Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makorinte 2:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulelo wa Paulusi wa kutahisa tabo (1-4)

  • Muezalibi aswalelwe ni kukutiswa mwa puteho (5-11)

  • Paulusi mwa Troasi ni Masedonia (12, 13)

  • Bukombwa, mukiti wa tulo (14-17)

    • Halu balekisi ba linzwi la Mulimu (17)

2  Kakuli niikatulezi kuli nisike nakutela ku mina nili yaswabile.  Kakuli haiba nimiswabisa, yaka nitabisa hape ki mañi kwandaa yena yene niswabisize?  Neni miñolezi cwalo, kuli hanika taha, nisike naswabiswa ki batu bane niswanela kutabiswa ki bona, kabakala kuli ninani buikolwiso bwa kuli sesi nitabisa sitabisa ni mina kaufela ka mukwa oswana.  Kakuli ka kuba mwa ñalelwa ni kukalelwa mwa pilu yaka neni miñolezi ka miyoko yemiñata, isiñi kuli nimiswabise,+ kono kuli nimizibise butuna bwa lilato leni milata ka lona.  Cwale haiba mutu utahisize maswabi,+ hasika swabisa na, kono uswabisize mina kaufela ka mukwa omuñwi—niteñi hanilati kuhalifa hahulu ka manzwi aka.  Kalimelo ye yefiwa ki babañata ilikani ku mutu yacwalo;  cwale muswanela kumuswalela ka pilu kaufela ni kumuomba-omba,+ kuli asike akomiwa* ki maswabi atulile tikanyo.+  Ka mukwa ocwalo, nimikupa kuli mubonise lilato lamina ku yena.+  Kakuli le ki lona hape libaka hane nimiñolezi kuli nibone haiba mukabonisa kuli mwautwa mwa lika kaufela. 10  Haiba muswalela mutu foso ifi kamba ifi, ni na, nimuswalezi. Mane foso kaufela yeniswalezi mutu (haiba kunani foso yeniswalezi yomuñwi) nimuswalezi yona kuli nituse mina fapilaa Kreste, 11  kuli lusike lwakomiwa ki Satani,+ kakuli lwaziba tushambwe* twahae.+ 12  Cwale hane nifitile mwa Troasi+ kuyo bulela taba yende ya za Kreste mi munyako neukwalulezwi na ku Mulena, 13  moya waka wapalelwa kuiketa kabakala kusafumana muzwale waka Tite.+ Kiha nibalaeza ni kuya kwa Masedonia.+ 14  Kono luitumela ku Mulimu, yaluetelela kamita mwa mukiti wa tulo ka kuswalisana ni Kreste mi ka luna uhasanya* munko wa zibo ya zahae kai ni kai! 15  Kakuli ku Mulimu lu munko omunati wa Kreste mwahalaa babapiliswa ni mwahalaa babashwa; 16  ku babashwa lu munko wa lifu oisa kwa lifu,+ ku babapiliswa lu munko wa bupilo oisa kwa bupilo. Mi ki mañi yaswanela hande lika ze? 17  Ki luna, kakuli halu balekisi ba* linzwi la Mulimu+ sina mobaezeza babañata, kono lubulela ka busepahali sina babalumilwe ki Mulimu, lueza cwalo fapilaa Mulimu ni ka kuswalisana ni Kreste.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “amiziwa.”
Kamba “milelo.”
Kamba “uutwahalisa.”
Kamba “haluezi pisinisi ka; halufumani pulofiti fa.”