Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 8:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Misebezi yemiñwi ya kuyaha yanaaezize Salumoni (1-11)

  • Kuonga-onga bulapeli kwa tempele (12-16)

  • Lisepe za Salumoni (17, 18)

8  Kwa mafelelezo a lilimo ze 20, yona nako yanaangile Salumoni inzaa yaha ndu ya Jehova ni ndu* yahae,+  Salumoni ayaha sinca mileneñi yanaafilwe ki Hiramu,+ mi Salumoni abeya Maisilaele* mwateñi.  Hape Salumoni aya kwa muleneñi wa Hamati-zoba mi auhapa.  Mi ayaha* muleneñi wa Tadimori wa mwa lihalaupa ni mileneñi kaufela ya mabulukelo+ yanaayahile mwa Hamati.+  Hape ayaha Beti-horoni wa Kwahalimu+ ni Beti-horoni wa Kwatasi,+ ili mileneñi yesilelelizwe ka mamota, likwalo, ni lipakiso,  ni Baalati+ ni mileneñi kaufela ya Salumoni ya mabulukelo, mileneñi kaufela ya likoloi,+ mileneñi ya bapahami ba lipizi, ni lika kaufela zanaalata kuyaha Salumoni mwa Jerusalema, mwa Lebanoni, ni mwa naha kaufela yanaabusa.  Haili batu kaufela bane basiyezi kwa Mahiti, Maamori, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi,+ bona bane basi ba sicaba sa Isilaele,+  ili baikulu babona bane basiyezi mwa naha—bane basika yundiswa ki Maisilaele+—Salumoni abakenya misebezi ya kuhapelezwa kufitela ni kacenu le.+  Kono haili Maisilaele bona, Salumoni naasika baeza batanga bane bakaeza misebezi yahae,+ kakuli neli lindwalume zahae, batusi bahae, ni manduna ba bamatisi ba likoloi zahae ni manduna ba bapahami ba lipizi zahae.+ 10  Nekunani manduna ba 250 ba likombwa za Mulena Salumoni, bona manduna bane baokamela batu bane baeza misebezi.+ 11  Salumoni hape azwisa mwanaa Faro wamusizana+ mwa Muleneñi wa Davida kumuisa mwa ndu yanaa muyahezi,+ kakuli naaize: “Nihali musalaaka, haswaneli kuina mwa ndu ya Mulena Davida wa Isilaele, kakuli libaka mone ibulukiwa Aleka ya Jehova ki zekenile.”+ 12  Salumoni kihaa ezeza Jehova matabelo a kucisa+ fa aletare+ ya Jehova yanaayahile kwapilaa malibela.+ 13  Alatelela mukwa wa ka zazi ni zazi mi afa linubu kulikana ni mulao wanaafile Mushe ka za Lisabata,+ ka za linako za kutasa kwa kweli,+ ni ka za mikiti yetomilwe yeezwanga halaalu mwa silimo+—ili Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela,+ Mukiti wa Lisunda,+ ni Mukiti wa Minganda.*+ 14  Hape abeya litopa za baprisita+ mwa sebelezo yabona, ka kuya ka mwanaalaelezi Davida ndatahe, abeya ni Malivi mwa libaka zene basebeleza ku zona, kuli bafe milumbeko+ ni kusebeleza fapilaa baprisita kulikana ni mone baezezanga ka zazi ni zazi, abeya ni balibeleli ba minyako mwa litopa zabona kwa minyako yeshutana-shutana,+ kakuli ki mona mwanaalaelezi Davida, yena muuna wa Mulimu wa niti. 15  Mi balatelela ka tokomelo mulao wa mulena wanaafile baprisita ni Malivi kuamana ni taba ifi kamba ifi ni mabulukelo a bufumu. 16  Musebezi wa Salumoni waonga-ongiwa hande* kaufelaa ona, kuzwa lizazi leutomiwa mutomo wa ndu ya Jehova+ kufitela ifezwa kuyahiwa. Ndu ya Jehova yafezwa kuyahiwa cwalo.+ 17  Ka yona nako yeo, Salumoni aya kwa Ezioni-geberi+ ni kwa Eloti+ kwa likamba la liwate, mwa naha ya Edomo.+ 18  Hiramu+ amulumela lisepe ni bafuluhi babacuukile, ka batanga bahae. Baya ni batanga ba Salumoni kwa Ofiri,+ mi bayo nga kwateñi gauda+ yeeza litalenta* ze 450, mi baitiseza Mulena Salumoni.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ndu ya bulena.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Kamba “ayaha sinca.”
Kamba “Litebule za Swalelele.”
Kamba “wabaakanywa hande; wafezwa.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.