Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 7:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Tempele itala kanya ya Jehova (1-3)

  • Mukiti wa kakulo (4-10)

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni (11-22)

7  Cwale Salumoni asafeza feela kulapela,+ mulilo washetumuka kuzwa kwa mahalimu+ mi wato cisa nubu ya kucisa ni matabelo, mi kanya ya Jehova yatala mwa ndu.+  Baprisita nebasa koni kukena mwa ndu ya Jehova kakuli kanya ya Jehova neitezi mwa ndu ya Jehova.+  Mi sicaba kaufela sa Isilaele nesitalimezi, mulilo haushetumuka ni kanya ya Jehova hane ili fahalimwaa ndu, mi bakubama inze bawiselize lipata fafasi fa bulilo bwa macwe ni kuitumela ku Jehova, “kakuli ki yomunde; lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.”  Cwale mulena ni sicaba kaufela baezeza Jehova matabelo.+  Mulena Salumoni aeza sitabelo sa likomu ze 22,000 ni lingu ze 120,000. Mulena ni sicaba kaufela bakakula cwalo ndu ya Mulimu wa niti.+  Baprisita nebayemi mwa libaka zene basebeleza ku zona, mi Malivi ni bona nebayemi mwa libaka zabona inze basweli zelizwa za kuopelela Jehova pina.+ (Mulena Davida naaezize zelizwa zeo za kuitusisa kwa kuitumela ku Jehova, hanaafanga milumbeko hamoho ni bona,* bali: “Kakuli lilato lahae lelisa feli ki la kamita.”) Mi baprisita nebaliza litolombita+ ka mulumo omutuna fapilaa bona, Maisilaele kaufela inze bayemi.  Salumoni akenisa sibaka sa fahalaa lapa leli fapilaa ndu ya Jehova, kakuli ki fona fanaaezelize linubu za kucisa+ ni mafula a matabelo a kuikabela, kabakala kuli aletare ya kopa+ yanaaezize Salumoni neisa likani matabelo a kucisa, linubu za bubeke,+ ni mafula.+  Ka nako yeo, Salumoni aeza mukiti ka mazazi a 7+ hamoho ni Maisilaele kaufela, ili kopano yetuna, kuzwa kwa Lebo-hamati* kuyo fita kwa Mulapo* wa Egepita.+  Kono ka lizazi labu 8* baeza mukopano oipitezi,+ kakuli nebakakuzi aletare ka mazazi a 7 ni kueza mukiti ka mazazi a 7. 10  Cwale ka lizazi labu 23 la kweli yabu 7, afundula sicaba mi baya kwa mandu abona inze batabile hahulu+ ni kuwabelwa kwa lipilu kabakala bunde bwanaabonisize Jehova ku Davida ni Salumoni ni sicaba sahae sa Isilaele.+ 11  Salumoni afeza cwalo kuyaha ndu ya Jehova ni ndu ya mulena;+ mi Salumoni aeza lika kaufela zanaalakaza mwa pilu yahae ka za ndu ya Jehova ni ndu yahae.+ 12  Mi cwale Jehova aiponahaza ku Salumoni+ busihu mi ali ku yena: “Niutwile tapelo yahao, mi niiketezi sibaka se kuli sibe ndu ya matabelo.+ 13  Hanika kwala mahalimu kuli pula isike yanela ni hanika laela limbimba kuli lisinye naha, mi nilumela butuku bobuyambukela bobubulaya mwahalaa sicaba saka, 14  haiba sicaba saka sesibizwa ka libizo laka+ siikokobeza+ ni kulapela ni kubata pata yaka ni kutuhela linzila zabona zemaswe,+ fohe nikautwa nili kwa mahalimu mi nikaswalela libi zabona ni kufolisa naha yabona.+ 15  Cwale meeto aka, akakwaluha mi mazebe aka akateeleza kwa tapelo yefiwa mwa sibaka se.+ 16  Mi cwale niketile ndu ye ni kuikenisa, kuli libizo laka liine mwateñi kamita,+ mi meeto aka ni pilu yaka libe mwateñi kamita.+ 17  “Mi haiba uzamaya fapilaa ka sina mwanaazamaezi Davida ndataho, ka kueza lika kaufela zeni kulaezi, ni kumamela litaelo zaka ni likatulo zaka,+ 18  fohe nikatiisa lubona lwa bulena bwahao,+ kulikana ni mone niezelize tumelelano ni Davida ndataho,+ hane niize: ‘Hakuna kupala kuba ni mutu wa lusika lwahao yakabusa Isilaele.’+ 19  Kono haiba munifulalela ni kutuhela kuya ka litaelo zaka ni milao yaka zeni mifile, mi muya kuyo sebeleza milimu isili ni kuikubamela,+ 20  nikakumula Maisilaele mwa naha yeni bafile,+ mi ndu ye yenikeniselize libizo laka nika izwisa fapilaa ka, mi nikatahisa kuli inyefulwe* ni kusheununwa mwahalaa macaba kaufela.+ 21  Mi ndu ye ikasinyeha, ibe mabunda ali matota. Mutu kaufela yakafita kwatuko ni yona ukaimbwetukela+ mi ukali: ‘Jehova uezelizeñi naha ye ni ndu ye cwana?’+ 22  Mi cwale bakali: ‘Kakuli nebasiile Jehova+ Mulimu wa bo kuku wabona, yanaa bazwisize mwa naha ya Egepita,+ mi baiketela milimu isili, baikubamela ni kuisebeleza.+ Ki lona libaka habatahiselize kozi ye kaufela.’”+

Litaluso ze kwatasi

Mwendi ili kutalusa Malivi.
Kamba “kwa munyako wa Hamati.”
Lona lizazi lene litatama mukiti, kamba lizazi labu 15.
Linzwi ka linzwi, “ibe lishitanguti.”