Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 34:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Josiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Licinceho zanaatahisize Josiasi (3-13)

  • Buka ya Mulao yafumanwa (14-21)

  • Bupolofita bwa Hulida ka za ziyezi (22-28)

  • Josiasi ubalela sicaba ze mwa buka (29-33)

34  Josiasi+ naanani lilimo ze 8 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 31 inzaa li mwa Jerusalema.+  Aeza zelukile mwa meeto a Jehova mi azamaya mwa linzila za Davida kuku wahae, mi naasika keluhela ku la bulyo kamba la nzohoto.  Ka silimo sabu 8 sa puso yahae, hanaasa li mushimani, akala kubata Mulimu wa Davida kuku wahae;+ mi ka silimo sabu 12, akala kukenisa Juda ni Jerusalema+ ka kuzwisa mwateñi libaka zelumbile+ ni likota za kulapela,* maswaniso a kupanga,+ hamohocwalo ni maswaniso a sipi.*  Hape bawisaka lialetare za bo Baale fapilaa hae, mi alemaka lialetare za insense zeneli fahalimwaa zona. Mi alobaka likota za kulapela,* maswaniso a kupanga, ni maswaniso a sipi,* mi alisila kulieza bupi ni kuhasa bupi bwazona fahalimwaa mabita a batu bane baliezezanga matabelo.+  Hape aciseza masapo a baprisita fa lialetare zabona.+ Akenisa cwalo Juda ni Jerusalema.  Mi mwa mileneñi ya Manase, ya Efraimi,+ ya Simioni, mane kuyo fita ni kwa Nafetali, mwa matota a mwa matuko ayona,  awisaka lialetare ni kutubaka likota za kulapela* ni maswaniso a kupanga,+ alisila kulieza bupi; mi alemaka lialetare kaufela za insense mwa naha kamukana ya Isilaele,+ kihona akutela kwa Jerusalema.  Ka silimo sabu 18 sa puso yahae, hasaakenisize naha ni tempele,* aluma Shafani+ mwanaa Azalia, Maaseya nduna wa muleneñi, ni Joa mwanaa Joakazi muñoli wa litaba, kuli balukise ndu ya Jehova Mulimu wahae.+  Bataha ku Hilikia muprisita yapahami, mi bamufa masheleñi anaatisizwe kwa ndu ya Mulimu, anaamuhezwi ki Malivi bane balibelela minyako ili anaazwa ku Manase, ku Efraimi, ni kwa Maisilaele babañwi kaufela,+ hamohocwalo ni ku Juda, ku Benjamine, ni ku babayahile mwa Jerusalema. 10  Kihona bafa masheleñi ao kwa batu bane baketilwe kuzamaisa musebezi mwa ndu ya Jehova. Mi bane basebeleza mwa ndu ya Jehova baitusisa ona kwa kulukisa ndu. 11  Bafa masheleñi ao kwa likwala za misebezi ya mazoho ni kwa bayahi kuli baleke macwe abetilwe ni likota za matiyelo, ni kuli baitusise miambeso kwa kuyaha mandu ane batuhelezi malena ba Juda inzaa isinyehela.+ 12  Mi baana bao baeza musebezi wabona ka kusepahala.+ Kwaketiwa Malivi bo Jahati ni Obadia, ba Mamerari,+ ni Zakaria ni Meshulami, ba Makohati,+ kuli babaokamele. Mi Malivi, ili baopeli ba likwala kaufelaa bona,+ 13  nebazamaisa babeleki ba misebezi yemiñwi kaufela* mi ki bona bane baokamela batu kaufela bane baeza misebezi ya mifuta kaufela; mi babañwi ba Malivi neli bañoli, manduna, ni balibeleli ba minyako.+ 14  Hane bazwisa masheleñi anaatisizwe mwa ndu ya Jehova,+ muprisita Hilikia afumana buka ya Mulao wa Jehova+ yene ifilwe ka* Mushe.+ 15  Hilikia kihaa bulelela muñoli Shafani, ali: “Nifumani buka ya Mulao mwa ndu ya Jehova.” Mi Hilikia afa Shafani buka yeo. 16  Cwale Shafani atiseza mulena buka yeo mi ali ku yena: “Batanga bahao basweli baeza misebezi kaufela yene bafilwe. 17  Bashukumuzi masheleñi anaafumanwi mwa ndu ya Jehova, mi baafile baana babaketilwe ni batu babasweli kueza musebezi.” 18  Muñoli Shafani hape abulelela mulena, ali: “Kunani buka yanifile muprisita Hilikia.”+ Mi Shafani akala kuibala fapilaa mulena.+ 19  Mulena asautwa feela manzwi a Mulao, apazula liapalo zahae fahali.+ 20  Mi mulena alaela Hilikia, Akikami+ mwanaa Shafani, Abidoni mwanaa Mika, muñoli Shafani, ni Asaya mutangaa mulena, ali: 21  “Hamuye, muyo nibuzeza Jehova, muyo buzeza ni batu babasiyezi mwa Isilaele ni mwa Juda bakeñisa manzwi añozwi mwa buka yefumanwi; kakuli buhali bwa Jehova bobuka lutukela ki bobutuna, kabakala kuli bo kuku waluna nebasika mamela linzwi la Jehova ka kueza lika kaufela zeñozwi mwa buka ye.”+ 22  Cwale Hilikia, hamoho ni batu banaalumile mulena, baya ku Hulida mupolofita wamusali.+ Hulida neli musalaa Shalume mwanaa Tikiza mwanaa Harasi, yanaababalela mabulukelo a liapalo, mi naapila mwa Kalulo Yenca ya Jerusalema; bayo ambolela ni yena kwateñi.+ 23  Ali ku bona: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Muyo bulelela muuna yamilumile ku na, muli: 24  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Nikatisa ziyezi fahalimwaa sibaka se, ni fahalimwaa babayahile ku sona,+ ili likuto kaufela zeñozwi mwa buka+ yebabalile fapilaa mulena wa Juda. 25  Bakeñisa kuli banifulalezi+ mi basweli kutushaniseza milimu isili musi wa matabelo kuli banifoseze+ ka misebezi kaufela ya mazoho abona, buhali bwaka bukatukela sibaka se, mi habuna kutimiwa.’”+ 26  Kono mulena wa Juda, yena yamilumile kuto buza Jehova, muyo mubulelela, muli: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Ka za manzwi euutwile,+ 27  bakeñisa kuli unolofalize pilu yahao mi uikokobelize fapilaa Mulimu hauutwile manzwi aabulezi ka za sibaka se, ni ka za babayahile ku sona, mi waikokobeza fapilaa ka mi wapazula liapalo zahao fahali, ni kulila fapilaa ka, ni na nikuutwile,+ kubulela Jehova. 28  Ki lona libaka hauka bulukiwa sina bo kuku wahao,* mi ukapumbekwa mwa libita lahao ka kozo, mi meeto ahao haana kubona ziyezi kaufela yenika tahiseza sibaka se ni babayahile ku sona.’”’”+ Kiha bakutiseza mulena kalabo. 29  Cwale mulena aluma liñusa mi abiza baana-bahulu kaufela ba Juda ni Jerusalema.+ 30  Hasamulaho, mulena akambamela kwa ndu ya Jehova hamoho ni baana kaufela ba mwa Juda, batu ba mwa Jerusalema, baprisita, ni Malivi—ili sicaba kaufela, babahulu ni banana. Ababalela manzwi kaufela añozwi mwa buka ya tumelelano yenefumanwi mwa ndu ya Jehova.+ 31  Mulena ayema mwa sibaka sahae mi aeza tumelelano*+ fapilaa Jehova ya kuli ukalatelela Jehova ni kumamela milao yahae, likupuliso zahae, ni litaelo zahae ka pilu yahae kaufela ni ka moyo* wahae kaufela+ ka kumamela manzwi a tumelelano anaañozwi mwa buka ye.+ 32  Hape asusueza batu kaufela ba mwa Jerusalema ni Benjamine kuli balumele kueza ze mwa tumelelano yeo. Mi babayahile mwa Jerusalema baeza ka kuya ka tumelelano ya Mulimu, yena Mulimu wa bo kuku wabona.+ 33  Josiasi kihaa zwisa lika kaufela zenyenyisa* mwa linaha kaufela za Maisilaele,+ mi asusueza batu kaufela mwa Isilaele kuli basebeleze Jehova Mulimu wabona. Mwa bupilo bwahae kaufela,* nebasika tuhela kulatelela Jehova Mulimu wa bo kuku wabona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Linzwi ka linzwi, “ndu.”
Kamba “balwali ba mishimbo.”
Linzwi ka linzwi, “ka lizoho la.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Kamba “aeza sinca tumelelano.”
Kamba “milimu ya maswaniso.”
Linzwi ka linzwi, “Mwa mazazi ahae kaufela.”