Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 36:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Joakazi, mulena wa Juda (1-3)

  • Joyakimi, mulena wa Juda (4-8)

  • Joyakini, mulena wa Juda (9, 10)

  • Zedekia, mulena wa Juda (11-14)

  • Sinyeho ya Jerusalema (15-21)

  • Sirusi ulaela kuli tempele iyahiwe sinca (22, 23)

36  Cwale batu ba naha baanga Joakazi+ mwanaa Josiasi mi bamuyolisa fa bulena mwa situlo sa ndatahe, mwa Jerusalema.+  Joakazi naanani lilimo ze 23 hakala kubusa, mi abusa likweli zetaalu inzaa li mwa Jerusalema.  Kono mulena wa Egepita amutulula fa bulena mwa Jerusalema mi alifisa naha litalenta* ze 100 za silivera ni talenta iliñwi ya gauda.+  Kutuha fo, mulena wa Egepita abeya Eliakimi muhulwanaa Joakazi kuba mulena wa Juda ni Jerusalema mi acinca libizo lahae, amubeya la Joyakimi; kono Neko+ aanga Joakazi munyanaa hae ni kumuisa kwa Egepita.+  Joyakimi+ naanani lilimo ze 25 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 11 inzaa li mwa Jerusalema. Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova Mulimu wahae.+  Mulena Nebukadenezare+ wa Babilona ataha kuto mulwanisa kuli amutame ka mawenge amabeli a kopa ni kuli amuise kwa Babilona.+  Mi Nebukadenezare aya kwa Babilona ni lisebeliso zeñwi za mwa ndu ya Jehova mi ayo libeya mwa ndu yahae kwa Babilona.+  Haili litaba zeñwi za Joyakimi, zona lika zenyenyisa zanaaezize ni lika zemaswe zenefumanwi ku yena, liñozwi mwa Buka ya Malena ba Isilaele ni ba Juda; mi Joyakini mwanaa hae amuyola fa bulena.+  Joyakini+ naanani lilimo ze 18 hakala kubusa, mi abusa likweli zetaalu ni mazazi alishumi inzaa li mwa Jerusalema; mi azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova.+ 10  Kwa makalelo a silimo,* Mulena Nebukadenezare aluma batanga bahae kuli bayo mutisa kwa Babilona,+ hamohocwalo ni lika za butokwa za mwa ndu ya Jehova.+ Mi ayolisa Zedekia munyanaa ndatahe kuba mulena wa Juda ni Jerusalema.+ 11  Zedekia+ naanani lilimo ze 21 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 11 inzaa li mwa Jerusalema.+ 12  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova Mulimu wahae. Naasika ikokobeza fapilaa mupolofita Jeremia,+ yanaabulezi ka taelo ya Jehova. 13  Hape afetuhela Mulena Nebukadenezare+ yanaa mukonkisize ka Mulimu, mi azwelapili kuba ni muñañatoho* ni kutatafaza pilu yahae, mi ahana kusikuluhela ku Jehova Mulimu wa Isilaele. 14  Manduna kaufela ba baprisita hamohocwalo ni sicaba bafosa hahulu, ka kueza lika kaufela zenyenyisa za macaba, mi basilafaza ndu ya Jehova+ yanaakenisize mwa Jerusalema. 15  Jehova Mulimu wa bo kuku wabona azwelapili kubalemusa ka linumwana zahae, abalemusa hape ni hape, kakuli naashwela makeke sicaba sahae ni sibaka sahae. 16  Kono bazwelapili kusheununa linumwana za Mulimu wa niti,+ mi bashwaula manzwi ahae+ ni kushenda bapolofita bahae,+ kufitela sicaba sitahelwa ki mabifi a Jehova,+ kufitela bafelelwa ki sepo ya kufoliswa. 17  Kihaa balumela mulena wa Makaladeya+ kuto balwanisa, mi abulaya mitangana babona ka mukwale+ mwa ndu ya sibaka sabona sesikenile;+ naasika utwela makeke mitangana kamba likalibe, basupali kamba babafokola.+ Mulimu amufa lika kaufela mwa lizoho lahae.+ 18  Lisebeliso kaufela za mwa ndu ya Mulimu wa niti, zetuna ni zenyinyani, ni bufumu bwa mwa ndu ya Jehova ni bufumu bwa mulena ni manduna bahae, lika zeo kaufela aliisa kwa Babilona.+ 19  Acisa ndu ya Mulimu wa niti,+ awisa limota la muleneñi wa Jerusalema,+ acisa litawala zaona kaufela zesilelelizwe, mi asinya lika kaufela za butokwa.+ 20  Aisa kwa Babilona batu bane babandukile kwa mukwale,+ mi baba batanga bahae+ ni batanga ba bana bahae kufitela mubuso wa Peresia ukala kubusa,+ 21  ili kutaleleza linzwi la Jehova lene libulezwi ki Jeremia,+ kufitela naha ilifa lisabata zayona.+ Mazazi kaufela naha hane ili matota, yabuluka sabata, ili kukwanisa lilimo ze 70.+ 22  Ka silimo sapili sa puso ya Mulena Sirusi+ wa Peresia, kuli linzwi la Jehova lene libulezwi ki Jeremia+ litalelezwe, Jehova asusumeza pilu ya Mulena Sirusi wa Peresia kuli azibahaze taba yeñwi mwa mubuso wahae kaufela, mi hape añola taba yeo,+ ali: 23  “Mulena Sirusi wa Peresia sabulela ki se, uli: ‘Jehova Mulimu wa mahalimu, unifile mibuso kaufela ya lifasi,+ mi unifile musebezi wa kumuyahela ndu mwa Jerusalema, kwa Juda.+ Mutu kaufela mwahalaa mina ba sicaba sahae kaufela, Jehova Mulimu wahae abe ni yena, mi aye kwa Jerusalema.’”+

Litaluso ze kwatasi

Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Mwendi ili kutalusa mwa mbumbi.
Linzwi ka linzwi, “mi aomeleza mulala wahae.”