Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 5:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuapala ndu ya kwa lihalimu (1-10)

  • Bukombwa bwa kukutisana (11-21)

    • Pupo yenca (17)

    • Lindumeleti za Kreste (20)

5  Kakuli lwaziba kuli haiba ndu yaluna ya mwa lifasi, yona tende ye, isinyeha,*+ lukaba ni muyaho ozwa ku Mulimu, ili ndu yesika eziwa ka mazoho,+ yeinelezi kuya kuile mwa mahalimu.  Kakuli mwa ndu* mo kaniti lwatonga, lunyolelwa hahulu kuapala ndu yaluna yezwa kwa lihalimu,*+  kuli haluka iapala, lusike lwafumanwa luli mapunu.  Mane luna baba mwa tende ye lwatonga, luimezwi, kakuli halubati kutubula tende ye, kono lubata kuapala tende yeñwi,+ kuli sesishwa simiziwe ki bupilo.+  Cwale yanaa lulukiselize nto ye ki Mulimu,+ yena yanaa lufile moya sina swalele ya zetaha.+  Cwale kamita lunani sepo yetiile mi lwaziba kuli niha lunani ndu yaluna mwa mubili, lu kwahule ni Mulena,+  kakuli luzamaya ka tumelo, isiñi ka kubona.  Kono lunani sepo yetiile mi neluka tabela kuba kwahule ni mubili ni kuli luyo ina hamoho ni Mulena.+  Hakulicwalo, ibe kuli lu mwa ndu hamoho ni yena kamba lu kwahule ni yena, luikatulezi kuba babalumelelwa ku yena. 10  Kakuli kaufelaa luna lulukela kuyema* fapilaa sipula sa katulo sa Kreste, kuli yomuñwi ni yomuñwi akutisezwe kulikana ni zaezize hanaasali mwa mubili, ibe zende kamba zemaswe.+ 11  Hakulicwalo, ka kuziba kuli Mulena uswanela kusabiwa, luzwelapili kukolwisa batu, kono Mulimu waluziba hande. Nihakulicwalo, nisepa kuli ni mazwalo amina aluziba hande. 12  Haluipaki ku mina hape, kono lumifa libaka la kuitumba ka luna, kuli mukone kualaba babaitumba ka ponahalo ya kwande+ kono isiñi ka sesi mwa pilu. 13  Kakuli haiba nelusitani mwa munahano,+ neluezeza Mulimu; haiba luiketile mwa munahano, luezeza mina. 14  Kakuli lilato lanani lona Kreste lalususueza, kabakala kuli se ki sona seluatuzi, kuli mutu alimuñwi naashwezi batu kaufela;+ ka mukwa ocwalo, kaufela nebashwile. 15  Mi naashwezi batu kaufela kuli babapila batuhele kupilela bona bañi,+ kono bapilele yena yanaa bashwezi mi naazusizwe kwa bafu. 16  Kabakaleo, kuzwa cwale halusa ziba mutu ufi kamba ufi ka mubonelo wa nama.+ Nihaike kuli neluzibile Kreste ka nama, kaniti halusa muziba cwalo.+ 17  Ka mukwa ocwalo, haiba mutu aswalisana ni Kreste, ki pupo yenca;+ zakale nelifelile; hamubone! kutile lika zenca. 18  Kono lika kaufela lizwa ku Mulimu, yalukutiselize ku yena ka Kreste+ mi ulufile bukombwa bwa kukutiseza batu ku yena,+ 19  fo kikuli, Mulimu ka Kreste naakutiseza lifasi ku yena,+ asababaleli lifoso zabona,+ mi naafile luna lushango lwa kutisano.+ 20  Ka mukwa ocwalo, lu lindumeleti+ zekeni mwa sibaka sa Kreste,+ inge kuli Mulimu ufitisa kupo ka luna. Sina babakeni mwa sibaka sa Kreste, lwamikupa, luli: “Mukutele ku Mulimu.” 21  Yena yanaasika ziba sibi,+ naamuezize sibi* bakeñisa luna, kuli ka yena lufetuhe kuluka kwa Mulimu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ishengunuka.”
Kamba “sibaka.”
Kamba “sibaka saluna sa kwa lihalimu.”
Kamba “lukabonahazwa.”
Kamba “nubu ya sibi.”