Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 31:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Ezekiasi ufelisa bukwenuheli (1)

  • Baprisita ni Malivi bafiwa tuso yeswanela (2-21)

31  Basafeza feela zeo kaufela, Maisilaele kaufela bane bakubukani baya mwa mileneñi ya Juda, mi batubaka misumo ya macwe ya kulapela+ ni kulemaka likota za kulapela,*+ mi bawisaka libaka zelumbile+ ni lialetare+ mwa naha kaufela ya Juda ni ya Benjamine, hamohocwalo ni mwa naha ya Efraimi ni ya Manase,+ kufitela balisinya kaufelaa zona, mi hasamulaho, Maisilaele kaufela bakutela mwa mileneñi yabona, mutu ni mutu akutela kwa ndu yahae.  Ezekiasi kihaa keta baprisita mwa litopa zabona+ ni Malivi mwa litopa zabona,+ muprisita ni Mulivi kaufela mwa sebelezo yahae,+ kuli bafe linubu za kucisa ni kueza matabelo a kuikabela, kuli baeze sebelezo ni kufa buitumelo ni milumbeko mwa minyako ya malapa* a ndu ya Jehova.+  Kwa lika za mulena, kwaangiwa zeñwi zenefilwe sina linubu za kucisa,+ hamohocwalo ni linubu zefiwa kakusasana ni manzibwana,+ ni linubu za kucisa zefiwa fa Lisabata,+ ni ka linako za kutasa kwa kweli,+ ni ka linako za mikiti,+ kulikana ni zeñozwi mwa Mulao wa Jehova.  Hape alaela kuli batu babapila mwa Jerusalema bazwise sesiswanela kufiwa baprisita ni Malivi,+ ilikuli bakone kutokomela hahulu* mulao wa Jehova.  Basafiwa feela taelo yeo, Maisilaele bafa ka buñata za mitamuno ya bubeke, waine yenca, oli,+ ni linosi, ni ya lika kaufela zenekutulwa mwa masimu;+ batisa ka buñata zabulishumi kwa lika kaufela.+  Mi batu ba Isilaele ni ba Juda bane bapila mwa mileneñi ya Juda ni bona batisa zabulishumi kwa likomu ni lingu ni zabulishumi kwa lika zekenile+ zenekeniselizwe Jehova Mulimu wabona. Balitisa ni kulibeya ka mabunda amañata.  Ka kweli yabulaalu+ bakala kubeya linubu zabona ka mabunda; mi bafeza ka kweli yabu 7.+  Ezekiasi ni manduna habafita ni kubona mabunda ao, balumbeka Jehova mi bafuyaula sicaba sahae sa Isilaele.  Ezekiasi abuza baprisita ni Malivi ka za mabunda ao, 10  mi muprisita yomuhulu Azaria, wa lusika lwa Zadoki amualaba, ali: “Kuzwa lizazi lebakala kutisa linubu zeo mwa ndu ya Jehova,+ sicaba nesica mi nesikula, mi kusasiyezi zeñwi zeñata, kakuli Jehova ufuyauzi sicaba sahae, mi kusasiyezi lika zeñata-ñata ze.”+ 11  Kabakaleo, Ezekiasi ababulelela kuli balukise mabulukelo*+ mwa ndu ya Jehova, mi baalukisa. 12  Bazwelapili kutisa linubu, zabulishumi,+ ni lika zekenile; Konania wa Mulivi afiwa musebezi wa kuzamaisa lika zeo kaufela, mi Shimei mwanahabo yena ki yena yanaa mutatama. 13  Jehiele, Azazia, Nahati, Azaele, Jerimoti, Jozabadi, Eliele, Isimakia, Mahati, ni Benaya neli manduna bane batusa Konania ni Shimei mwanahabo yena, ka kulatelela taelo ya Mulena Ezekiasi, mi Azaria naazamaisa za ndu ya Mulimu wa niti. 14  Mi Kore mwanaa Imina, Mulivi yanaali mulibeleli wa munyako wa kwa upa,+ naazamaisa za linubu zenezwisezwa Mulimu wa niti ka kuitatela,+ mi aaba linubu zenezwisezwa Jehova+ ni lika zekenile hahulu.+ 15  Mi naazamaisa bo Edeni, Miniamine, Jeshua, Shemaya, Amaria, ni Shekania, mwa mileneñi ya baprisita,+ mi nebaeza misebezi yene bafilwe kabakala kusepahala kwabona, ilikuli bafe banabahabo bona likabelo zabona ka kulikanelela, mwa litopa zabona,+ ibe babahulu kamba babanyinyani. 16  Likabelo zeo nelisa balelwi kwa likabelo zenefiwa bana babashimani, kukala ku ba lilimo zetaalu kuisa kwahalimu, bona bane bañozwi mwa mukoloko wa mabizo a masika, ili bane batahanga ka zazi ni zazi kuto sebeleza mwa ndu ya Jehova ni kueza misebezi ya litopa zabona. 17  Baprisita nebañozwi mwa mukoloko wa mabizo a masika ka kuya ka mabasi a bahandataa bona,+ sina mone bañolezwi Malivi ba lilimo ze 20 kamba kufitelela,+ ka kuya ka misebezi ya litopa zabona.+ 18  Nebañozwi hamoho ni bana babona kaufela, ni basali babona, ni bana babona babashimani ni babasizana, ili kopano yabona kaufela—kakuli nebaikenisize kuli baeze musebezi okenile one bafilwe kabakala kusepahala kwabona— 19  kubeya cwalo ni baikulu ba Aruni, bona baprisita bane bapila mwa masimu a mafulisezo a mwa matuko a mileneñi yabona.+ Mwa mileneñi kaufela, nekuketilwe baana ka mabizo abona kuli bafe likabelo kwa baana kaufela mwahalaa baprisita ni kwa batu kaufela bane bañozwi mwa mukoloko wa lusika lwa Malivi. 20  Ezekiasi naaezize cwalo mwa naha kaufela ya Juda, mi azwelapili kueza zende ni zelukile mi asepahala fapilaa Jehova Mulimu wahae. 21  Mi musebezi kaufela wanaaezize ka kubata Mulimu wahae, ibe wa sebelezo ya kwa ndu ya Mulimu wa niti+ kamba oama Mulao ni litaelo, aueza ka pilu yahae kaufela, mi aukondisa.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mafulo.”
Kamba “kuineela ka kutala kwa.”
Kamba “macelo.”