Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 5:1-14

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuitukiseza kakulo ya tempele (1-14)

    • Aleka itiswa kwa tempele (2-10)

5  Salumoni afeza cwalo musebezi kaufela wanaatokwa kuezeza ndu ya Jehova.+ Mi Salumoni akenya lika zanaakenisize Davida, yena ndatahe,+ akenya silivera, gauda, ni lika kaufela mwa mabulukelo a bufumu a ndu ya Mulimu wa niti.+  Ka nako yeo, Salumoni akopanya baana-bahulu ba Isilaele, zona litoho kaufela za masika, ili manduna kaufela ba mabasi a bahandataa bona a Isilaele. Bataha mwa Jerusalema kuli baange aleka ya tumelelano ya Jehova kuizwisa mwa Muleneñi wa Davida,+ fo kikuli, Sione.+  Baana kaufela ba Isilaele bakopana fapilaa mulena kwa mukiti* oeziwanga mwa kweli yabu 7.+  Baana-bahulu kaufela ba Isilaele bataha cwalo, mi Malivi bananula Aleka.+  Bayo tisa Aleka, ni tende ya makopanelo,+ ni lisebeliso kaufela zekenile zeneli mwa tende. Baprisita ni Malivi* bayo litisa.  Mulena Salumoni ni kopano kaufela ya Isilaele bane babizizwe kuyo kopana ni yena nebali fapilaa Aleka. Kwaezwa matabelo a lingu ni likomu zeñata hahulu+ kuli mane nelisa konahali kubaliwa.  Mi baprisita bakenya aleka ya tumelelano ya Jehova mwa sibaka sayona, mwa muzuzu wa mwahali hahulu wa ndu, sona Sibaka Sesikenile Hahulu, ili mwatasaa mafufa a likerubimi.+  Mafufa a likerubimi naabapuhile cwalo fahalimwaa sibaka fone iinzi Aleka, mi likerubimi zaapesa Aleka ni misumo yayona.+  Misumo neli yemitelele hahulu kuli mane lingo zayona nelibonahala mwa Sibaka Sesikenile fapilaa muzuzu wa mwahali hahulu, kono nelisa bonahali kwande. Mi misumo yeo isali fateñi ni kacenu. 10  Nekusina sesiñwi mwa Aleka kwandaa matapa amabeli anaabeile Mushe mwateñi kwa Horebe,+ muta Jehova naaezize tumelelano+ ni sicaba sa Isilaele hane sizwa mwa Egepita.+ 11  Baprisita habazwa mwa sibaka sesikenile (kakuli baprisita kaufela bane baliteñi nebaikenisize,+ kusina taba kuli neli ba sitopa sifi),+ 12  baopeli kaufela ba Malivi,+ bona ba Asafi,+ ba Hemani,+ ba Jedutuni,+ ni ba bana babona ni ba banabahabo bona, nebaapezi liapalo za lisila lelinde, inze basweli likambeliso, zelizwa za mihala, ni liharepa; nebayemi kwa upa wa aletare, mi nebali hamoho ni baprisita ba 120 bane baliza litolombita.+ 13  Balizi ba litolombita ni baopeli hane basweli kulumbeka ni kuitumela ku Jehova ka mulumo ulimuñwi, mi mulumo wa litolombita, likambeliso, ni zelizwa zeñwi hane ukambamela kwahalimu inze balumbeka Jehova, “kabakala kuli ki yomunde; lilato lahae lelisa feli ki la kamita,”+ honafo ndu, yona ndu ya Jehova, yatala lilu.+ 14  Baprisita nebasa koni kuzwelapili kusebeleza mwateñi kabakala lilu leo, kakuli kanya ya Jehova neitezi mwa ndu ya Mulimu wa niti.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Mukiti wa Minganda.
Kamba “Baprisita ba Malivi.”