Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 MALENA

Litaba ze Mwahali—2 Malena

 • 1

  • Elia upolofita za lifu la Akazia (1-18)

 • 2

  • Elia uungelwa mwa liñungwa (1-18)

   • Elisha uunga siapalo sa Elia (13, 14)

  • Elisha ufolisa mezi a mwa Jeriko (19-22)

  • Libere libulaya bashimani ba mwa Betele (23-25)

 • 3

  • Jorami, mulena wa Isilaele (1-3)

  • Mamoabi bakwenuhela Maisilaele (4-25)

  • Mamoabi batulwa (26, 27)

 • 4

  • Elisha uatisa oli ya mbelwa (1-7)

  • Kamuhelo ya musali wa kwa Shunemi (8-16)

  • Musali ufuyolwa ka mwana wamushimani; mwana yo washwa (17-31)

  • Elisha uzusa kwa bafu mwana yashwile (32-37)

  • Elisha utahisa kuli lico likone kuciwa (38-41)

  • Elisha uatisa lico (42-44)

 • 5

  • Naamani ufoliswa mbingwa ki Elisha (1-19)

  • Gehazi wa mukwañuli unatwa ka mbingwa (20-27)

 • 6

  • Elisha utahisa kuli capu icimbuke (1-7)

  •  Elisha ni Masiria (8-23)

   • Meeto a sikombwa sa Elisha aapulwa (16, 17)

   • Masiria bafoufazwa mwa munahano (18, 19)

  • Kuba ni lukupwe mwa muleneñi wa Samaria oambekilwe (24-33)

 • 7

  • Elisha upolofita za kufela kwa lukupwe (1, 2)

  • Kufumanwa lico mwa mafulo a Masiria ayubekilwe (3-15)

  • Bupolofita bwa Elisha bwatalelezwa (16-20)

 • 8

  • Musali wa kwa Shunemi ukutisezwa mubu wahae (1-6)

  • Elisha, Beni-hadadi, ni Hazaele (7-15)

  • Jorami, mulena wa Juda (16-24)

  • Akazia, mulena wa Juda (25-29)

 • 9

  • Jehu watoziwa kuli abe mulena wa Isilaele (1-13)

  • Jehu ubulaya Jorami ni Akazia (14-29)

  • Jezabele wabulaiwa; linja lica nama ya mubili wahae (30-37)

 • 10

  • Jehu ubulaya ba ndu ya Akabe (1-17)

   • Jonadabi uswalisana ni Jehu (15-17)

  • Balapeli ba Baale babulaiwa ki Jehu (18-27)

  • Litaba za puso ya Jehu ka bukuswani (28-36)

 • 11

  • Atalia uikwameka bulena (1-3)

  • Joasi uezwa mulena kwa mukunda (4-12)

  • Atalia wabulaiwa (13-16)

  • Licinceho zanaatahisize Jehoyada (17-21)

 • 12

  • Joasi, mulena wa Juda (1-3)

  • Joasi ulukisa tempele foisinyehile (4-16)

  • Masiria baambeka muleneñi (17, 18)

  • Joasi wabulaiwa (19-21)

 • 13

  • Joakazi, mulena wa Isilaele (1-9)

  • Joasi, mulena wa Isilaele (10-13)

  • Elisha ulika Joasi kuli abone tukufalelo yahae (14-19)

  • Lifu la Elisha; masapo ahae azusa mutu kwa bafu (20, 21)

  • Bupolofita bwa Elisha bwa mafelelezo bwatalelezwa (22-25)

 • 14

  • Amazia, mulena wa Juda (1-6)

  • Kulwanisa Edomo ni Isilaele (7-14)

  • Lifu la Joasi mulena wa Isilaele (15, 16)

  • Lifu la Amazia (17-22)

  • Jeroboami Wabubeli, mulena wa Isilaele (23-29)

 • 15

  • Azaria, mulena wa Juda (1-7)

  • Malena ba Isilaele ba mafelelezo: Zakaria (8-12), Shalume (13-16), Menahemu (17-22), Pekakia (23-26), Peka (27-31)

  • Jotami, mulena wa Juda (32-38)

 • 16

  • Akazi, mulena wa Juda (1-6)

  • Akazi uleka Maasiria kweta (7-9)

  • Akazi ukopisa aletare ya macaba (10-18)

  • Lifu la Akazi (19-20)

 • 17

  • Hoshea, mulena wa Isilaele (1-4)

  • Isilaele wahapiwa (5, 6)

  • Isilaele uisiwa mwa buhapiwa kabakala bukwenuheli (7-23)

  • Bazwahule batiswa mwa mileneñi ya Samaria (24-26)

  • Bulapeli bobuzwakani bwa batu ba mwa Samaria (27-41)

 • 18

  • Ezekiasi, mulena wa Juda (1-8)

  • Litaba za kuhapiwa kwa Isilaele zakutelwa (9-12)

  • Senakeribi ulwanisa Juda (13-18)

  • Rabishake unyefula Jehova (19-37)

 • 19

  • Ezekiasi ukupa tuso ya Mulimu ka Isaya (1-7)

  • Senakeribi ufumbela kulwanisa Jerusalema (8-13)

  • Tapelo ya Ezekiasi (14-19)

  • Isaya ufitisa kalabo ya Mulimu (20-34)

  • Lingeloi libulaya Maasiria ba 185,000 (35-37)

 • 20

  • Ezekiasi wakula mi wafola (1-11)

  • Limumwana zezwa kwa Babilona (12-19)

  • Lifu la Ezekiasi (20, 21)

 • 21

  • Manase, mulena wa Juda; likezo zahae za kusulula mali (1-18)

   • Jerusalema ukasinyiwa (12-15)

  • Amone, mulena wa Juda (19-26)

 • 22

  • Josiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Litaelo ka za kulukisa tempele foisinyehile (3-7)

  • Buka ya Mulao yafumanwa (8-13)

  • Bupolofita bwa Hulida ka za ziyezi (14-20)

 • 23

  • Licinceho zanaatahisize Josiasi (1-20)

  • Kueza mukiti wa Paseka (21-23)

  • Licinceho zeñwi zanaatahisize Josiasi (24-27)

  •  Lifu la Josiasi (28-30)

  • Joakazi, mulena wa Juda (31-33)

  • Joyakimi, mulena wa Juda (34-37)

 • 24

  • Petuhelo ya Joyakimi ni lifu lahae (1-7)

  • Joyakini, mulena wa Juda (8, 9)

  • Sikwata sapili siisiwa mwa buhapiwa kwa Babilona (10-17)

  • Zedekia, mulena wa Juda; petuhelo yahae (18-20)

 • 25

  • Nebukadenezare uambeka Jerusalema (1-7)

  • Jerusalema yasinyiwa ni tempele yayona; sikwata sabubeli siisiwa mwa buhapiwa (8-21)

  • Gedalia uketiwa kuba mubusisi (22-24)

  • Gedalia wabulaiwa; batu babalehela kwa Egepita (25, 26)

  • Joyakini walukululwa mwa Babilona (27-30)