Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 25:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Amazia mulena wa Juda (1-4)

  • Kulwanisa Edomo (5-13)

  • Amazia ulapela milimu ya maswaniso (14-16)

  • Kulwanisa Mulena Joasi wa Isilaele (17-24)

  • Lifu la Amazia (25-28)

25  Amazia naanani lilimo ze 25 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 29 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Joadana wa kwa Jerusalema.+  Azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova, kono isiñi ka pilu yahae kaufela.  Mubuso hase utiile mwa mazoho ahae, abulaya batanga bahae bane babulaile ndatahe, yena mulena.+  Kono naasika bulaya bana ba babulai bao, kulikana ni sesiñozwi mwa Mulao, ili mwa buka ya Mushe, mwanaalaezi Jehova kuli: “Bo ndate-bana habaswaneli kubulaiwa kabakala bana babona, mi bana habaswaneli kubulaiwa kabakala bo ndataa bona; kono mutu ni mutu uswanela kubulaiwa kabakala sibi sahae.”+  Mi Amazia akopanya Majuda ni kubayemisa ka kuya ka mabasi a bahandataa bona, ka bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni ka bazamaisi ba litopa za masole ba 100 bane bayemela naha kaufela ya Juda ni ya Benjamine.+ Ababala kukalela ku ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu,+ mi afumana kuli nekunani lindwalume ze 300,000 zelutilwe* kusebeza mwa mpi, ili zekona kulwana ka malumo ni litebe zetuna.  Hape alifa Isilaele litalenta* za silivera ze 100 kuli afiwe lindwalume zemaata ze 100,000.  Kono muuna wa Mulimu wa niti ataha ku yena, mi ali: “Wena mulena, usike watuhelela mpi ya Isilaele kuya ni wena, kakuli Jehova haayo ni Isilaele,+ haayo ni mutu ufi kamba ufi wa Maefraimi.  Kono uye unosi, mi ueze ka bundume mwa ndwa. Hakusicwalo, Mulimu wa niti ukatahisa kuli usitatale fapilaa sila, kakuli Mulimu unani maata a kutusa+ ni a kusitatalisa.”  Amazia hautwa cwalo, abulelela muuna wa Mulimu wa niti kuli: “Cwale nikaeza cwañi ka za litalenta ze 100 zenifile masole ba Isilaele?” Muuna wa Mulimu wa niti amualaba kuli: “Jehova wakona kukufa zeñata hahulu kufita litalenta zeo.”+ 10  Kabakaleo, Amazia akutisa masole bane batile ku yena kuzwa kwa Efraimi, abafundula kuli bakutele habobona. Kono bona bahalifela hahulu Majuda, mi bakutela habobona inze bahalifile hahulu. 11  Cwale Amazia aba ni bundume, aya ni masole bahae kwa Musindi wa Lizwai,+ mi ayo bulaya baana ba kwa Seiri ba 10,000.+ 12  Mi baana ba Juda baswala batu ba 10,000 inze bapila. Kiha babaisa fahalimwaa liñope ni kubanepela fafasi kuzwa fa liñope leo, mi kaufelaa bona balobakeha. 13  Kono babañwi ba masole banaakutisize Amazia kuli basike baya ni yena kwa ndwa,+ bataseza mileneñi ya Juda, kukalela mwa Samaria+ kuyo fita kwa Beti-horoni;+ babulaya mwateñi batu ba 3,000 mi baikungela tutu yeñata. 14  Kono Amazia haakuta kwa kubulaya Maedomo, ataha ni milimu ya baana ba kwa Seiri mi aitomela yona sina milimu yahae,+ mi akala kuikubamela ni kuitushaniseza musi wa matabelo. 15  Kabakaleo, Jehova ahalifela hahulu Amazia, mi amulumela mupolofita kuyo mubulelela kuli: “Kiñi haulatelela milimu ya batu yesika kona kubalamulela mwa lizoho lahao?”+ 16  Hanaasa bulela ni yena, mulena ali: “Kikuli nelu kuketile kuli ube muelezi wa mulena?+ Kuza!+ Ubatelañi kuli bakubulaye?” Mupolofita kihaa kuza, kono aekeza, ali: “Naziba kuli Mulimu ulelile kukutimeza, kakuli uezize nto ye, mi hausika utwa kelezo yaka.”+ 17  Mulena Amazia wa Juda hasaambozi ni baelezi bahae, alumela liñusa ku Joasi mwanaa Joakazi mwanaa Jehu mulena wa Isilaele, ali: “Taha luto lwana!”*+ 18  Mulena Joasi wa Isilaele alumela Mulena Amazia wa Juda liñusa le: “Seto ya kwa Lebanoni neilumezi kota ya sidare ya mwa Lebanoni liñusa la kuli: ‘Hakunyalise mwanaa hao wamusizana ku mwanaka wamushimani.’ Kono kwafita sibatana sa mwa Lebanoni mi sahatikela seto yeo. 19  Ubulezi kuli: ‘Bona! Nituzi* Edomo.’+ Kabakaleo, pilu yahao seiikuhumusa, ibata kulumbiwa. Kono cwale uitulele mwa ndu* yahao. Uipatisezañi kozi kuli uwe, mi uwise cwalo ni Juda?” 20  Kono Amazia naasika utwa,+ kakuli Mulimu ki yena yanaatahisize cwalo, kuli abafe mwa mazoho a sila,+ kabakala kuli nebalatelezi milimu ya Edomo.+ 21  Mi cwale Mulena Joasi wa Isilaele akambama, mi yena ni Mulena Amazia wa Juda bayo lwanela kwa Beti-shemeshi+ wa Juda. 22  Juda atulwa ki Isilaele, mi mutu ni mutu asabela kwa ndu* yahae. 23  Mulena Joasi wa Isilaele aswala Mulena Amazia wa Juda, yena mwanaa Joasi mwanaa Joakazi,* mwa Beti-shemeshi. Kihona aya ni yena kwa Jerusalema, mi apunya lukwakwa lwa Jerusalema, kukalela fa Munyako wa Efraimi+ kuisa fa Munyako wa Mwa Kona,+ ili sibaka sesieza liñokolwa ze 400.* 24  Aanga gauda ni silivera kaufela ni libyana kaufela zenefumanwi mwa ndu ya Mulimu wa niti ku* Obedi-edomo ni zenefumanwi mwa mabulukelo a bufumu a ndu ya mulena,+ hamohocwalo ni bahapiwa. Kihona akutela kwa Samaria. 25  Amazia+ mwanaa Joasi mulena wa Juda apila lilimo ze 15 hamulaho wa lifu la Joasi+ mwanaa Joakazi mulena wa Isilaele.+ 26  Haili litaba zeñwi za Amazia, za makalelo ni za mafelelezo, kikuli halisika ñolwa mwa Buka ya Malena ba Juda ni ba Isilaele? 27  Kuzwa nako yatuhela Amazia kulatelela Jehova, batu bamufetuhela+ mwa Jerusalema, mi asabela kwa Lakishi, kono bamulumela batu kwa Lakishi mi bayo mubulaela kwateñi. 28  Bamulwala fa lipizi mi bayo mupumbeka sina bo kuku wahae mwa muleneñi wa Juda.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “zeketilwe.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “luto kopana pata ka pata!”
Linzwi ka linzwi, “Utuzi.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Linzwi ka linzwi, “litende.”
Hape ubizwa Akazia.
Ibato ba limita ze 178. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “zeneli mwa pabalelo ya.”