Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 24:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Puso ya Joasi (1-3)

  • Joasi ulukisa tempele foisinyehile (4-14)

  • Bukwenuheli bwa Joasi (15-22)

  • Joasi wabulaiwa (23-27)

24  Joasi naanani lilimo ze 7 hakala kubusa,+ mi abusa lilimo ze 40 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Zibia wa kwa Beere-sheba.+  Joasi azwelapili kueza zelukile mwa meeto a Jehova mwa mazazi kaufela a muprisita Jehoyada.+  Jehoyada amubatela basali bababeli, mi apepa bana babashimani ni babasizana.  Hasamulaho, Joasi aba ni takazo yezwelela kwa pilu yahae ya kulukisa sinca ndu ya Jehova.+  Kihaa kopanya baprisita ni Malivi mi ali ku bona: “Amuye mwa mileneñi ya Juda, muyo nga masheleñi kwa Maisilaele kaufela a kuitusisa kwa kulukisa ndu ya Mulimu wamina+ silimo ni silimo; mi mueze taba ye kapili.” Kono Malivi nebasika eza kapili.+  Cwale mulena abiza Jehoyada muzamaisi wa baprisita mi ali ku yena:+ “Ki kabakalañi hausika bulelela Malivi kuli baye mwa Juda ni mwa Jerusalema kuyo nga mutelo ofiwa ku Mulimu wanaalaezi Mushe+ mutangaa Jehova, ona mutelo ofiwa ku Mulimu ki puteho ya Isilaele, ofiwa kabakala tende ya Bupaki?+  Kakuli bana ba Atalia,+ musali yani yamaswe, nebakeni mwa ndu ya Mulimu wa niti+ ni kuunga lika kaufela zekenile mwa ndu ya Jehova mi baitusisa zona kwa kusebeleza bo Baale.”  Mi ka taelo ya mulena, kwaezwa sibulukelo+ sa masheleñi mi satomiwa kwande kwa munyako wa ndu ya Jehova.+  Hamulaho wa fo, batu ba mwa Juda ni Jerusalema kaufela bazibiswa kuli batiseze Jehova mutelo+ wo Mushe mutangaa Mulimu wa niti naalaezi Maisilaele mwa lihalaupa. 10  Manduna kaufela ni sicaba kaufela bataba hahulu,+ mi bazwelapili kutisa linubu ni kulibeya mwa sibulukelo sa masheleñi kufitela sitala.* 11  Malivi hane batisanga sibulukelo sa masheleñi ku mulena mi babona kuli nekunani masheleñi amañata hahulu mwateñi, muñoli wa mulena ni mubakweli wa muprisita yomuhulu nebatahanga kuto zwisa masheleñi kaufela mwa sibulukelo,+ kihona basikutisa kone sitomiwanga. Nebaezanga cwalo zazi ni zazi, mi bakubukanya masheleñi amañata. 12  Mi cwale mulena ni Jehoyada nebafanga masheleñi ao kwa batu bane bazamaisa musebezi kwa ndu ya Jehova, mi nebakenyanga musebezi babeti ba macwe ni likwala za misebezi ya mazoho, kuli balukise ndu ya Jehova,+ ni babeleki ba lika za sipi ni za kopa, kuli balukise ndu ya Jehova. 13  Mi bane bazamaisa musebezi bakala kubeleka, mi musebezi wo wazwelapili ka zamaiso yabona, balukisa ndu ya Mulimu wa niti kuli ibe sina mone iinezi sapili mi baitiisa. 14  Habafeza feela musebezi wo, batiseza mulena ni Jehoyada masheleñi anaasiyezi, mi baitusisa ona kwa kueza lisebeliso za mwa ndu ya Jehova, lisebeliso za kuitusisa mwa sebelezo ni kwa kufa linubu ni kueza likomoki ni lisebeliso za gauda ni za silivera.+ Mi nebaezanga matabelo a kucisa+ kwa ndu ya Jehova kamita mwa mazazi kaufela a Jehoyada. 15  Jehoyada hasaasupezi, hasaaikozi kupila lilimo zeñata, ashwa; naanani lilimo ze 130 hashwa. 16  Kiha bamubuluka mwa Muleneñi wa Davida kone kubulukiwanga malena,+ kakuli naaezelize Mulimu wa niti ni ndu Yahae lika zende mwa Isilaele.+ 17  Jehoyada hasaashwile, manduna ba Juda bataha ni kuto kubama fapilaa mulena, mi mulena abautwa. 18  Bayubeka ndu ya Jehova Mulimu wa bo kuku wabona mi bakala kusebeleza likota za kulapela* ni milimu ya maswaniso, mi buhali bwa Mulimu bwatahela* Juda ni Jerusalema kabakala mulatu wabona. 19  Jehova azwelapili kubalumela bapolofita kuli abakutiseze ku yena, mi bazwelapili kubalemusa,* kono bahana kuutwa.+ 20  Moya wa Mulimu wataha ku* Zakaria mwanaa muprisita Jehoyada,+ mi ayema fokuumbukile fapilaa sicaba mi ali ku bona: “Mulimu wa niti sabulela ki se, uli: ‘Ki kabakalañi hamutula milao ya Jehova? Hamuna kukondisa! Kabakala kuli mufulalezi Jehova, ni yena uka mifulalela.’”+ 21  Kono bamukwenuhela,+ mi ka taelo ya mulena, bamupobaula macwe mwa lapa la ndu ya Jehova.+ 22  Ka kueza cwalo, Mulena Joasi naasika hupula lilato lelisa feli lanaa mubonisize Jehoyada ndatahe,* mi abulaya mwanaa hae, ili yo ka nako yanaashwa, naaize: “Haike Jehova abone taba ye, mi akuatule.”+ 23  Kwa makalelo a silimo,* mpi ya Masiria yataha kuto lwanisa Joasi, mi bakena mwa Juda ni mwa Jerusalema.+ Kihona babulaya manduna kaufela+ ba sicaba, mi balumela mulena wa Damaseka zene bahapile kaufela. 24  Nihaike kuli mpi ya Masiria yenekeni mwa naha neli sitopanyana sa baana, Jehova ailumeleza kutula mpi yetuna hahulu,+ kakuli nebafulalezi Jehova Mulimu wa bo kuku wabona; ka mukwa ocwalo bafa* Joasi koto. 25  Mi habazwa ku yena (kakuli neba musiile aholofezi hahulu*), batanga bahae kasibili bamukwenuhela kakuli naasuluzi mali a bana* ba muprisita Jehoyada.+ Bamubulaela fa mumbeta wahae.+ Kihaa shwa cwalo mi bamubuluka mwa Muleneñi wa Davida,+ kono nebasika mubuluka mwa mabita a malena.+ 26  Ba ki bona bane bamukwenuhezi:+ Zabadi mwanaa Shimeati, musali wa Muamoni, ni Jehozabadi mwanaa Shimirita, musali wa Mumoabi. 27  Haili litaba za bana bahae ni za linyazo zanaafilwe+ ni za musebezi wa kulukisa* ndu ya Mulimu wa niti,+ kaufelaa zona liñozwi mwa Buka ya Malena. Mi Amazia mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “kufitela kaufelaa bona bazwisa linubu.”
Linzwi ka linzwi, “mi buhali bwatahela.”
Kamba “kubafa bupaki bwa kubanyaza.”
Linzwi ka linzwi, “waapesa.”
Fo kikuli, ndatahe Zakaria.
Linzwi ka linzwi, “silimo hasisikuluha.”
Fo kikuli, Masiria.
Kamba “inze anani matuku amañata.”
Kamba “mwanaa.” Kubonahala kuli kuitusiswa kwa linzwi la “bana” kubonisa kuli mwana yo naali yakutekeha.
Linzwi ka linzwi, “wa kutoma mutomo wa.”