Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Malena 15:1-38

LITABA ZE MWAHALI

  • Azaria, mulena wa Juda (1-7)

  • Malena ba Isilaele ba mafelelezo: Zakaria (8-12), Shalume (13-16), Menahemu (17-22), Pekakia (23-26), Peka (27-31)

  • Jotami, mulena wa Juda (32-38)

15  Ka silimo sabu 27 sa puso ya Mulena Jeroboami* wa Isilaele, Azaria*+ mwanaa Mulena Amazia+ wa Juda akala kubusa.+  Naanani lilimo ze 16 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 52 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Jekolia wa kwa Jerusalema.  Azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova, sina mwanaaezelize Amazia ndatahe.+  Kono libaka zelumbile nelisika zwisiwa,+ mi batu nebasa ezezanga fateñi matabelo ni kutushaniseza fateñi musi wa matabelo.+  Jehova anata mulena ka mbingwa, mi aba wa mbingwa+ kufitela lifu lahae; mi naapila mwa ndu ya kwatuko,+ mi Jotami+ mwanaa mulena ki yena yanaazamaisa ndu ya mulena, inzaa atulela batu ba naha.+  Haili litaba zeñwi za Azaria,+ zona lika kaufela zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda?  Azaria ashwa, mi abulukiwa sina bo kuku wahae,+ bamupumbeka kone bapumbekezwi bo kuku wahae mwa Muleneñi wa Davida; mi Jotami mwanaa hae amuyola fa bulena.  Ka silimo sabu 38 sa puso ya Mulena Azaria+ wa Juda, Zakaria+ mwanaa Jeroboami aba mulena wa Isilaele mwa Samaria, mi abusa likweli ze 6.  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, sina mone baezelize bo kuku wahae. Naasika tuhela libi zeo Jeroboami mwanaa Nebati naatahiselize Maisilaele kuli balieze.+ 10  Cwale Shalume mwanaa Jabeshi amufetuhela mi amubulaela+ mwa Ibileami.+ Hasaa mubulaile, amuyola fa bulena. 11  Haili litaba zeñwi za Zakaria, liñozwi mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele. 12  Taba yeo yataleleza linzwi la Jehova lanaabulelezi Jehu, hanaaize: “Masika amane a bana bahao babashimani+ akaina mwa lubona lwa Isilaele.”+ Mi ki mona mone kuezahalezi. 13  Shalume mwanaa Jabeshi aba mulena ka silimo sabu 39 sa puso ya Mulena Oziasi+ wa Juda, mi abusa kweli mutumbi inzaa li mwa Samaria. 14  Cwale Menahemu mwanaa Gadi azwa kwa Tiriza+ kuya kwa Samaria mi ayo bulaya Shalume+ mwanaa Jabeshi mwa Samaria. Hasaa mubulaile, amuyola fa bulena. 15  Haili litaba zeñwi za Shalume ni mwanaafetuhelezi mulena, liñozwi mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele. 16  Mi ka yona nako yeo, Menahemu azwa kwa Tiriza mi ato sinya muleneñi wa Tifisa ni batu kaufela ba mwateñi ni bane bali mwa lilalanda za mwa matuko, kakuli nebasika mukwalulela likwalo zaona. Ausinya mi apazula limba za baima bane bali mwateñi. 17  Ka silimo sabu 39 sa puso ya Mulena Azaria wa Juda, Menahemu mwanaa Gadi aba mulena wa Isilaele, mi abusa lilimo zelishumi inzaa li mwa Samaria. 18  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova. Mwa mazazi ahae kaufela, naasika tuhela libi zeo Jeroboami mwanaa Nebati naatahiselize Maisilaele kuli balieze.+ 19  Mulena Pule+ wa Asiria ataha mwa naha, mi Menahemu afa Pule litalenta* za silivera ze 1,000 kuli amutuse kutiisa mubuso mwa lizoho lahae.+ 20  Menahemu naafumani silivera yeo kwa Maisilaele ka kutelisa baana babakutekeha, babafumile.+ Muuna ni muuna atela lishekele* za silivera ze 50 mi Menahemu alifa mulena wa Asiria. Mi mulena wa Asiria amenuha, naasika ina mwa naha. 21  Haili litaba zeñwi za Menahemu,+ zona lika kaufela zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 22  Menahemu ashwa, mi abulukiwa sina bo kuku wahae; mi Pekakia mwanaa hae amuyola fa bulena. 23  Ka silimo sabu 50 sa puso ya Mulena Azaria wa Juda, Pekakia mwanaa Menahemu aba mulena wa Isilaele mwa Samaria, mi abusa lilimo zepeli. 24  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova. Naasika tuhela libi zeo Jeroboami mwanaa Nebati naatahiselize Maisilaele kuli balieze.+ 25  Cwale Peka+ mutusi wahae, mwanaa Remalia, amufetuhela mi amubulaela mwa Samaria mwa tawala yesilelelizwe ya ndu ya mulena hamohocwalo ni Arigobo ni Ariye. Peka naali ni baana ba 50 ba kwa Giliadi; mi hasaa mubulaile, amuyola fa bulena. 26  Haili litaba zeñwi za Pekakia, zona lika kaufela zanaaezize, liñozwi mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele. 27  Ka silimo sabu 52 sa puso ya Mulena Azaria wa Juda, Peka+ mwanaa Remalia aba mulena wa Isilaele mwa Samaria, mi abusa lilimo ze 20. 28  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, mi naasika tuhela libi zeo Jeroboami mwanaa Nebati naatahiselize Maisilaele kuli balieze.+ 29  Mwa mazazi a puso ya Mulena Peka wa Isilaele, Mulena Tigilati-pilezeri+ wa Asiria ataseza ni kuhapa Ijoni, Abele-beti-maaka,+ Janoa, Kedeshi,+ Hazori, Giliadi,+ ni Galilea, yona naha kaufela ya Nafetali,+ mi aisa batu ba mwateñi mwa buhapiwa kwa Asiria.+ 30  Cwale Hoshea+ mwanaa Ela afetuhela Peka mwanaa Remalia, amutaba ni kumubulaya; mi amuyola fa bulena ka silimo sabu 20 sa puso ya Jotami+ mwanaa Oziasi. 31  Haili litaba zeñwi za Peka, zona lika kaufela zanaaezize, liñozwi mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele. 32  Ka silimo sabubeli sa puso ya Peka mwanaa Remalia mulena wa Isilaele, Jotami+ mwanaa Mulena Oziasi+ wa Juda akala kubusa. 33  Naanani lilimo ze 25 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 16 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Jerusha mwanaa Zadoki.+ 34  Azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova, sina mwanaaezelize Oziasi ndatahe.+ 35  Kono libaka zelumbile nelisika zwisiwa, mi batu nebasa ezezanga fateñi matabelo ni kutushaniseza fateñi musi wa matabelo.+ Ki yena yanaayahile munyako wa kwahalimu wa ndu ya Jehova.+ 36  Haili litaba zeñwi za Jotami, zona lika zanaaezize, kana halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda? 37  Mwa mazazi ao, Jehova akala kuluma Rezini mulena wa Siria ni Peka+ mwanaa Remalia kuyo lwanisa Juda.+ 38  Jotami ashwa, mi abulukiwa sina bo kuku wahae, apumbekwa kone bapumbekezwi bo kuku wahae mwa Muleneñi wa Davida kuku wahae. Mi Akazi mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Jeroboami Wabubeli.
Lelitalusa “Jehova Utusize.” Ubizwa Oziasi kwa 2Mn 15:13; 2Mk 26:1-23; Isa 6:1; ni Zak 14:5.
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.