Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Labubeli Kwa Makorinte 3:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Mañolo a kupaka (1-3)

  • Likombwa za tumelelano yenca (4-6)

  • Kanya yetuna ya tumelelano yenca (7-18)

3  Kana selukala kuipaka ili luna hape? Kamba kana ni luna, sina babañwi, lutokwa mañolo a kulupaka ataha ku mina kamba azwa ku mina?  Mina kasibili ki mina liñolo laluna,+ leliñozwi mwa lipilu zaluna mi lizibwa ni kubalwa ki batu kaufela.  Kakuli mubonisa kuli mu liñolo la Kreste leliñozwi ki luna ka kuba likombwa,+ lelisika ñolwa ka inki kono liñozwi ka moya wa Mulimu yapila, isiñi fa matapa a macwe,+ kono fa matapa a nama, mwa lipilu.+  Lunani buikolwiso bobucwalo ku Mulimu ka Kreste.  Haki kuli lwaswanela hande ka ili luna kuli luunge kuli nto ifi kamba ifi izwa ku luna, kono kuswanela hande kwaluna kuzwa ku Mulimu,+  yena yalukonisize kuli luswanele hande kuba likombwa za tumelelano yenca,+ isiñi za milao yeñozwi,+ kono za moya; kakuli milao yeñozwi itahisa lifu,+ kono moya wapilisa.+  Cwale haiba milao yeisa kwa lifu ili yenecakuzwi ka litaku fa macwe+ neitile ka kanya yecwalo kuli mane bana ba Isilaele nebasakoni kutalima pata ya Mushe kabakala kanya yapata yahae,+ ili kanya yeneka feliswa,  kiñi senesika palelwisa sebelezo ya moya+ kuba ni kanya yetuna hahulu?+  Kakuli haiba milao yeisa kwa katulo+ neinani kanya,+ uzibe sebelezo ya kuluka yona ikaba ni kanya yetuna hahulu!+ 10  Mane nihaiba sona sene sikanyisizwe pili, siamuhilwe kanya yasona kabakala kanya yesifita.+ 11  Kakuli haiba senesika feliswa nesitisizwe ka kanya,+ uzibe kanya ya sesisiyala ikaba yetuna nikufita!+ 12  Bakeñisa kuli lunani sepo yecwalo,+ lubulela ka tukuluho yetuna, 13  mi haluezi sina Mushe mwanaaezelize hanaaikwahelanga lisila kwa pata yahae+ kuli bana ba Isilaele basike babona hande mafelelezo a sene sikafeliswa. 14  Kono minahano yabona neifokozi.+ Kakuli kufitela ni la kacenu le, lisila leliswana lisa baapesize hakubalwa litaba za tumelelano yakale,+ kakuli lisila leo lizwisiwa feela ka Kreste.+ 15  Mane ni kacenu le, nako kaufela hakubalwa litaba za Mushe,+ lisila liapesize lipilu zabona.+ 16  Kono mutu hasikuluhela ku Jehova,* lisila leo lazwisiwa.+ 17  Cwale Jehova* ki Moya,+ mi fokuinzi moya wa Jehova,* kunani tukuluho.+ 18  Mi kaufelaa luna, niha lubenyisa kanya ya Jehova* sina liiponi ka lipata zaluna zesika apeswa lisila, lufetulwa kuba siswaniso silisiñwi, kuzwa kwa kanya yeñwi kuya ku yeñwi, kulikana feela ni mwalukiselize Jehova* yena Moya.*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “moulukiselize moya wa Jehova.”