Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 11:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Atalia uikwameka bulena (1-3)

  • Joasi uezwa mulena kwa mukunda (4-12)

  • Atalia wabulaiwa (13-16)

  • Licinceho zanaatahisize Jehoyada (17-21)

11  Cwale Atalia,+ mahe Akazia, habona kuli mwanaa hae ushwile,+ ananuha mi abulaya bana ba mulena kaufela.*+  Kono Jehosheba, mwana wamusizana wa Mulena Jorami, kaizelaa Akazia, aanga Joasi+ mwanaa Akazia, amuuzwa mwahalaa bana babashimani ba mulena bane banani kubulaiwa, amubeya mwa musiyo wa mwahali hamoho ni muleli wahae. Nebakonile kumupata kuli asike abonwa ki Atalia, mi naasika bulaiwa.  Aina cwalo ni yena ka lilimo ze 6, inzaa patilwe kwa ndu ya Jehova, Atalia inzaa busa naha.  Ka silimo sabu 7, Jehoyada abiza bazamaisi ba litopa za masole ba 100 babali balibeleli ba mulena*+ ni bazamaisi ba litopa za balibeleli ba kwa ndu ya mulena,* mi ababizeza ku yena kwa ndu ya Jehova. Aeza tumelelano ni bona mi abakonkisa ka yona kwa ndu ya Jehova, kihona ababonisa mwanaa mulena.+  Abalaela, ali: “Mueze cwana: Sitopa silisiñwi kwa litopa zamina zetaalu, sikataha la Sabata kuto kantela ndu ya mulena ka tokomelo,+  sitopa sesiñwi sikayema kwa Munyako wa Mutomo, mi sesiñwi sikayema kwa munyako o kwamulaho wa balibeleli ba kwa lapa la mulena. Mukakantela ndu ka kuyapana.  Litopa zamina zepeli zenelukela kupumula la Sabata liswanela kukantela ndu ya Jehova ka tokomelo kuli lisileleze mulena.  Muswanela kupotoloha mulena mwa maneku kaufela, yomuñwi ni yomuñwi inzaa sweli lilwaniso zahae mwa lizoho. Mutu kaufela yaka misutelela ukabulaiwa. Mube ni mulena kwaya kaufela.”*  Bazamaisi ba litopa za masole ba 100+ bamamela litaelo kaufela zanaalaezi muprisita Jehoyada. Yomuñwi ni yomuñwi wabona aanga baana bahae bane basebeza la Sabata, hamohocwalo ni bane baswanela kupumula la Sabata, mi baya ku muprisita Jehoyada.+ 10  Cwale muprisita afa bazamaisi ba litopa za masole ba 100 malumo ni litebe za laundi zeneli za Mulena Davida, ili zeneli mwa ndu ya Jehova. 11  Mi balibeleli ba kwa lapa la mulena+ bayema mwa libaka zabona, yomuñwi ni yomuñwi inzaa sweli lilwaniso zahae, kukalela kwa neku la bulyo la ndu kuisa kwa neku la nzohoto la ndu, bukaufi ni aletare,+ ni bukaufi ni ndu, ili kupotoloha mulena mwa maneku kaufela. 12  Cwale Jehoyada azwiseza mwanaa mulena+ kwande mi amuapesa kuwani ya bulena* ni kumufa Bupaki,*+ mi bamuyolisa fa bulena ni kumutoza oli. Bakala kukandelela, bali: “Mulena apile nako yetelele!”+ 13  Atalia hautwa lilata la batu babamata, honafo aya kwa sicaba kwa ndu ya Jehova.+ 14  Mi abona mulena ayemi kwatuko ni musumo, kulikana ni sizo sateñi.+ Bazamaisi ni balizi ba litolombita nebali ni mulena, mi batu kaufela ba naha nebatabile inze baliza litolombita.+ Atalia habona cwalo, apazula liapalo zahae fahali mi ahuwa, ali: “Ki petuhelo! Ki petuhelo!” 15  Kono muprisita Jehoyada alaela bazamaisi ba litopa za masole ba 100,+ bona bane baketilwe kuzamaisa mpi, ali ku bona: “Hamu muzwise mwahalaa masole, mi yena yaka mulatelela, mumubulaye ka mukwale!” Kakuli muprisita naaize: “Musike mwamubulaela mwa ndu ya Jehova.” 16  Kiha baswala Atalia, mi hafita folikenelanga lipizi mwa ndu ya mulena,+ abulaelwa hona fo. 17  Mi Jehoyada aeza tumelelano mwahalaa Jehova ni mulena ni batu,+ ya kuli bakazwelapili kuba sicaba sa Jehova, mi hape aeza tumelelano mwahalaa mulena ni sicaba.+ 18  Cwale batu kaufela ba naha baya kwa ndu* ya Baale, bayo wisa lialetare zahae,+ basinya maswaniso ahae,+ mi babulaela Matani muprisita wa Baale+ fapilaa lialetare. Mi muprisita aketa baokameli ba ndu ya Jehova.+ 19  Hape aanga bazamaisi ba litopa za masole ba 100,+ ni balibeleli ba mulena+ babaipitezi, ni balibeleli ba kwa lapa la mulena, ni batu kaufela ba naha, kuli basindekete mulena hanaashetumuka kuzwa kwa ndu ya Jehova, mi bataha kwa ndu ya mulena ka nzila ya munyako wa balibeleli ba kwa lapa la mulena. Mi Joasi aina mwa lubona lwa malena.+ 20  Cwale batu kaufela ba naha bataba hahulu mi muleneñi wakuza, kakuli nebabulaile Atalia ka mukwale kwa ndu ya mulena. 21  Joasi+ naanani lilimo ze 7 hakala kubusa.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu kaufela ya mubuso.”
Linzwi ka linzwi, “Makaria.”
Linzwi ka linzwi, “bamati.”
Linzwi ka linzwi, “hazwa ni hakena.”
Kamba “mushukwe.”
Mwendi ili kutalusa muputo mone kuñozwi Mulao wa Mulimu.
Kamba “tempele.”