Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 33:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Manase, mulena wa Juda (1-9)

  • Manase ubakela bumaswe bwahae (10-17)

  • Lifu la Manase (18-20)

  • Amone, mulena wa Juda (21-25)

33  Manase+ naanani lilimo ze 12 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 55 inzaa li mwa Jerusalema.+  Aeza zemaswe mwa meeto a Jehova, ka kulikanyisa mikwa yenyenyisa ya macaba anaalelekilwe ki Jehova fapilaa sicaba sa Isilaele.+  Ayaha sinca libaka zelumbile zanaawisakile Ezekiasi ndatahe,+ ayahela bo Baale lialetare mi aeza likota za kulapela,* mi akubamela mpi kaufela ya mahalimu ni kuisebeleza.+  Hape ayaha lialetare mwa ndu ya Jehova,+ yona ndu yanaabulezi Jehova ka zayona kuli: “Libizo laka likaina mwa Jerusalema kuya kuile.”+  Mi ayahela mpi kaufela ya mahalimu lialetare mwa malapa amabeli a ndu ya Jehova.+  Mi acisa bana bahae mwa mulilo+ mwa Musindi wa Bana ba Hinomu;+ aeza mabibo,+ alaula, aitusisa buloi, mi aketa balauli ni linuhi.+ Aeza lika zemaswe hahulu mwa meeto a Jehova, amufoseza.  Abeya siswaniso sa kubeta sanaaezize, mwa ndu ya Mulimu wa niti+ yanaabulezi Mulimu zayona ku Davida ni ku Salumoni mwanaa hae, ali: “Nikabeya libizo laka mwa ndu ye, ni mwa Jerusalema, ona muleneñi oniketile mwahalaa masika kaufela a Isilaele, kuli liine mwateñi kamita.+  Mi hanisana hape kuzwisa mahutu a Maisilaele mwa naha yene nifile bo kuku wabona, ibile feela bamamela ka tokomelo lika kaufela zeni balaezi, ona Mulao kaufela, litaelo ni likatulo zene nibafile ka Mushe.”  Manase azwelapili kukelusa Juda ni babayahile mwa Jerusalema, ili kutahisa kuli baeze bumaswe bobutuna hahulu kufita macaba anaayundisizwe ki Jehova fapilaa Maisilaele.+ 10  Jehova azwelapili kubulela ku Manase ni sicaba sahae, kono nebasika utwa.+ 11  Kabakaleo, Jehova atahisa kuli bazamaisi ba mpi ya mulena wa Asiria bato balwanisa, mi baswala Manase ka tushuto* ni kumutama ka mawenge amabeli a kopa, mi bamuisa kwa Babilona. 12  Hanaaziyelehile cwalo, akupa Jehova Mulimu wahae kuli amushemube* mi azwelapili kuikokobeza hahulu fapilaa Mulimu wa bo kuku wahae. 13  Azwelapili kulapela ku yena, mi Mulimu atabiswa ki tapelo yahae mi autwa kupo yahae ya kuli ashemubiwe, mi amukutiseza kwa Jerusalema fa situlo sahae sa bulena.+ Cwale Manase aziba kuli Jehova ki yena Mulimu wa niti.+ 14  Hasamulaho, ayaha limota la kwande la Muleneñi wa Davida+ kwa wiko wa Gihoni+ mwa musindi* kuyo fita ni kwa Munyako wa Litapi,+ mi aliyaha cwalo kuyo fita ni kwa Ofele,+ mi aekeza hahulu kwa butelele bwalona bwa kuya mwahalimu. Mi hape aketa bazamaisi ba mpi mwa mileneñi kaufela yesilelelizwe mwa Juda. 15  Kihona azwisa milimu ya kusili ni siswaniso sa mulimu mwa ndu ya Jehova+ ni lialetare kaufela zanaayahile fa lilundu la ndu ya Jehova+ ni mwa Jerusalema, mi zalatelwa kwande a muleneñi. 16  Hape alukisa aletare ya Jehova+ mi akala kuezeza fateñi matabelo a kuikabela+ ni matabelo a buitumelo,+ mi abulelela Majuda kuli basebeleze Jehova Mulimu wa Isilaele. 17  Nihakulicwalo, batu nebasa ezezanga matabelo fa libaka zelumbile, nihaike kuli cwale neba aezeza feela Jehova Mulimu wabona. 18  Haili litaba zeñwi za Manase, tapelo yanaalapezi ku Mulimu wahae, ni manzwi a baboni bane babulezi ku yena ka libizo la Jehova Mulimu wa Isilaele, liñozwi mwa litaba za malena ba Isilaele. 19  Mi tapelo yahae+ ni mone ialabezwi kupo yahae, libi zahae kaufela ni kusasepahala kwahae,+ libaka kwanaayahezi libaka zelumbile ni kwanaatomezi likota za kulapela*+ ni maswaniso a kupanga pili asika ikokobeza kale, liñozwi mwa litaba za baboni bahae. 20  Manase kihaa shwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, mi bamubuluka kwa ndu yahae; mi Amone mwanaa hae amuyola fa bulena.+ 21  Amone+ naanani lilimo ze 22 hakala kubusa, mi abusa lilimo zepeli inzaa li mwa Jerusalema.+ 22  Mi azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, sina mwanaaezelize Manase ndatahe;+ mi maswaniso kaufela a kupanga anaaezizwe ki Manase ndatahe, Amone aaezeza matabelo,+ mi azwelapili kuasebeleza. 23  Kono naasika ikokobeza fapilaa Jehova+ sina mwanaaikokobelelize Manase ndatahe;+ kono Amone yena aekeza hahulu kwa mulatu wahae. 24  Kwa mafelelezo, batanga bahae bamufetuhela+ mi bamubulaela mwa ndu yahae. 25  Kono batu ba mwa naha babulaya batu kaufela bane bafetuhezi Mulena Amone,+ mi bayolisa Josiasi mwanaa hae+ fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “mwa mikoti.”
Kamba “anolofaza pata ya Jehova Mulimu wahae.”
Kamba “mulapo.”