Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 22:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Josiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Litaelo ka za kulukisa tempele foisinyehile (3-7)

  • Buka ya Mulao yafumanwa (8-13)

  • Bupolofita bwa Hulida ka za ziyezi (14-20)

22  Josiasi+ naanani lilimo ze 8 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 31 inzaa li mwa Jerusalema.+ Libizo la mahe neli Jedida mwanaa Adaya wa kwa Bozikati.+  Aeza zelukile mwa meeto a Jehova mi azamaya mwa linzila kaufela za Davida kuku wahae,+ naasika keluhela ku la bulyo kamba ku la nzohoto.  Ka silimo sabu 18 sa puso ya Mulena Josiasi, mulena aluma muñoli Shafani, mwanaa Azalia mwanaa Meshulami, kwa ndu ya Jehova,+ ali:  “Uye ku Hilikia+ muprisita yapahami, uyo mutaluseza kuli akopanye masheleñi kaufela atiswa mwa ndu ya Jehova,+ ebaamuhezi balibeleli ba kwa munyako kwa batu.+  Bafe masheleñi ao kwa batu babaketilwe kuzamaisa musebezi mwa ndu ya Jehova, mi bona baka afa batu babasebeza mwa ndu ya Jehova babaka lukisa foisinyehile* ndu,+  ili likwala za misebezi ya mazoho, bayahi, ni babapanga lika fa macwe; mi baitusise ona kwa kuleka likota ni macwe abetilwe a kulukisisa ndu.+  Kono habaswaneli kutatubiwa kuli kubonwe mobaitusiseza masheleñi ebafiwa, kakuli basepahala.”+  Hasamulaho, Hilikia muprisita yapahami ali ku muñoli Shafani:+ “Nifumani buka ya Mulao+ mwa ndu ya Jehova.” Hilikia kihaa fa Shafani buka yeo, mi Shafani akala kuibala.+  Cwale muñoli Shafani aya ku mulena, mi ayo mubulelela kuli: “Batanga bahao bashukumuzi masheleñi anaafumanwi mwa ndu, mi baafile babaketilwe kuzamaisa musebezi mwa ndu ya Jehova.”+ 10  Muñoli Shafani hape abulelela mulena kuli: “Kunani buka+ yanifile muprisita Hilikia.” Mi Shafani akala kuibala fapilaa mulena. 11  Mulena asautwa feela manzwi añozwi mwa buka ya Mulao, apazula liapalo zahae fahali.+ 12  Mi mulena alaela muprisita Hilikia, Akikami+ mwanaa Shafani, Akibori mwanaa Mikaya, muñoli Shafani, ni Asaya mutangaa mulena, ali: 13  “Hamuye, muyo nibuzeza Jehova, muyo buzeza ni sicaba, ni Juda kaufela bakeñisa manzwi añozwi mwa buka yefumanwi ye; kakuli buhali bwa Jehova bobu lutukezi ki bobutuna,+ bakeñisa kuli bo kuku waluna nebasika mamela manzwi a buka ye ka kueza lika kaufela zeñozwi mwateñi ze luama.” 14  Cwale muprisita Hilikia, ni Akikami, ni Akibori, ni Shafani, ni Asaya baya ku Hulida mupolofita wamusali.+ Hulida neli musalaa Shalume yanaababalela mabulukelo a liapalo, mi Shalume neli mwanaa Tikiva mwanaa Harasi. Hulida naapila mwa Kalulo Yenca ya Jerusalema; mi bayo ambolela ni yena kwateñi.+ 15  Ali ku bona: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Muyo bulelela muuna yamilumile ku na, muli: 16  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Nikatisa ziyezi fahalimwaa sibaka se ni fahalimwaa babayahile ku sona, ili manzwi kaufela añozwi mwa buka yabalile mulena wa Juda.+ 17  Bakeñisa kuli banifulalezi mi basweli kutushaniseza milimu isili+ matabelo kuli banifoseze ka misebezi kaufela ya mazoho abona,+ buhali bwaka bukatukela sibaka se mi habuna kutimiwa.’”+ 18  Kono mulena wa Juda, yena yamilumile kuto buza Jehova, muyo mubulelela kuli: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Ka za manzwi euutwile, 19  bakeñisa kuli unolofalize pilu yahao mi uikokobelize+ fapilaa Jehova hauutwile zenibulezi ka za sibaka se ni babayahile ku sona—kuli bakaba sisupo sesisabisa ni sikuto—mi neupazuzi liapalo zahao fahali+ ni kulila fapilaa ka, ni na nikuutwile, kubulela Jehova. 20  Ki lona libaka hauka bulukiwa sina bo kuku wahao,* mi ukapumbekwa mwa libita lahao ka kozo, mi meeto ahao haana ku bona ziyezi kaufela yenika tahiseza sibaka se.’”’” Kiha bakutiseza mulena kalabo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miandala ya.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.