Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 28:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Akazi, mulena wa Juda (1-4)

  • Kutulwa ki Siria ni Isilaele (5-8)

  • Odedi ufa temuso ku Isilaele (9-15)

  • Juda wakokobezwa (16-19)

  • Akazi ulapela milimu ya maswaniso; lifu lahae (20-27)

28  Akazi+ naanani lilimo ze 20 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 16 inzaa li mwa Jerusalema. Naasika eza zelukile mwa meeto a Jehova, sina mwanaaezelize Davida kuku wahae.+  Kono azamaya mwa linzila za malena ba Isilaele,+ mi mane aeza maswaniso a sipi*+ a bo Baale.  Hape atushaniseza musi wa matabelo mwa Musindi wa Mwanaa Hinomu* mi acisa bana bahae mwa mulilo,+ ka kulikanyisa mikwa yenyenyisa ya macaba+ anaalelekilwe ki Jehova fapilaa Maisilaele.  Mi hape azwelapili kuezezanga matabelo ni kutushaniseza musi wa matabelo fa libaka zelumbile,+ fahalimwaa malundunyana, ni mwatasaa likota kaufela za matali amañata.+  Ka mukwa ocwalo, Jehova Mulimu wahae amufa mwa mazoho a mulena wa Siria,+ kiha bamutula mi baya ni bahapiwa babañata-ñata, babaisa kwa Damaseka.+ Hape afiwa mwa mazoho a mulena wa Isilaele, mi yena amutula ka kubulaya batu bahae babañata.  Kakuli mwa lizazi lililiñwi, Peka+ mwanaa Remalia naabulaile batu ba 120,000 mwa Juda, ili baana bababundume kaufelaa bona, kabakala kuli nebafulalezi Jehova Mulimu wa bo kuku wabona.+  Mi Zikiri, ndwalume wa Muefraimi, abulaya Maaseya mwanaa mulena ni Azirikami, yanaazamaisa ndu ya mulena,* ni Elikana, yanaatatama mulena.  Hape Maisilaele bahapa ba 200,000 kwa banabahabo bona—ili basali, bana babashimani, ni bana babasizana; hape baikungela tutu yeñata-ñata, mi baiisa kwa Samaria.+  Kono nekunani mupolofita wa Jehova yabizwa Odedi yanaali kwateñi. Aya kuyo katanyeza mpi yenetaha mwa Samaria, ali: “Hamubone! Jehova Mulimu wa bo kuku wamina naabafile mwa mazoho amina+ kabakala kuli naahalifezi Juda, mi mwababulaya ka buhali bobuizo fita ni kwa mahalimu. 10  Cwale mulela kueza sicaba sa Juda ni sa Jerusalema kuba batanga bamina babaana ni babasali.+ Kono kana ni mina hamuna mulatu fapilaa Jehova Mulimu wamina? 11  Cwale hamu niutwe mi mukutise bahapiwa bene muungile kwa banabahabo mina, kakuli buhali bwa Jehova bumitukezi.” 12  Habautwa cwalo, babañwi ba bazamaisi ba Maefraimi, ili Azaria mwanaa Jehohanani, Berekia mwanaa Meshilemoti, Jehizikia mwanaa Shalume, ni Amasa mwanaa Hadalai, baya kuyo kopana ni bane bazwa kwa ndwa, 13  mi bali ku bona: “Musike mwatisa bahapiwa bao kwanu, kakuli kueza cwalo kukatahisa kuli lube ni mulatu fapilaa Jehova. Taba yemulela kueza ikaekeza kwa libi zaluna ni kwa mulatu waluna, kakuli mulatu waluna ki omutuna nikale mi buhali butukezi Isilaele.” 14  Masole bane balwezi lilwaniso kiha bafa bahapiwa bao ni tutu yehapilwe+ kwa manduna ni puteho kaufela. 15  Cwale baana bane baketilwe ka mabizo bayema mi baamuhela bahapiwa bao, mi baanga liapalo kwa tutu yenehapilwe ni kulifa batu kaufela mwahalaa bona bane basina liapalo. Babaapesa cwalo mi babafa makatulo, lico ni lino, ni mafula a kutola. Kutuha fo, bapahamisa babafokola fa limbongolo ni kubaisa kwa banabahabo bona mwa Jeriko, ona muleneñi wa likota za nzalu. Kihona bakutela kwa Samaria. 16  Ka nako yeo, Mulena Akazi akupa tuso kwa malena ba Asiria.+ 17  Mi Maedomo bataha hape kuto lwanisa Juda mi baya ni bahapiwa. 18  Mafilisita+ ni bona bataseza mileneñi ya mwa Shefela+ ni ya mwa Negebe mwa Juda, mi bahapa Beti-shemeshi,+ Aijaloni,+ Gederoti, Soko ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, Timina+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, Gimizo ni litoloponyana ze mwa matuko ayona; mi baina mwateñi. 19  Jehova akokobeza Juda kabakala Mulena Akazi wa Isilaele, kakuli naatuhelezi Majuda inze baikezeza mobalatela, mi afoseza hahulu Jehova. 20  Hasamulaho, Mulena Tiligati-pilinezere+ wa Asiria ataha kuto mulwanisa, mi amuziyeza,+ isiñi kumutiisa. 21  Kakuli Akazi naangile lika kaufela mwa ndu ya Jehova ni mwa ndu ya mulena+ ni mwa mandu a manduna, mi alifa sina mpo ku mulena wa Asiria; kono nelisika mutusa sesiñwi. 22  Mi niha naaziyelehile cwalo, Mulena Akazi afoseza hahulu Jehova nikufita. 23  Akala kuezeza milimu ya Damaseka matabelo,+ yona milimu yenee mutuzi,+ mi ali: “Kabakala kuli milimu ya malena ba Siria yabatusa, nika iezeza matabelo kuli inituse.”+ Kono yamusitatalisa hamoho ni Isilaele kaufela. 24  Hape Akazi aanga lisebeliso za mwa ndu ya Mulimu wa niti; kihona alobaka lisebeliso za mwa ndu ya Mulimu wa niti,+ akwala likwalo za kwa ndu ya Jehova,+ mi aikezeza lialetare mwa maneku kaufela a Jerusalema. 25  Mi mwa mileneñi kaufela ya Juda, aeza mwateñi libaka zelumbile fa kutushanisezanga milimu isili musi wa matabelo,+ mi afoseza Jehova Mulimu wa bo kuku wahae. 26  Haili litaba zeñwi zahae, zona zanaaezize kaufela, kuzwa kwa makalelo kuisa kwa mafelelezo, liñozwi mwa Buka ya Malena ba Juda ni ba Isilaele.+ 27  Akazi kihaa shwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, mi bamupumbeka mwa muleneñi, mwa Jerusalema, kakuli nebasika mubuluka mwa mabita a malena ba Isilaele.+ Mi Ezekiasi mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Mubone Litaluso za Manzwi, “Gehena.”
Linzwi ka linzwi, “ndu.”