Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 4:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Aletare, Liwate, ni mikeke ya mezi (1-6)

  • Matomelo a lilambi, litafule, ni malapa (7-11a)

  • Lisebeliso za kwa tempele zafezwa kueziwa (11b-22)

4  Cwale aeza aletare ya kopa,+ yeneeza liñokolwa ze 20 mwa butelele, liñokolwa ze 20 mwa bupala, ni liñokolwa ze 10 mwa butelele bwa kuya mwahalimu.  Aeza Liwate*+ ka sipi yeshengunuzwi. Neli la laundi, mi nelieza liñokolwa ze 10 kuzwa mwabuse bobuñwi bwa mulomo walona kuya mwabuse bobuñwi, ni liñokolwa ze 5 mwa butelele bwa kuya mwahalimu, mi nelieza liñokolwa ze 30 kulipotoloha halipimiwa ka muhala wa kumishalisa.+  Mi mwatasaa lona nekunani likabisa za mabonobono,+ zenee lipotolohile, ili zelishumi mwa sibaka ni sibaka sesieza ñokolwa iliñwi, kupotoloha Liwate. Likabisa zeo nelili mwa mibamba yemibeli mi nelibupilwe hamoho ni Liwate sina nto iliñwi.  Liwate neliinzi fahalimwaa lipoho ze 12,+ lipoho zetaalu nelitalimezi kwa mutulo, zetaalu nelitamezi kwa wiko, zetaalu nelitalimezi kwa mboela, mi zetaalu nelitalimezi kwa upa; Liwate neliinzi fahalimwaa zona, mi lipoho zeo kaufelaa zona nelifulalelani.  Mi mukita wa sipi yalona neulikana ni bupala bwa singandi sa lizoho;* mi mulomo walona neuezizwe sina mulomo wa komoki, sina lipalisa za mayangayanga zetubuzi. Mwa sibulukelo sa mezi seo nekukwana mezi aeza litikanyo za bati* ze 3,000.  Kutuha fo, aeza mikeke yelishumi ya mezi a kutapisisa mi abeya yeketalizoho kwa bulyo ni yeketalizoho kwa nzohoto.+ Nebatapisezanga mwateñi lika zeitusisizwe kwa kufa linubu za kucisa.+ Kono mezi a mwa Liwate neli a baprisita a kutapa.+  Cwale aeza matomelo a lilambi a gauda alishumi,+ kulikana ni mone kulaelezwi,+ mi aabeya mwa tempele, aketalizoho kwa bulyo ni aketalizoho kwa nzohoto.+  Aeza ni litafule zelishumi mi alibeya mwa tempele, zeketalizoho kwa bulyo ni zeketalizoho kwa nzohoto;+ mi aeza mikeke yakwiti ya gauda ye 100.  Cwale aeza lapa+ la baprisita+ ni lapa lelituna*+ ni likwalo za lapa, mi aapesa likwalo za malapa ao ka kopa. 10  Mi abeya Liwate kwa lineku la bulyo, ili kwa mboela-upa.+ 11  Hape Hiramu aeza ni lipizana, lifocolo, ni mikeke ya kwiti.+ Hiramu afeza cwalo musebezi wanaaezelize Mulena Salumoni kwa ndu ya Mulimu wa niti:+ 12  aeza misumo yemibeli+ ni litoho zebupehile inge mukeke wa kwiti zeneli fahalimwaa misumo yemibeli; tunyandi totubeli+ totukabisize litoho zepeli za misumo zenebupehile inge mukeke wa kwiti; 13  lipomegaraneti ze 400+ zeneli kwa tunyandi totubeli, ili mibamba yemibeli ya lipomegaraneti fa kanyandi ni kanyandi, kuli likabise litoho zepeli zebupehile inge mukeke wa kwiti zeneli fa misumo;+ 14  likoloi* zelishumi ni mikeke yelishumi ya fa likoloi;+ 15  Liwate ni lipoho ze 12 ze kwatasaa lona;+ 16  ni lipizana, lifocolo, lifoloko,+ ni lisebeliso zeñwi kaufela zanaaezize Hiramu-abivi+ ka kopa yebenyisizwe, zona zanaaezelize Mulena Salumoni, ili za kusebelisa mwa ndu ya Jehova. 17  Mulena alieza ka sipi yeshengunuzwi mwa sikiliti sa Jordani mwa sibaka sa lizupa sesi mwahalaa Sukoti+ ni Zereda. 18  Salumoni aeza lisebeliso zeo kaufela ka buñata; bukiti bwa kopa yazona nebusika zibahala.+ 19  Salumoni aeza lisebeliso kaufela+ za ndu ya Mulimu wa niti: aletare ya gauda;+ litafule+ zenani linkwa za poniso;+ 20  matomelo a lilambi ni lilambi zaona za gauda yekenile,+ kuli litukange fapilaa muzuzu wa mwahali hahulu, kulikana ni mone kulaelezwi; 21  ni lipalisa zetubuzi, lilambi, ni mamangato,* ili za gauda, yona gauda yekenile hahulu; 22  litimiso za mulilo, mikeke ya kwiti, likomoki, ni lipizana za mulilo, ili za gauda yekenile; ni munyako wa ndu, likwalo zaona za mwahali za Sibaka Sesikenile Hahulu,+ ni likwalo za ndu ya tempele, ili za gauda.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sibulukelo sa mezi.”
Ibato ba lisentimita ze 7.4 (mainci a 2.9). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Bati ki tikanyezo mone kukwana malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “sibaka sesituna sesipotolohilwe ki lukwakwa.”
Kamba “likoloi za mezi.”
Kamba “maswalisiso.”