusa, alukulula* Mulena Joyakini wa Juda mwa tolongo.+ 28  Abulela ni yena ka sishemo, mi apahamisa lubona lwahae kufita mabona a malena babañwi bane bali ni yena mwa Babilona. 29  Cwale Joyakini atubula liapalo zahae za mwa tolongo, mi mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae naacelanga fapilaa mulena wa Babilona. 30  Naafiwa lico zezwa ku mulena, ka zazi ni zazi, mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae.

Litaluso ze kwatasi

Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “peu ya mubuso.”
Linzwi ka linzwi, “ananula toho ya.”