Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Malena 1:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Elia upolofita za lifu la Akazia (1-18)

1  Akabe hasaashwile, Mamoabi+ bafetuhela Maisilaele.  Ka nako yeo, Akazia awa mwa lisuba lelikwahezwi ki mabala, la muzuzu wa fahalimu wa ndu yahae ya mwa Samaria mi aholofala. Kihaa luma linumwana mi ali ku zona: “Hamuye, muyo buza Baale-zebubi mulimu wa Ekroni+ haiba nji nikafola kwa kolofalo ye.”+  Kono lingeloi la Jehova labulelela Elia*+ wa kwa Tishibe kuli: “Nanuha, uyo katanyeza linumwana za mulena wa Samaria mi uyo li ku zona: ‘Kikuli hakuna Mulimu mwa Isilaele hauyo buza Baale-zebubi mulimu wa Ekroni?+  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: “Hauna kuzuha fa mumbeta foulobezi, kakuli ukashwa luli.”’” Elia kihaa funduka.  Linumwana hane likutezi ku mulena, honafo ali ku zona: “Mukuteziñi?”  Bamualaba, bali: “Kunani muuna yanaa tilo lukatanyeza, mi alubulelela kuli: ‘Hamukutele ku mulena yamilumile, muyo li ku yena: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Kikuli hakuna Mulimu mwa Isilaele hauluma batu kuyo buza Baale-zebubi mulimu wa Ekroni? Kabakaleo, hauna kuzuha fa mumbeta foulobezi, kakuli ukashwa luli.’”’”+  Mulena ababuza kuli: “Muuna yanaa tilo mikatanyeza ni kumibulelela manzwi ao, naabonahala cwañi?”  Bali ku yena: “Muuna yo naapezi siapalo sa boya,+ mi naaitamile lukanda lwa litalo mwa teka.”+ Honafo mulena ali: “Ki Elia wa kwa Tishibe.”  Cwale mulena aluma nduna wa batu ba 50 ni batu bahae ba 50 ku Elia. Nduna yo hafitile ku yena, amufumana inze ainzi fa lilundu. Kihaa li ku yena: “Muuna wa Mulimu wa niti,+ mulena uli: ‘Shetumuka.’” 10  Kono Elia aalaba nduna wa batu ba 50 yo, ali: “Haiba ni muuna wa Mulimu, mulilo ushetumuke kuzwa kwa mahalimu+ mi ukucise ni batu bahao ba 50.” Mi mulilo washetumuka kuzwa kwa mahalimu mi wamucisa ni batu bahae ba 50. 11  Cwale mulena aluma hape nduna yomuñwi wa batu ba 50 ni batu bahae ba 50 ku yena. Nduna yo aya ku Elia, mi ayo li ku yena: “Muuna wa Mulimu wa niti, mulena sabulela ki se, uli: ‘Shetumuka kapili.’” 12  Kono Elia abaalaba, ali: “Haiba ni muuna wa Mulimu wa niti, mulilo ushetumuke kuzwa kwa mahalimu mi ukucise ni batu bahao ba 50.” Mi mulilo wa Mulimu washetumuka kuzwa kwa mahalimu mi wamucisa ni batu bahae ba 50. 13  Cwale mulena aluma nduna wabulaalu wa batu ba 50 ni batu bahae ba 50. Kono nduna wabulaalu wa batu ba 50 yo, akambama mi ayo kubama ka mañwele fapilaa Elia, akala kumukupa kuli amushemube, mi ali ku yena: “Muuna wa Mulimu wa niti, nakupa, haike bupilo bwaka ni bupilo bwa batanga bahao ba, ba 50, bube bwa butokwa mwa meeto ahao. 14  Mulilo ushetumukile kuzwa kwa mahalimu mi ki kale ucisa bazamaisi bababeli ba litopa za masole ba 50 ni likwata zabona za batu ba 50, kono cwale nakupa, haike bupilo bwaka bube bwa butokwa mwa meeto ahao.” 15  Cwale lingeloi la Jehova lali ku Elia: “Shetumuka ni yena. Usike wamusaba.” Kihaa nanuha mi ashetumuka ni yena, aya ku mulena. 16  Cwale Elia ali ku mulena: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Ulumile linumwana kuyo buza Baale-zebubi mulimu wa Ekroni.+ Kikuli hakuna Mulimu mwa Isilaele?+ Kiñi hane usika buza linzwi lahae? Kabakaleo, hauna kuzuha fa mumbeta foulobezi, kakuli ukashwa luli.’” 17  Mi ashwa, ka kuya ka linzwi la Jehova lanaabulezi Elia; mi kabakala kuli naasina mwana wamushimani, Jorami*+ amuyola fa bulena, ka silimo sabubeli sa puso ya Jorami+ mwanaa Josafati mulena wa Juda. 18  Haili litaba zeñwi za Akazia,+ zona lika zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele?

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mulimu Waka ki Jehova.”
Fo kikuli, munyanaa Akazia.