Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 12:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Joasi, mulena wa Juda (1-3)

  • Joasi ulukisa tempele foisinyehile (4-16)

  • Masiria baambeka muleneñi (17, 18)

  • Joasi wabulaiwa (19-21)

12  Ka silimo sabu 7 sa puso ya Jehu,+ Joasi+ aba mulena, mi abusa lilimo ze 40 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Zibia wa kwa Beere-sheba.+  Joasi azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova mwa mazazi kaufela anaaelezwa ki muprisita Jehoyada.  Kono libaka zelumbile+ nelisika zwisiwa, mi batu nebasa ezezanga fateñi matabelo ni kutushaniseza fateñi musi wa matabelo.  Joasi ali kwa baprisita: “Muunge masheleñi kaufela atiswa kwa ndu ya Jehova a linubu zekenile,+ ili masheleñi a mutelo wa mutu ni mutu,+ masheleñi afiwa sina tifo yelikanyezwa mutu, ni masheleñi kaufela ao pilu ya mutu imususueza kutisa kwa ndu ya Jehova.+  Baprisita kasibili baamuhele masheleñi ao ku baba afanile* mi baitusise ona kwa kulukisa ndu foisinyehile* kaufela.”+  Ka silimo sabu 23 sa puso ya Mulena Joasi, baprisita nebasika lukisa kale ndu foisinyehile.+  Mulena Joasi kihaa biza muprisita Jehoyada+ ni baprisita babañwi mi ali ku bona: “Kiñi hamusa lukisi ndu foisinyehile? Hakulicwalo, mutuhele kuamuhela masheleñi kwa bafani, konji haiba aitusiswa kwa kulukisa ndu.”+  Mi baprisita balumela kuli batuhele kuamuhela masheleñi kwa batu ni kutuhela kueza musebezi wa kulukisa ndu.  Cwale muprisita Jehoyada aanga sibulukelo+ mi apunya lisuba fa sikwahezo sasona, asibeya kwatuko ni aletare, kwa bulyo, mutu hakena mwa ndu ya Jehova. Baprisita bane balibelela fa munyako ki mona mone babeyanga masheleñi kaufela atiswa mwa ndu ya Jehova.+ 10  Hababona kuli sekunani masheleñi amañata mwa sibulukelo, muñoli wa mulena ni muprisita yapahami nebatahanga kuto nga* masheleñi atisizwe kwa ndu ya Jehova ni kuabala.+ 11  Hase babalile masheleñi, neba afa babaketilwe kuzamaisa musebezi oeziwa mwa ndu ya Jehova. Mi bao bona, nebalifanga masheleñi ao kwa babeti ni bayahi bane babeleka kwa ndu ya Jehova,+ 12  ni kulifa babayaha ka macwe ni babeti ba macwe. Hape nebalekanga likota ni macwe abetilwe a kuitusisa kwa kulukisa foisinyehile ndu ya Jehova, mi nebaitusisanga masheleñi ao kwa kulifela lisinyehelo zeñwi kaufela za kulukisa ndu. 13  Kono masheleñi anaatisizwe kwa ndu ya Jehova naasika itusiswa nihanyinyani kwa kuezeza ndu ya Jehova likotolo za silivera, litimiso za mulilo, mikeke ya kwiti, litolombita,+ kamba sibyana sa mufuta ufi kamba ufi sa gauda kamba sa silivera.+ 14  Neba afa feela bane baeza musebezi, mi nebaitusisa ona kwa kulukisa ndu ya Jehova. 15  Baana bane bafiwa masheleñi ao kuli baafe babeleki nebasa batatubangi kuli kuzibwe mone baitusiseza ona, kakuli nebasepahala.+ 16  Kono masheleñi a linubu za mulatu+ ni masheleñi a linubu za sibi naasatiswangi kwa ndu ya Jehova; neli a baprisita.+ 17  Neli ka yona nako yeo, Hazaele+ mulena wa Siria hanaaile kuyo lwanisa muleneñi wa Gati,+ mi auhapa, hasamulaho alela kuyo lwanisa* Jerusalema.+ 18  Mulena Joasi wa Juda hautwa cwalo, aanga linubu kaufela zekenile zene bafile Mulimu bo kuku wahae bo Josafati, Jorami, ni Akazia, bona malena ba Juda, hamohocwalo ni linubu zekenile zahae ni gauda kaufela yeneli mwa mabulukelo a bufumu a ndu ya Jehova ni mwa ndu ya mulena, mi alilumela Hazaele mulena wa Siria.+ Mi Hazaele asiya Jerusalema. 19  Haili litaba zeñwi za Joasi, zona lika kaufela zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda? 20  Kono batanga ba Joasi balumelelana kumufetuhela+ mi bamubulaela kwa ndu ya Mulunda*+ ye mwa nzila yeshetumukela kwa Sila. 21  Batanga bahae bo Jozakari mwanaa Shimeati ni Jehozabadi mwanaa Shomere ki bona bane bamubulaile.+ Bamubuluka kone babulukezwi bo kuku wahae mwa Muleneñi wa Davida, mi Amazia mwanaa hae amuyola fa bulena.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ku babazibana ni batu bao.”
Kamba “fone kufumaneha miandala.”
Kamba “kuto longa mwa mikotana.” Linzwi ka linzwi, “kuto tama.”
Linzwi ka linzwi, “Hazaele aisa pata yahae kwa kulwanisa.”
Kamba “kwa Beti-milo.”