Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 7:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuikenisa kwa masila (1)

  • Tabo ya Paulusi kabakala batu ba mwa Korinte (2-4)

  • Tite utisa piho yende (5-7)

  • Kuswabiswa ka nzila yetabisa Mulimu ni kubaka (8-16)

7  Hakulicwalo, haubona lunani lisepiso ze+ balatiwa, haluikeniseñi kwa lika kaufela zesilafaza nama ni moya,+ inze lupetahalisa bukeni bwaluna ka kusaba Mulimu.  Mulufe sibaka mwa lipilu zamina.+ Halusika foseza mutu, halusika yembulula mutu, halusika putelela mutu.+  Hanibuleli cwalo kuminyaza. Kakuli senibulezi kale kuli mu mwa lipilu zaluna kuli lushwe hamoho ni kupila hamoho.  Nibulela ka kulukuluha hahulu ku mina. Niitumba hahulu ka mina. Niomba-ombilwe hahulu; ninyakalala hahulu mwa manyando aluna kaufela.+  Mane hane lupunyize mwa Masedonia,+ mibili yaluna neisika pumula, kono lwazwelapili kunyandiswa mwa linzila kaufela—kwande nekunani lindwa, mwahali nekunani sabo.  Kono Mulimu yaomba-omba babalobehile lipilu,+ naaluomba-ombile ka kubateñi kwa Tite;  mi isiñi feela ka kubateñi kwahae, kono hape ni ka kuomba-ombiwa kwanaafumani kabakala mina, sina hanaakutisize piho ya kuli nemunyolezwi kunibona, ya za maswabi amina amatuna, ni ya momuiyakatwela hahulu* zaka; kuli mane nanyakalala hahulu nikufita.  Kakuli niha neni miswabisize ka liñolo laka,+ haniinyazi. Nihaike kuli neniinyazize sapili (kabakala kuli liñolo lani neli miswabisize, nihaike neli ka nakonyana feela),  cwale nitabile, isiñi feela kabakala kuli nemuswabisizwe, kono kabakala kuli maswabi amina naatahisize kuli mubake. Kakuli nemuswabisizwe ka nzila yetabisa Mulimu, mi mane nemusika sinyehelwa ki sesiñwi kabakala luna. 10  Kakuli kuswaba ka nzila yetabisa Mulimu kutahisa kubaka kokupilisa, kokusa tahisi kuinyaza;+ kono kuswaba ka nzila ya lifasi kutahisa lifu. 11  Kakuli hamubone buikatazo bobutuna bobuzwile mwa kuswaba kwamina ka nzila yetabisa Mulimu, ki cwalo, muikenisize, mubonisize bunyemi, mubile ni sabo, mubile ni takazo yetuna, mubonisize kutukufalelwa, ni kulukisa bufosi!+ Mwa linzila kaufela mubonisize kuli mukenile* mwa taba ye. 12  Niha neni miñolezi, nenisika eza cwalo kabakala yanaafosize,+ kamba kabakala yanaafoselizwe, kono neniezize cwalo kuli buikatazo bwamina ku luna bubonahale mwahalaa mina fapilaa Mulimu. 13  Ki lona libaka haluomba-ombilwe. Kono kwandaa kuomba-ombiwa kwaluna, nelunyakalalile hahulu nikufita kabakala tabo ya Tite, kakuli kaufelaa mina nemukatulusize moya wahae. 14  Kakuli haiba niitumbile ku yena ka mina, hanisika swabiswa; kono sina lika kaufela zene lumibulelezi hanelili za niti, ni kuitumba kwaluna ku Tite kubonahalile kuli ki kwa niti. 15  Hape lilato lahae ku mina ki lelituna hahupula kuutwa kwamina kaufela,+ mone mumuamuhelezi ka sabo ni likute lelituna. 16  Nitabile kuli nakona kumisepa* mwa lika kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “momutukufalelwa.”
Kamba “hamuna mulatu.”
Kamba mwendi, “kuba ni sepo yetiile kabakala mina.”