Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 23:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehoyada uunga muhato; Joasi uezwa mulena (1-11)

  • Atalia wabulaiwa (12-15)

  • Licinceho zanaatahisize Jehoyada (16-21)

23  Ka silimo sabu 7, Jehoyada abonisa bundume mi aeza tumelelano ni bazamaisi ba litopa za masole ba 100,+ ili Azaria mwanaa Jerohami, Ishimaele mwanaa Jehohanani, Azaria mwanaa Obedi, Maaseya mwanaa Adaya, ni Elishafati mwanaa Zikiri.  Kiha baya mwa naha kaufela ya Juda mi bakopanya Malivi+ bane bazwa mwa mileneñi kaufela ya Juda ni litoho za mabasi a Isilaele a bahandataa bona. Habafita mwa Jerusalema,  puteho kaufela yaeza tumelelano+ ni mulena mwa ndu ya Mulimu wa niti, mi hamulaho, ababulelela, ali: “Hamubone! Mwanaa mulena ukabusa, kulikana ni mwanaasepiselize Jehova ka za bana ba Davida.+  Mueze cwana: Sitopa silisiñwi kwa litopa zamina zetaalu za baprisita ni Malivi babaka sebeza+ la Sabata bakaba balibeleli ba kwa minyako;+  sitopa sesiñwi sikaba kwa ndu ya mulena,+ mi sesiñwi sikaba kwa Munyako wa Mutomo, mi batu kaufela bakaba mwa malapa a ndu ya Jehova.+  Musike mwalumeleza mutu ufi kamba ufi kukena mwa ndu ya Jehova, haisi baprisita ni Malivi babaeza sebelezo.+ Bona bakona kukena kakuli ki sitopa sesikenile, mi batu kaufela bakapeta buikalabelo bwabona ku Jehova.  Malivi baswanela kupotoloha mulena mwa maneku kaufela, yomuñwi ni yomuñwi inzaa sweli lilwaniso zahae mwa lizoho. Mutu kaufela yakakena mwa ndu ukabulaiwa. Mube ni mulena kwaya kaufela.”*  Malivi ni Majuda kaufela baeza mwanaa balaelezi muprisita Jehoyada. Yomuñwi ni yomuñwi wabona aanga batu bahae bane basebeza la Sabata, hamohocwalo ni bane baswanela kupumula la Sabata,+ kakuli muprisita Jehoyada naasika lukulula litopa+ kwa misebezi yabona.  Cwale muprisita Jehoyada afa bazamaisi ba litopa za masole ba 100+ malumo ni litebe zenyinyani* ni litebe za laundi zeneli za Mulena Davida,+ ili zeneli mwa ndu ya Mulimu wa niti.+ 10  Mi abeya batu kaufela mwa libaka zabona, yomuñwi ni yomuñwi inzaa sweli silwaniso* sahae mwa lizoho, kukalela kwa neku la bulyo la ndu kuisa kwa neku la nzohoto la ndu, bukaufi ni aletare ni bukaufi ni ndu, ili kupotoloha mulena mwa maneku kaufela. 11  Cwale bazwiseza mwanaa mulena+ kwande mi bamuapesa kuwani ya bulena* ni kumufa Bupaki*+ mi bamuyolisa fa bulena, mi Jehoyada ni bana bahae bamutoza oli. Kiha bali: “Mulena apile nako yetelele!”+ 12  Atalia hautwa lilata la batu bane bamata ni kulumbeka mulena, honafo aya kwa sicaba kwa ndu ya Jehova.+ 13  Mi abona mulena ayemi kwatuko a musumo wahae kwa munyako. Manduna+ ni balizi ba litolombita nebali ni mulena, mi batu kaufela ba naha nebatabile hahulu+ inze baliza litolombita, mi baopeli bane basweli zelizwa nebaetelela* milumbeko. Atalia habona cwalo, apazula liapalo zahae fahali mi ahuwa, ali: “Ki petuhelo! Ki petuhelo!” 14  Kono muprisita Jehoyada azwiseza kwande bazamaisi ba litopa za masole ba 100, bona bane baketilwe kuzamaisa mpi, mi ali ku bona: “Hamu muzwise mwahalaa masole, mi yena yaka mulatelela, mumubulaye ka mukwale!” Kakuli muprisita naaize: “Musike mwamubulaela mwa ndu ya Jehova.” 15  Kiha bamuswala, mi hafita kwa makenelo a Munyako wa Lipizi wa ndu ya mulena, bamubulaela kwateñi. 16  Mi Jehoyada aeza tumelelano mwahalaa hae ni batu kaufela ni mulena, ya kuli nebaka zwelapili kuba sicaba sa Jehova.+ 17  Cwale batu kaufela baya kwa ndu* ya Baale,+ bayo iwisa, mi batubaka lialetare zahae ni maswaniso ahae,+ mi babulaela Matani muprisita wa Baale fapilaa lialetare.+ 18  Cwale Jehoyada abeya ndu ya Jehova mwa zamaiso ya baprisita ni Malivi, bona banaaketile Davida ka litopa zabona kuli batalime za ndu ya Jehova ilikuli baezeze Jehova matabelo a kucisa+ ka kuya ka zeñozwi mwa Mulao wa Mushe,+ inze batabile hahulu ni kuopela lipina, sina mwanaalaelezi* Davida. 19  Hape abeya balibeleli ba minyako+ kwa minyako ya ndu ya Jehova, kuli kusike kwaba ni mutu yasilafezi ka nzila ifi kamba ifi yakakena mwateñi. 20  Cwale aanga bazamaisi ba litopa za masole ba 100,+ batu babakutekeha, bazamaisi ba sicaba, ni batu kaufela ba naha, mi basindeketa mulena hanaashetumuka kuzwa mwa ndu ya Jehova. Kihona bakena ka munyako wa kwahalimu wa ndu ya mulena mi bainisa mulena mwa lubona+ lwa mubuso.+ 21  Cwale batu kaufela ba naha bataba hahulu mi muleneñi wakuza, kakuli nebabulaile Atalia ka mukwale.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “hazwa ni hakena.”
Ili litebe zenyinyani zeneeitusiswanga hañata ki bakunupi ba masho.
Kamba “lilumo.”
Kamba “mushukwe.”
Mwendi ili kutalusa muputo mone kuñozwi Mulao wa Mulimu.
Kamba “nebafa lisupo za.”
Kamba “tempele.”
Linzwi ka linzwi, “ka mazoho a.”