Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makorinte 12:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Lipono za Paulusi (1-7a)

  • “Muutwa mwa mubili” wa Paulusi (7b-10)

  • Hanifitiwi ki babatwi ki baapositola babatuna (11-13)

  • Paulusi uiyakatwa batu ba mwa Korinte (14-21)

12  Ninani kuitumba. Ki niti kuli haku nitusi, kono nikabulela za lipono+ ni zepatuluzwi za Mulena.+  Niziba mutu yaswalisana ni Kreste, ili yo lilimo ze 14 kwamulaho—ibe kuli naali mwa mubili wa nama kamba naasiile mubili wa nama, hanizibi; Mulimu ki yena yaziba—naangezwi kwa lihalimu labulaalu.  Ki cwalo, naziba mutu yo—ibe kuli naali mwa mubili kamba naasiile mubili, hanizibi; Mulimu ki yena yaziba—  mutu yo naangezwi mwa paradaisi mi naautwile manzwi asakonwi kubulelwa ni asika lumelezwa kubulelwa ki mutu.  Nikaitumba ka mutu yacwalo, kono hanina kuitumba ka na, kwandaa kuitumba ka bufokoli bwaka.  Kakuli niha nenika bata kuitumba, hanina kuba yasina kutwisiso, kakuli nikabulela niti. Kono hanilati kueza cwalo, kuli kusike kwaba ni mutu yaka nilumba kufita sabona ku na kamba kuutwa ku na,  ka libaka feela la kupatululelwa lika zekomokisa cwalo. Kuli nisike naipahamisa hahulu, nenifilwe muutwa mwa mubili,+ ili lingeloi la Satani, kuli lizwelepili kuninata, ilikuli nisike naipahamisa hahulu.  Nenikupile Mulena halaalu ka za taba ye, kuli muutwa wo uzwe ku na.  Kono ali ku na: “Sishemo saka sikulikani, kakuli maata aka abonahala mwa bufokoli.”+ Hakulicwalo, nikaitumba ka bufokoli bwaka inze nitabile, kuli maata a Kreste abe fahalimwaa ka sina tende. 10  Kabakaleo natabela hanifokola, hanilwahakiwa, hanili mwa butokwi, haninyandiswa ni hanili mwa butata kabakala Kreste. Kakuli hanifokola, kihona niba ni maata.+ 11  Nifetuhile yasina kutwisiso. Nemu nihapelelize kuba cwalo, kakuli neniswanela kupakwa ki mina. Kakuli nihaike hani sesiñwi, hakuna nihaiba taba iliñwi mone nifumanehile kuli nifitiwa ki bomutwi ki baapositola babatuna.+ 12  Ki niti, lisupo za buapositola bwaka nelibonahezi mwahalaa mina ka buitiiso bobutuna,+ ni ka lisupo ni ka zekomokisa* ni ka misebezi yemaata.+ 13  Kakuli ki mwañi mone mutimilwe tohonolo yeswana ni ya liputeho zeñwi kaufela, kwandaa kuli na nenisika miimeza?+ Muniswalele hahulu kabakala mafosisa eniezize a. 14  Hamubone! Lo seli lona lwabulaalu inze niitukiselize kutaha ku mina, kono niteñi hanina kumiimeza. Kakuli senibata haki maluwo amina,+ kono nibata kwateñi mina; kakuli bana+ habalibelelwi kubulukela bashemi babona maluwo, kono bashemi ki bona babalibelelwa kubulukela bana babona maluwo. 15  Haili na, nikafana zaka nili yatabile ni kuifana ka kutala kabakala mina.+ Haiba nimilata hahulu, kana na niswanela kulatiwa hanyinyani? 16  Kono nihakulicwalo, nenisika miimeza.+ Niteñi muli kuti neninani “butali” mi neni miswasize “ka bupumi.” 17  Kana neni miputelezi ka yomuñwi wa bane nilumile ku mina? 18  Nenisusuelize Tite kutaha ku mina mi neni mulumile hamoho ni muzwale yomuñwi. Kana Tite naamiputelezi mwa nto yeñwi?+ Kana nelusika zamaya ka moya oswana? Kana nelusika hata mwa mihato yeswana? 19  Kana nako ye kaufela nemunahana kuli neluikalabela ku mina? Ki fapilaa Mulimu folubulela ka kuswalisana ni Kreste. Kono balatiwa, zelueza kaufela lulieza kuli lumitiise. 20  Kakuli nisaba kuli ka mukwa omuñwi, hanika fita, hanina kumifumana sina monilakaleza, mi hanina kuba sina momulakaleza, kono nikasuhana nafumana kusalumelelana mwahalaa mina, ni muna, buhali, likauhano, kucana busifa, kusebana, kuikuhumusa, ni mifilifili. 21  Mwendi hanika taha hape, Mulimu waka akasuhana anikokobeza fapilaa mina, mi nikato lila babañata bane baezize sibi kwamulaho kono habasika bakela mikwa yabona ya masila, ni muzamao wa buhule,* ni muzamao wa kusaswabela bufosi* obapilile ka ona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lisupo.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.