• 1

  • Elia upolofita za lifu la Akazia (1-18)

 • 2

  • Elia uungelwa mwa liñungwa (1-18)

   • Elisha uunga siapalo sa Elia (13, 14)

  • Elisha ufolisa mezi a mwa Jeriko (19-22)

  • Libere libulaya bashimani ba mwa Betele (23-25)

 • 3

  • Jorami, mulena wa Isilaele (1-3)

  • Mamoabi bakwenuhela Maisilaele (4-25)

  • Mamoabi batulwa (26, 27)

 • 4

  • Elisha uatisa oli ya mbelwa (1-7)

  • Kamuhelo ya musali wa kwa Shunemi (8-16)

  • Musali ufuyolwa ka mwana wamushimani; mwana yo washwa (17-31)

  • Elisha uzusa kwa bafu mwana yashwile (32-37)

  • Elisha utahisa kuli lico likone kuciwa (38-41)

  • Elisha uatisa lico (42-44)

 • 5

  • Naamani ufoliswa mbingwa ki Elisha (1-19)

  • Gehazi wa mukwañuli unatwa ka mbingwa (20-27)

 • 6

  • Elisha utahisa kuli capu icimbuke (1-7)

  •  Elisha ni Masiria (8-23)

   • Meeto a sikombwa sa Elisha aapulwa (16, 17)

   • Masiria bafoufazwa mwa munahano (18, 19)

  • Kuba ni lukupwe mwa muleneñi wa Samaria oambekilwe (24-33)

 • 7

  • Elisha upolofita za kufela kwa lukupwe (1, 2)

  • Kufumanwa lico mwa mafulo a Masiria ayubekilwe (3-15)

  • Bupolofita bwa Elisha bwatalelezwa (16-20)

 • 8

  • Musali wa kwa Shunemi ukutisezwa mubu wahae (1-6)

  • Elisha, Beni-hadadi, ni Hazaele (7-15)

  • Jorami, mulena wa Juda (16-24)

  • Akazia, mulena wa Juda (25-29)

 • 9

  • Jehu watoziwa kuli abe mulena wa Isilaele (1-13)

  • Jehu ubulaya Jorami ni Akazia (14-29)

  • Jezabele wabulaiwa; linja lica nama ya mubili wahae (30-37)

 • 10

  • Jehu ubulaya ba ndu ya Akabe (1-17)

   • Jonadabi uswalisana ni Jehu (15-17)

  • Balapeli ba Baale babulaiwa ki Jehu (18-27)

  • Litaba za puso ya Jehu ka bukuswani (28-36)

 • 11

  • Atalia uikwameka bulena (1-3)

  • Joasi uezwa mulena kwa mukunda (4-12)

  • Atalia wabulaiwa (13-16)

  • Licinceho zanaatahisize Jehoyada (17-21)

 • 12

  • Joasi, mulena wa Juda (1-3)

  • Joasi ulukisa tempele foisinyehile (4-16)

  • Masiria baambeka muleneñi (17, 18)

  • Joasi wabulaiwa (19-21)

 • 13

  • Joakazi, mulena wa Isilaele (1-9)

  • Joasi, mulena wa Isilaele (10-13)

  • Elisha ulika Joasi kuli abone tukufalelo yahae (14-19)

  • Lifu la Elisha; masapo ahae azusa mutu kwa bafu (20, 21)

  • Bupolofita bwa Elisha bwa mafelelezo bwatalelezwa (22-25)

 • 14

  • Amazia, mulena wa Juda (1-6)

  • Kulwanisa Edomo ni Isilaele (7-14)

  • Lifu la Joasi mulena wa Isilaele (15, 16)

  • Lifu la Amazia (17-22)

  • Jeroboami Wabubeli, mulena wa Isilaele (23-29)

 • 15

  • Azaria, mulena wa Juda (1-7)

  • Malena ba Isilaele ba mafelelezo: Zakaria (8-12), Shalume (13-16), Menahemu (17-22), Pekakia (23-26), Peka (27-31)

  • Jotami, mulena wa Juda (32-38)

 • 16

  • Akazi, mulena wa Juda (1-6)

  • Akazi uleka Maasiria kweta (7-9)

  • Akazi ukopisa aletare ya macaba (10-18)

  • Lifu la Akazi (19, 20)

 • 17

  • Hoshea, mulena wa Isilaele (1-4)

  • Isilaele wahapiwa (5, 6)

  • Isilaele uisiwa mwa buhapiwa kabakala bukwenuheli (7-23)

  • Bazwahule batiswa mwa mileneñi ya Samaria (24-26)

  • Bulapeli bobuzwakani bwa batu ba mwa Samaria (27-41)

 • 18

  • Ezekiasi, mulena wa Juda (1-8)

  • Litaba za kuhapiwa kwa Isilaele zakutelwa (9-12)

  • Senakeribi ulwanisa Juda (13-18)

  • Rabishake unyefula Jehova (19-37)

 • 19

  • Ezekiasi ukupa tuso ya Mulimu ka Isaya (1-7)

  • Senakeribi ufumbela kulwanisa Jerusalema (8-13)

  • Tapelo ya Ezekiasi (14-19)

  • Isaya ufitisa kalabo ya Mulimu (20-34)

  • Lingeloi libulaya Maasiria ba 185,000 (35-37)

 • 20

  • Ezekiasi wakula mi wafola (1-11)

  • Limumwana zezwa kwa Babilona (12-19)

  • Lifu la Ezekiasi (20, 21)

 • 21

  • Manase, mulena wa Juda; likezo zahae za kusulula mali (1-18)

   • Jerusalema ukasinyiwa (12-15)

  • Amone, mulena wa Juda (19-26)

 • 22

  • Josiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Litaelo ka za kulukisa tempele foisinyehile (3-7)

  • Buka ya Mulao yafumanwa (8-13)

  • Bupolofita bwa Hulida ka za ziyezi (14-20)

 • 23

  • Licinceho zanaatahisize Josiasi (1-20)

  • Kueza mukiti wa Paseka (21-23)

  • Licinceho zeñwi zanaatahisize Josiasi (24-27)

  •  Lifu la Josiasi (28-30)

  • Joakazi, mulena wa Juda (31-33)

  • Joyakimi, mulena wa Juda (34-37)

 • 24

  • Petuhelo ya Joyakimi ni lifu lahae (1-7)

  • Joyakini, mulena wa Juda (8, 9)

  • Sikwata sapili siisiwa mwa buhapiwa kwa Babilona (10-17)

  • Zedekia, mulena wa Juda; petuhelo yahae (18-20)

 • 25

  • Nebukadenezare uambeka Jerusalema (1-7)

  • Jerusalema yasinyiwa ni tempele yayona; sikwata sabubeli siisiwa mwa buhapiwa (8-21)

  • Gedalia uketiwa kuba mubusisi (22-24)

  • Gedalia wabulaiwa; batu babalehela kwa Egepita (25, 26)

  • Joyakini walukululwa mwa Babilona (27-30)