Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 21:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Manase, mulena wa Juda; likezo zahae za kusulula mali (1-18)

    • Jerusalema ukasinyiwa (12-15)

  • Amone, mulena wa Juda (19-26)

21  Manase+ naanani lilimo ze 12 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 55 inzaa li mwa Jerusalema.+ Libizo la mahe neli Hefeziba.  Aeza zemaswe mwa meeto a Jehova, ka kulikanyisa mikwa yenyenyisa ya macaba+ anaalelekilwe ki Jehova fapilaa sicaba sa Isilaele.+  Ayaha sinca libaka zelumbile zanaasinyize Ezekiasi ndatahe,+ mi ayahela Baale lialetare mi aeza kota ya kulapela,*+ sina mwanaaezelize Akabe mulena wa Isilaele.+ Mi akubamela mpi kaufela ya mahalimu ni kuisebeleza.+  Hape ayaha lialetare mwa ndu ya Jehova,+ yona ndu yanaabulezi Jehova ka zayona kuli: “Nikabeya libizo laka mwa Jerusalema.”+  Mi ayahela mpi kaufela ya mahalimu+ lialetare mwa malapa amabeli a ndu ya Jehova.+  Acisa mwanaa hae mwa mulilo; aeza mabibo, alaula za kwapili,+ mi aketa balauli ni linuhi.+ Aeza lika zemaswe hahulu mwa meeto a Jehova, amufoseza.  Abeya siswaniso sa kubeta sa kota ya kulapela*+ sanaaezize mwa ndu yanaabulezi Jehova zayona ku Davida ni ku Salumoni mwanaa hae, hanaaize: “Nikabeya libizo laka mwa ndu ye, ni mwa Jerusalema, ona muleneñi oniketile mwahalaa masika kaufela a Isilaele, kuli liine mwateñi kamita.+  Mi hanisana kuyambaelisa mahutu a Maisilaele, kubazwisa mwa naha yene nifile bo kuku wabona,+ ibile feela bamamela ka tokomelo lika kaufela zeni balaezi,+ ona Mulao kaufela wabalaezi Mushe mutangaaka kuli baulatelele.”  Kono nebasika utwa, mi Manase azwelapili kubakelusa, ili kutahisa kuli baeze bumaswe bobutuna hahulu kufita macaba anaayundisizwe ki Jehova fapilaa Maisilaele.+ 10  Jehova azwelapili kubulela ka batanga bahae ba bapolofita,+ ali: 11  “Manase mulena wa Juda uezize zenyenyisa ze kaufela; uezize zemaswe hahulu kufita Maamori+ kaufela bane baliteñi pili ku yena,+ mi utahisize kuli Juda aeze sibi ka milimu yahae ya maswaniso yenyenyisa.* 12  Kabakaleo, Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Nitiseza Jerusalema+ ni Juda ziyezi yetuna hahulu kuli mutu kaufela yaka iutwa ukaikomokela hahulu.*+ 13  Mi nikapima Jerusalema ka muhala wa kumishalisa+ wapimilwe ka ona Samaria+ ni kuitusisa sisebeliso sa kumishalisa* sene siitusisizwe ku ba ndu ya Akabe,+ mi nikakenisa Jerusalema sina mutu hakenisa mukeke, kuukenisa ni kuufuleka.+ 14  Nikafulalela babasiyezi ba saanda saka+ ni kubafa mwa mazoho a lila zabona, mi bakahapiwa ni kubukulwa ki lila zabona kaufela,+ 15  kakuli baezize zemaswe mwa meeto aka mi bazwezipili kunifoseza, kukala fobazwela bo kuku wabona mwa Egepita kufitela ni kacenu le.’”+ 16  Manase hape asulula mali a batu babañata hahulu babasina mulatu, kufitela ataza Jerusalema ka mali kuzwa kwa lineku leliñwi kuya ku leliñwi,+ kusabulelwi sibi sanaatahiselize ba lusika lwa Juda kuli basieze ka kueza zemaswe mwa meeto a Jehova. 17  Haili litaba zeñwi za Manase ni lika kaufela zanaaezize ni libi zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda? 18  Manase ashwa, mi abulukiwa sina bo kuku wahae, apumbekiwa mwa simu ya kwa ndu yahae, yona simu ya Uza;+ mi Amone mwanaa hae amuyola fa bulena. 19  Amone+ naanani lilimo ze 22 hakala kubusa, mi abusa lilimo zepeli inzaa li mwa Jerusalema.+ Libizo la mahe neli Meshulemeti mwanaa Haruzi wa kwa Jotaba. 20  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, sina mwanaaezelize Manase ndatahe.+ 21  Azwelapili kuzamaya mwa linzila kaufela zanaazamaile ku zona ndatahe, mi azwelapili kusebeleza ni kukubamela milimu ya maswaniso yenyenyisa yanaasebelelize ndatahe.+ 22  Afulalela cwalo Jehova Mulimu wa bo kuku wahae, mi naasika zamaya mwa nzila ya Jehova.+ 23  Kwa mafelelezo, batanga ba Amone bamufetuhela mi bamubulaela mwa ndu yahae. 24  Kono batu ba mwa naha babulaya batu kaufela bane bafetuhezi Mulena Amone, mi bayolisa Josiasi mwanaa hae fa bulena.+ 25  Haili litaba zeñwi za Amone, zona lika zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda? 26  Kiha seba mubuluka mwa libita lahae mwa simu ya Uza,+ mi Josiasi+ mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Linzwi ka linzwi, “ukautwa mulumo olila mwa mazebe ahae.”
Kamba “muhala oitusiswa kuli kubonwe molisikamezi limota ilikuli lisikululwe.”