Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 14:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Amazia, mulena wa Juda (1-6)

  • Kulwanisa Edomo ni Isilaele (7-14)

  • Lifu la Joasi mulena wa Isilaele (15, 16)

  • Lifu la Amazia (17-22)

  • Jeroboami Wabubeli, mulena wa Isilaele (23-29)

14  Ka silimo sabubeli sa puso ya Joasi+ mwanaa Joakazi mulena wa Isilaele, Amazia mwanaa Mulena Joasi wa Juda akala kubusa.  Naanani lilimo ze 25 hakalisa kubusa, mi abusa lilimo ze 29 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Joadana wa kwa Jerusalema.+  Azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova, kono isiñi sina Davida+ kuku wahae. Naaezize lika kaufela sina mwanaaezelize Joasi ndatahe.+  Kono libaka zelumbile nelisika zwisiwa,+ mi batu nebasa ezezanga fateñi matabelo ni kutushaniseza fateñi musi wa matabelo.+  Mubuso hase utiile mwa mazoho ahae, abulaya batanga bahae bane babulaile ndatahe, yena mulena.+  Kono naasika bulaya bana ba babulai bao, kulikana ni taelo ya Jehova yeñozwi mwa buka ya Mulao wa Mushe, yeli: “Bo ndate-bana habaswaneli kubulaiwa kabakala bana babona, mi bana habaswaneli kubulaiwa kabakala bo ndataa bona; kono mutu ni mutu uswanela kubulaiwa kabakala sibi sahae.”+  Abulaya Maedomo+ mwa Musindi wa Lizwai,+ ili baana ba 10,000, mi ahapa muleneñi wa Sela ka ndwa,+ mi wabeiwa libizo la Jokiteele mi usabizwa cwalo ni kacenu le.  Cwale Amazia aluma linumwana ku Joasi mwanaa Joakazi mwanaa Jehu mulena wa Isilaele, ali: “Taha luto lwana.”*+  Mulena Joasi wa Isilaele alumela Mulena Amazia wa Juda liñusa le: “Seto ya kwa Lebanoni neilumezi kota ya sidare ya mwa Lebanoni liñusa la kuli: ‘Hakunyalise mwanaa hao wamusizana ku mwanaka wamushimani.’ Kono kwafita sibatana sa mwa Lebanoni mi sahatikela seto yeo. 10  Ki niti, utuzi Edomo,+ mi cwale pilu yahao seiikuhumusa. Ikole kanya yahao, kono uitulele mwa ndu* yahao. Uipatisezañi kozi kuli uwe, mi uwise cwalo ni Juda?” 11  Kono Amazia naasika utwa.+ Mi cwale Mulena Joasi wa Isilaele akambama, mi yena ni Mulena Amazia wa Juda bayo lwanela kwa Beti-shemeshi+ wa Juda.+ 12  Juda atulwa ki Isilaele, mi mutu ni mutu asabela kwa ndu* yahae. 13  Mulena Joasi wa Isilaele aswala Mulena Amazia wa Juda, yena mwanaa Joasi mwanaa Akazia, mwa Beti-shemeshi. Kihona aya ni yena kwa Jerusalema, mi apunya lukwakwa lwa Jerusalema kukalela fa Munyako wa Efraimi+ kuisa fa Munyako wa Mwa Kona,+ ili sibaka sesieza liñokolwa ze 400.* 14  Aanga gauda ni silivera kaufela ni libyana kaufela zeneli mwa ndu ya Jehova ni mwa mabulukelo a bufumu a ndu ya mulena, hamohocwalo ni bahapiwa. Kihona akutela kwa Samaria. 15  Haili litaba zeñwi za Joasi, zona lika zanaaezize ni maata ahae ni mwanaalwaniselize Mulena Amazia wa Juda, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 16  Joasi ashwa, mi abulukiwa sina bo kuku wahae, apumbekwa mwa Samaria+ kokupumbekilwe malena ba Isilaele; mi Jeroboami*+ mwanaa hae amuyola fa bulena. 17  Amazia+ mwanaa Joasi mulena wa Juda apila lilimo ze 15 hamulaho wa lifu la Joasi+ mwanaa Joakazi mulena wa Isilaele.+ 18  Haili litaba zeñwi za Amazia, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda? 19  Hasamulaho, Amazia afetuhelwa+ mwa Jerusalema, mi asabela kwa Lakishi, kono bamulumela batu kwa Lakishi mi bayo mubulaela kwateñi. 20  Bamulwala fa lipizi, mi ayo pumbekwa mwa Jerusalema kone bapumbekezwi bo kuku wahae mwa Muleneñi wa Davida.+ 21  Cwale batu kaufela ba Juda baanga Azaria,*+ yanaanani lilimo ze 16,+ bamuyolisa fa bulena fa situlo sa Amazia ndatahe.+ 22  Ayaha sinca muleneñi wa Elati+ mi aukutiseza ku Juda, mulena* hasaabulukilwe sina bo kuku wahae.+ 23  Ka silimo sabu 15 sa puso ya Amazia mwanaa Joasi mulena wa Juda, Jeroboami+ mwanaa Mulena Joasi wa Isilaele aba mulena mwa Samaria, mi abusa lilimo ze 41. 24  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova. Naasika tuhela libi kaufela zeo Jeroboami mwanaa Nebati naatahiselize Maisilaele kuli balieze.+ 25  Akutiseza mululwani wa Isilaele fone ubanga, kukalela kwa Lebo-hamati*+ kuyo fita kwa Liwate la Araba,*+ kulikana ni linzwi lanaa bulezi Jehova Mulimu wa Isilaele ka mutangaa hae Jonasi+ mwanaa Amitai, mupolofita wa kwa Gati-heferi.+ 26  Kakuli Jehova naaboni manyando amatuna a Isilaele.+ Nekusika siyala yanaakona kutusa Isilaele, nihaiba yainyandela kamba yafokola. 27  Kono Jehova naasepisize kuli haana kufelisa libizo la Isilaele mwatasaa mahalimu.+ Mi abapilisa ka lizoho la Jeroboami mwanaa Joasi.+ 28  Haili litaba zeñwi za Jeroboami, zona lika kaufela zanaaezize ni maata ahae, mwanaalwanezi lindwa ni mwanaakutiselize Damaseka+ ni Hamati+ ku Juda mwa Isilaele, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 29  Jeroboami ashwa, mi abulukiwa sina bo kuku wahae, apumbekwa kone bapumbekezwi malena ba Isilaele; mi Zakaria+ mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “luto kopana pata ka pata.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Linzwi ka linzwi, “tende.”
Ibato ba limita ze 178. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Fo kikuli, Jeroboami Wabubeli.
Lelitalusa “Jehova Utusize.” Ubizwa Oziasi kwa 2Mn 15:13; 2Mk 26:1-23; Isa 6:1; ni Zak 14:5.
Fo kikuli, Amazia, yena ndatahe.
Kamba “kwa munyako wa Hamati.”
Fo kikuli, Liwate la Lizwai, kamba Liwate Lelishwile.