Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 6:1-18

  • Sishemo sa Mulimu sisike saitusiswa maswe (1, 2)

  • Bukombwa bwa Paulusi bwataluswa (3-13)

  • Musike mwalwala coko iliñwi ni babasa lumeli (14-18)

6  Haubona lusebeza hamoho ni Mulimu,+ hape lumisusueza kuli musike mwaamuhela sishemo sa Mulimu ni kusautwisisa mulelo wasona.+  Kakuli uli: “Neni kuutwile mwa nako ya kushemubiwa, mi neni kutusize ka lizazi la kukupilisa.”+ Hakubone! Ye cwale sihulu ki yona nako ya kushemubiwa. Hakubone! Le cwale ki lona lizazi la kupiliswa.  Halufi mutu libaka la kusitatala ka lona, kuli bukombwa bwaluna busike bwanyaziwa;+  kono mwa lika kaufela luipaka kuba likombwa za Mulimu,+ haluitiisa mwa manyando amañata, mwa liñalelwa, mwa linako za kusaba ni lika, mwa butata bobushutana-shutana,+  halunatakiwa, haluli mwa litolongo,+ haluli mwa mifilifili, halusebeza ka taata, haluba ni masihu a kutokwa buloko, mwa linako za kutokwa lico;+  ka bukeni, ka zibo, ka kuitiisa ka pilu-telele,+ ka sishemo,+ ka moya okenile, ka lilato lelisina buipi,+  ka kubulela niti, ka maata a Mulimu;+ ka kuswala lilwaniso za kuluka+ mwa lizoho la bulyo* ni la nzohoto,*  ka nako ya kukanyiswa ni ya kushubulwa, haluamuhela lipiho zemaswe ni lipiho zende. Luungiwa kuli lupuma batu, kono lubulela niti,  luungiwa kuli lu batu babasa zibwi, kono lwazibahala, luungiwa sina babashwa,* kono hamubone! lwapila,+ niha lushapakiwa,* halubulaiwi,+ 10  luungiwa kuli luswabile kono lutabile kamita, luungiwa kuli lushebile kono lufumisa babañata, luungiwa kuli haluna sesiñwi kono luluwile lika kaufela.+ 11  Luatamisize mulomo waluna kuli lubulele* ku mina Makorinte, mi lukwaluzi hahulu lipilu zaluna. 12  Halutibeli lilato laluna ku mina,+ kono mina mutibela lilato lamina ku luna. 13  Hakulicwalo—nibulela inge yabulela kwa bana baka—ni mina mukwalule hahulu lipilu zamina.+ 14  Musike mwalwala coko iliñwi ni babasa lumeli, ili coko yesalikaneleli.+ Kakuli ki ifi swalisano ye mwahalaa kuluka ni kutula mulao?+ Kamba liseli ni lififi likakopana cwañi?+ 15  Hape ki ifi swalisano ye mwahalaa Kreste ni Beliale?*+ Kamba yalumela* uswalisana cwañi* ni yasalumeli?+ 16  Mi tempele ya Mulimu inani tumelelano ifi ni milimu ya maswaniso?+ Kakuli luna lu tempele ya Mulimu yapila;+ sina Mulimu hanaaize: “Nikaina mwahalaa bona+ ni kuzamaya mwahalaa bona, mi nikaba Mulimu wabona, mi bona bakaba sicaba saka.”+ 17  “‘Hakulicwalo, hamuzwe mwahalaa bona, mi muikauhanye ku bona,’ kubulela Jehova,* ‘mi mutuhele kuswala nto yesilafezi’”;+ “‘mi nika miamuhela.’”+ 18  “‘Mi nikaba ndataa mina,+ mi mina mukaba bana baka babashimani ni babasizana,’+ kubulela Jehova* Yamaata Kaufela.”

Litaluso ze kwatasi

Mwendi la kulwanisa ka lona.
Mwendi la kuisileleza ka lona.
Kamba “luungiwa sina babaswanela kushwa.”
Kamba “niha lukalimelwa.”
Kamba “lubulezi ka kusapata.”
Lizwa fa linzwi la Siheberu lelitalusa “Yasina Tuso.” Liama ku Satani.
Kamba “mutu yasepahala.”
Kamba “yalumela unani kabelo mañi.”