Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 20:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Ezekiasi wakula mi wafola (1-11)

  • Limumwana zezwa kwa Babilona (12-19)

  • Lifu la Ezekiasi (20, 21)

20  Mwa mazazi ao, Ezekiasi akula hahulu kuli mane abata kushwa.+ Mupolofita Isaya mwanaa Amozi ataha ku yena mi ali: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Laelela ba ndu yahao, kakuli ukashwa; hauna kufola.’”+  Ezekiasi kihaa fetuhela kwa limota mi akala kulapela ku Jehova, ali:  “Nakukupa, wena Jehova, hupula monizamaezi fapilaa hao ka busepahali ni ka pilu yaka kaufela, mi niezize zende mwa meeto ahao.”+ Ezekiasi kihaa kala kulila hahulu.  Isaya naasika fita kale fa patelo ye fahalaa lapa la mulena, mi linzwi la Jehova lataha ku yena lali:+  “Kuta uyo bulelela Ezekiasi, mueteleli wa sicaba saka kuli: ‘Jehova Mulimu wa Davida kuku wahao sabulela ki se, uli: “Niutwile tapelo yahao. Niboni miyoko yahao.+ Nika kufolisa.+ Ka lizazi labulaalu, ukaya kwa ndu ya Jehova.+  Nikaekeza lilimo ze 15 kwa bupilo* bwahao, mi nika kulamulela hamoho ni muleneñi wo, mwa lizoho la mulena wa Asiria,+ mi nikalwanela muleneñi wo kabakala libizo laka ni kabakala Davida mutangaaka.”’”+  Cwale Isaya ali: “Mutise liñende la lifeiga zeomile.” Kiha balitisa ni kulibeya fa sitombo, mi hamulaho akala kufola.+  Ezekiasi naabuzize Isaya kuli: “Ki sifi sisupo+ sesika bonisa kuli Jehova uka nifolisa ni kuli ka lizazi labulaalu nikakambamela kwa ndu ya Jehova?”  Isaya aalaba, ali: “Ki se sisupo sesizwa ku Jehova sesika kubonisa kuli Jehova ukaeza mwabulelezi: Ki sifi seubata, kana ubata kuli muluti o fa mapahamelo* uye kwapili ka mihato yelishumi fa mapahamelo, kamba kuli ukutele mwamulaho ka mihato yelishumi fa mapahamelo?”+ 10  Ezekiasi ali: “Kubunolo kuli muluti uye kwapili ka mihato yelishumi, isiñi kuli muluti ukutele mwamulaho ka mihato yelishumi.” 11  Cwale mupolofita Isaya ahuweleza ku Jehova, mi Yena akutiseza muluti mwamulaho ka mihato yelishumi fa mapahamelo a Akazi hase ushetumukile kale fa mihato.+ 12  Ka nako yeo, mulena wa Babilona, Berodaki-baladani mwanaa Baladani, alumela Ezekiasi mañolo ni mpo, kakuli naautwile kuli Ezekiasi naakula.+ 13  Ezekiasi aamuhela* baana bane balumilwe mi ababonisa lika kaufela zeneli mwa ndu yahae ya bufumu,+ ili silivera, gauda, oli ya balusamu ni oli yeñwi ya butokwa, ni lilwaniso zahae, ni lika kaufela zeneli mwa mabulukelo ahae a bufumu. Hakuna nto yanaasika babonisa Ezekiasi mwa ndu* yahae ni mwa mubuso wahae kaufela. 14  Hasamulaho, mupolofita Isaya ataha ku Mulena Ezekiasi mi amubuza kuli: “Baana ba, babuleziñi, mi bazwa kai?” Ezekiasi ali: “Bazwa kwa naha ya kwahule, kwa Babilona.”+ 15  Cwale amubuza kuli: “Baboniñi mwa ndu* yahao?” Ezekiasi aalaba, ali: “Baboni lika kaufela ze mwa ndu* yaka. Hakuna senisika babonisa mwa mabulukelo aka a bufumu.” 16  Cwale Isaya ali ku Ezekiasi: “Utwa linzwi labulezi Jehova:+ 17  ‘Bona! Mazazi ataha, ili ao lika kaufela ze mwa ndu* yahao ni lika kaufela zebabulukile bo kuku wahao kuto fita ni la kacenu le, likaiswa kwa Babilona.+ Hakuna sesika siyala,’ kubulela Jehova. 18  ‘Mi babañwi kwa bana bahao babashimani beuka pepa bakaangiwa+ mi bakaba manduna ba kwa lapa la mulena wa Babilona.’”+ 19  Ezekiasi hautwa cwalo, ali ku Isaya: “Linzwi la Jehova leubulezi ki lelinde.”+ Mi aekeza, ali: “Ki lelinde, haiba kukaba ni kozo ni buiketo* ka nako ya bupilo* bwaka.”+ 20  Haili litaba zeñwi za Ezekiasi, ona maata ahae kaufela ni mwanaayahezi lisa ni mukokolombwa+ ni kutisa mezi mwa muleneñi,+ kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda? 21  Ezekiasi ashwa, mi abulukiwa sina bo kuku wahae;+ mi Manase+ mwanaa hae amuyola fa bulena.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mazazi.”
Mwendi ao ki mapahamelo anaaitusiswa kwa kuziba nako, sina mone kuezezwa fa sipangaliko sa nako sesiitusisa liseli la lizazi.
Kamba “ateeleza kwa.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “niti.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”