Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 2:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Elia uungelwa mwa liñungwa (1-18)

    • Elisha uunga siapalo sa Elia (13, 14)

  • Elisha ufolisa mezi a mwa Jeriko (19-22)

  • Libere libulaya bashimani ba mwa Betele (23-25)

2  Jehova hanaatuha aangela Elia+ kwa mahalimu* mwa liñungwa,+ Elia ni Elisha+ bazwa mwa Giligali.+  Elia ali ku Elisha: “Hakusiyale mo, kakuli Jehova unilumile kwa Betele.” Kono Elisha ali: “Ka Jehova yapila ni ka wena yapila, hanina kukutuhela.” Kiha bashetumukela kwa Betele.+  Cwale bana ba bapolofita* ba mwa Betele bataha ku Elisha mi bali ku yena: “Kana waziba kuli kacenu Jehova wakuamuha muñaa hao yakuetelela?”+ Abaalaba, ali: “Naziba cwalo. Hamukuze.”  Cwale Elia ali ku yena: “Elisha, hakusiyale mo, kakuli Jehova unilumile kwa Jeriko.”+ Kono yena ali: “Ka Jehova yapila ni ka wena yapila, hanina kukusiya.” Kiha bataha kwa Jeriko.  Cwale bana ba bapolofita ba mwa Jeriko basutelela ku Elisha mi bali ku yena: “Kana waziba kuli kacenu Jehova wakuamuha muñaa hao yakuetelela?” Abaalaba, ali: “Naziba cwalo. Hamukuze.”  Cwale Elia ali ku yena: “Hakusiyale mo, kakuli Jehova unilumile kwa Jordani.” Kono yena ali: “Ka Jehova yapila ni ka wena yapila, hanina kukusiya.” Mi bafunduka cwalo mwa bubeli bwabona.  Mi bana ba bapolofita ba 50 ni bona bafunduka mi bayema kwahulenyana inze bababona, mi bona bababeli bayema kwatukwaa Jordani.  Cwale Elia aanga siapalo sahae,+ asiputa ni kunata fa mezi, mi mezi akauhana kuya kwa nzohoto ni kwa bulyo, mi bubeli bwabona basilela mwabuse fa mubu oomile.+  Hase basilezi mwabuse, honafo Elia ali ku Elisha: “Kupa seubata kuli nikuezeze nisika ngiwa kale ku wena.” Elisha kihaa li ku yena: “Haku nife likabelo zepeli*+ za moya wahao.”+ 10  Ali ku yena: “Nto yeukupile itaata. Haiba unibona niingiwa ku wena, nto yeukupile ikaezahala cwalo; kono hausa niboni, haina kuezahala.” 11  Hane bazamaya cwalo inze baambola, honafo koloi ya mulilo ni lipizi za mulilo+ zabakauhanya, mi Elia akambamela kwa mahalimu* mwa liñungwa.+ 12  Elisha hanaanzaa talimezi cwalo, ahuweleza inzaa li: “Muñaaka, muñaaka! Koloi ya Isilaele ni bapahami bahae ba lipizi!”+ Hasaatuhezi kumubona, aanga liapalo zahae mi alipazula fahali.+ 13  Hamulaho, anopa siapalo+ sa Elia sene siwile ku yena, mi akuta ni kuyo yema fa munanga wa Jordani. 14  Cwale aanga siapalo sa Elia sene siwile ku yena mi anata fa mezi, ali: “Ukai Jehova, yena Mulimu wa Elia?” Hanaanatile fa mezi, mezi akauhana kuya kwa nzohoto ni kwa bulyo, mi Elisha asilela mwabuse.+ 15  Bana ba bapolofita ba mwa Jeriko haba mubona inze asali kwahulenyana, bali: “Moya wa Elia uinzi ku Elisha.”+ Kiha baya kuyo mukatanyeza mi bakubama fapilaa hae. 16  Bali ku yena: “Bona, batanga bahao banani baana ba 50 babamaata. Ubalumeleze bayo bata muñaa hao. Mwendi moya wa Jehova umunanuzi ni kuyo munepela ku leliñwi la malundu kamba ku omuñwi wa misindi.”+ Kono yena ali: “Musike mwabaluma.” 17  Kono batundamena kumukupa kufitela aswaba, mi ali: “Hamu balume.” Baluma baana ba 50 bao, mi bayo mubata ka mazazi amalaalu, kono nebasika mufumana. 18  Habakutezi ku yena, bamufumana inzaa li mwa Jeriko.+ Kihaa li ku bona: “Kikuli nenisika mibulelela kuli musike mwaya?” 19  Hamulaho wa nako, batu ba mwa muleneñi bali ku Elisha: “Muñaaka waiponela kuli muleneñi wo u fa sibaka sesinde;+ kono mezi a mwateñi amaswe, mi naha haitahisi siselo.”* 20  Ali ku bona: “Hamu nitiseze mukeke wa kwiti omunyinyani omunca mi mubeye mwateñi lizwai.” Kiha bamutiseza ona. 21  Cwale aya kwa simbule sa mezi mi anepela lizwai mwateñi,+ ali: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Nifolisize mezi a. Haasana kutahisa lifu kamba kusaba ni siselo.’”* 22  Mi mezi ao afolisizwe kuto fita ni la kacenu le, ka kuya ka linzwi lanaabulezi Elisha. 23  Azwa mo mi akambamela kwa Betele. Hanaazamaya cwalo mwa nzila, bashimani babañwi bazwa mwa muleneñi mi bakala kumusheununa,+ inze bali ku yena: “Kambama, wena wa sitenda! Kambama, wena wa sitenda!” 24  Kwa mafelelezo, aitemuna, abatalima mi abakuta ka libizo la Jehova. Mi libere zepeli zabasali+ zashokomoka mwa mushitu mi zapapaula banana ba 42 ku bona.+ 25  Azwelapili kuya kwa Lilundu la Karmele,+ mi hazwile kwateñi akutela kwa Samaria.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mbyumbyulu.”
Kubonahala kuli pulelo ya “bana ba bapolofita” italusa sitopa sa tuto sa bapolofita kamba kopano ya bapolofita.
Kamba “likalulo zepeli.”
Kamba “mbyumbyulu.”
Kamba mwendi, “itahisa kuli bana babapepwa bafitelele.”
Kamba mwendi, “kutahisa kuli bana babapepwa bafitelele.”