Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 13:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Joakazi, mulena wa Isilaele (1-9)

  • Joasi, mulena wa Isilaele (10-13)

  • Elisha ulika Joasi kuli abone tukufalelo yahae (14-19)

  • Lifu la Elisha; masapo ahae azusa mutu kwa bafu (20, 21)

  • Bupolofita bwa Elisha bwa mafelelezo bwatalelezwa (22-25)

13  Ka silimo sabu 23 sa puso ya Joasi+ mwanaa Akazia+ mulena wa Juda, Joakazi mwanaa Jehu+ aba mulena wa Isilaele mwa Samaria, mi abusa lilimo ze 17.  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, mi aswalelela kueza sibi seo Jeroboami mwanaa Nebati naatahiselize Maisilaele kueza.+ Naasika tuhela sibi seo.  Cwale buhali bwa Jehova+ bwatukela Maisilaele,+ mi abafa mwa mazoho a Mulena Hazaele+ wa Siria ni mwa mazoho a Beni-hadadi+ mwanaa Hazaele, mwa mazazi ao kaufela.  Hamulaho wa nako, Joakazi akupa Jehova kuli abashemube, mi Jehova amuutwa, kakuli naaboni mone bahatelelezwi Maisilaele ki mulena wa Siria.+  Kabakaleo, Jehova afa Maisilaele mupilisi+ kuli abalukulule mwa mazoho a Siria, mi Maisilaele bapila hape mwa mandu abona sina sapili.*  (Kono nebasika tuhela sibi sa ba ndu ya Jeroboami sanaatahiselize Maisilaele kueza.+ Bazwelapili mwa sibi seo,* mi kota ya kulapela*+ yasiyala iyemi mwa Samaria.)  Joakazi asiyalelwa ki mpi ya bapahami ba lipizi ba 50 feela, likoloi zelishumi, ni masole babazamaya ka mahutu ba 10,000, kakuli mulena wa Siria naababulaile,+ abahatikela inge liluli ka nako yekupuliwa bubeke.+  Haili litaba zeñwi za Joakazi, zona lika kaufela zanaaezize ni maata ahae, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele?  Mi Joakazi ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, apumbekwa mwa Samaria;+ mi Joasi mwanaa hae amuyola fa bulena. 10  Ka silimo sabu 37 sa puso ya Mulena Joasi+ wa Juda, Joasi mwanaa Joakazi aba mulena wa Isilaele mwa Samaria, mi abusa lilimo ze 16. 11  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, naasika tuhela libi kaufela zeo Jeroboami mwanaa Nebati naatahiselize Maisilaele kuli balieze.+ Azwelapili* mwa libi zeo. 12  Haili litaba zeñwi za Joasi, zona lika kaufela zanaaezize ni maata ahae ni mwanaalwaniselize Mulena Amazia wa Juda,+ kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 13  Mi Joasi ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, mi Jeroboami*+ aina mwa lubona lwahae. Mi Joasi apumbekwa kone bapumbekezwi malena ba Isilaele mwa Samaria.+ 14  Cwale Elisha+ hanaakula butuku bone bufitile fakumubulaya, Joasi mulena wa Isilaele ashetumukela ku yena mi alilela fa mubili wahae, ali: “Ndate, ndate! Koloi ya Isilaele ni bapahami bahae ba lipizi!”+ 15  Elisha kihaa li ku yena: “Hakuunge buta ni masho.” Mi aanga buta ni masho. 16  Cwale Elisha abulelela mulena wa Isilaele, ali: “Beya lizoho lahao kwa buta.” Abeya lizoho lahae kwa buta, mi Elisha akambeka mazoho ahae fahalimwaa mazoho a mulena. 17  Kihaa li: “Kwalula lihaulo la kwa upa.” Mulena akwalula lihaulo. Elisha ali: “Kunupa!” Mulena akunupa. Mi cwale Elisha ali: “Lisho la Jehova la tulo,* lisho la tulo fahalimwaa* Siria! Ukabulaya* Masiria kwa Afeki+ kufitela ubafeza.” 18  Aekeza ali: “Hakuunge masho,” mi mulena aanga masho. Kihona abulelela mulena wa Isilaele, ali: “Taba fafasi.” Kihaa taba halaalu fafasi ni kutuhela. 19  Muuna wa Mulimu wa niti habona cwalo ahalifa, mi ali: “Neuswanela kutaba fafasi haketalizoho kamba ha 6! Fo, neuka be ubulaile Masiria kufitela ubafeza, kono cwale fa, uka batula feela halaalu.”+ 20  Hasamulaho, Elisha ashwa mi abulukiwa. Nekunani bahapi ba kwa Moabi+ bane batahanga mwa naha kwa makalelo a silimo.* 21  Nako yeñwi batu babañwi hane babuluka mufu, babona bahapi, mi kapili-pili banepela mufu mwa libita la Elisha ni kumata. Mufu hangunyuta masapo a Elisha, azuha mi ayema.+ 22  Mulena Hazaele+ wa Siria ahatelela Maisilaele+ mwa mazazi kaufela a Joakazi. 23  Kono Jehova abashemuba ni kubahauhela+ mi abababalela kabakala tumelelano yanaaezize ni Abrahama,+ Isaka,+ ni Jakobo.+ Naasika lata kubayundisa, mi hasika bazwisa fapilaa hae kufitela ni kacenu le. 24  Mulena Hazaele wa Siria hashwa, Beni-hadadi mwanaa hae amuyola fa bulena. 25  Cwale Joasi mwanaa Joakazi aamuha Beni-hadadi mwanaa Hazaele mileneñi yanaahapile ka ndwa ku Joakazi ndatahe. Joasi amukoma* halaalu,+ mi akutisa mileneñi ya Isilaele.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, ka kozo ni buiketo.
Linzwi ka linzwi, “Azamaya ku sona.”
Linzwi ka linzwi, “Azamaya.”
Fo kikuli, Jeroboami Wabubeli.
Kamba “puluso.”
Kamba “kupuluswa ku.”
Kamba “Ukatula.”
Linzwi ka linzwi, “silimo hasitaha,” mwendi mwa mbumbi.
Kamba “amutula.”